Aligátor čínský. (Zoo Jihlava)
Aligátor čínský. (Zoo Jihlava)
Zoo Jihlava, která se stále rozšiřuje o další plochy i zvířecí přírůstky, získala koncem září mladou samici kriticky ohroženého druhu aligátora čínského (Alligator sinensis).

Zoologové ji přivezli z nizozemské zoologické zahrady v Emmenu.  Mladá krokodýlka se docela rychle zabydlela v jednom z velkých terárií v tropickém pavilonu.

„Konečně se nám podařilo získat prvního jedince tohoto velmi vzácného druhu z řádu krokodýli, se kterým se od začátku výstavby nového pavilonu počítalo,“ vysvětluje ředitelka jihlavské zoo Ing. Eliška Kubíková, která dodává, že nyní je na řadě snaha samici aligátora úspěšně spárovat s vhodným samcem.

Aligátoři čínští jsou spolu se známějšími, většími aligátory severoamerickými jedněmi ze dvou druhů aligátorů. V Číně žijí v subtropickém pásmu, takže jsou relativně chladnomilní a ke svému rozmnožování dokonce potřebují zimní odpočinek při asi 10 °C. Živí se bezobratlými živočichy a rybami a drobnými obratlovci.

20171007-krokodyl
Krokodýl čelnatý. (Zoo Jihlava)

Nejstarší obyvatel zoo

Zajímavostí je, že nejstarším obyvatelem zoo je krokodýl čelnatý. Jmenuje se Rocco. Ten i se svou družkou pochází z volné přírody, avšak datum jejich narození není známo. Předtím žili v Zoo Dvůr králové nad Labem. Ví se pouze, že v době převozu byli už dospělí. Do jihlavské zoo dorazili roku 1982. V současnosti si užívají nového bydlení v nově postaveném Tropickém pavilónu. Rádi se jen tak vznáší v průzračné vodě a nebo se vyhřívají na slunečních paprscích.

Odhadem se dá předpokládat, že Roccovi je dnes více než 50 let.