Právník David Matas během slyšení v kanadském parlamentu 29. května 2007. (Epoch Times)
Právník David Matas během slyšení v kanadském parlamentu 29. května 2007. (Epoch Times)
Renomovaný kanadský právník David Matas nedávno navštívil Prahu, kde jako host přednášel na kongresu pořádaném Právnickou fakultou Karlovy univerzity – International Congress on Law and Mental Health.

Jeho přednáška se, jak už název konference napovídá, týkala oblasti medicíny. Konkrétně čínské transplantační chirurgie. Mimo jiné na fóru předložil seznam praktických zkušeností s reakcemi čínské strany na adresnou kritiku a předkládaná důkazní břemena, která on sám pomáhá shromažďovat již od roku 2006.

Téměř v žádném z případů nedošlo k přiznání odpovědnosti, věcné diskusi nebo faktické argumentaci nad předloženými výsledky výzkumů. Čínská strana výsledky zpravidla zpochybňuje, znevěrohodňuje nebo odmítá. K řešení vypjatého problému tak podle Matase dlouhodobě nedochází.

Níže publikujeme přehled taktik zveřejněných Davidem Matasem, který byl v roce 2010 nominován na Nobelovu cenu míru. Jedná se o soubor reakcí čínského režimu na vyšetřovací zprávy[1], které Matas jako spoluautor předkládá spolu s dalšími výzkumy světovým vládám od roku 2006. Evropský parlament a Sněmovna reprezentantů USA uznaly jejich výzkumy za důvěryhodné a některé státy přijaly zákonná opatření k zamezení účasti na běhu transplantační praxe v ČLR.[2]

Předstírání

Strana[3] a státní úředníci předstírají, že výzkumníci napsali něco jiného, než v materiálech skutečně uvádějí, a poté veřejně vyjádří nesouhlas se smyšlenými daty, které falešně podsunuli jako informace podané výzkumníky.
Dosud nebyl žádný z výzkumů založen na nějaké zvěsti. Strana a státní úředníci zacházejí dokonce tak daleko, že vytvářejí smyšlená prohlášení a uvádějí, že tato prohlášení pocházejí od výzkumníků, přestože tomu tak není. Následně vydávají oficiální vyjádření k těmto prohlášením, která mají dokazovat, že výzkumy jsou založené na zvěstech.

Popírání

Strana a státní úředníci popírají prohlášení a data, které sami vydali, a to i v případech, kdy existují zvukové nahrávky a videozáznamy jejich prohlášení. Prohlášení a data byla všechna archivována a jsou k dispozici nezávislým stranám, které je mohou kdykoliv ověřit. Strana a úřady dokonce popírají i prohlášení a data vydaná jejich vlastními úředníky, přestože jsou tato prohlášení a data stále dostupná na oficiálních webových stránkách.

Podsouvání motivů

Strana a úředníci prohlašují, že výzkumníci mají protičínské motivy. Co strana míní označením protičínský, ve skutečnosti označuje činnosti, které působí proti komunistické straně. Strana označuje sama sebe za Čínu, ale Čína a komunismus jsou dvě různé věci. V konečném důsledku, pokud by skutečně byl někdo protičínsky naladěný, zajímal by se o masové zabíjení nevinných lidí v Číně?

Označení protičínský vzbuzuje dojem, že výzkumníci se snaží o očernění pověsti Číny tím, že vytvářejí falešná obvinění. Obviněním z vedlejších úmyslů výzkumníků odvádí Strana a úředníci pozornost od výsledků výzkumu, namísto toho, aby předložili konkrétní důkazy, které by zjištění a závěry výzkumů vyvracely.

Tvrzení o manipulaci

Strana a úředníci tvrdí, že jsou výzkumníci manipulováni. Jejich tvrzení říkají, že populace obětí nejsou skutečné oběti, ale manipulátoři, kteří zavádějí výzkumníky k falešnému výzkumu, aby realizovali politickou agendu této údajně manipulativní populace. Konkrétně strana a úředníci prohlašují, že výzkumníci jsou manipulováni následovníky Falun Gongu, Tibeťany, Ujgury a domácími křesťany za účelem šíření politické agendy této populace.

Toto obvinění ignoruje průběh vzniku výzkumu. Ani data, ani financování, ani směr výzkumu nepocházejí od této populace. Populace obětí je pochopitelně zaujata výsledky, ke kterým výzkumníci došli, ale data a výsledky jsou produktem práce výzkumníků, nikoliv populace obětí.

Koneckonců směr vývoje je opačný. Výzkumníci neopakují to, co jim komunity obětí sdělily. Jsou to komunity, kdo šíří informace, které se díky výzkumníkům dozvěděly. Oběti, které jsou rozptýlené a neorganizované, vědí o tom, co se děje jim osobně, ale v tom, co se děje v kontextu a celkově, se spoléhají na práci výzkumníků.

Falešná atribuce

Pokud půjdeme ještě dále, strana/stát ignorují všechny výzkumníky dohromady a útočí na populaci obětí přímým předstíráním, že oni jsou zdrojem výzkumu. Toto falešné přisuzování je poté zesilováno démonizováním populace obětí.

Konkrétně přiřčení výsledků výzkumu Falun Gongu vyžaduje dva kroky. Falun Gong je sada cvičení s duchovními základy, čínský ekvivalent k indické józe. Přiřknout výsledky cvičení nedává smysl, a tak stranická propaganda nejprve charakterizovala ty, kdo se účastní cvičení, jako členy politického hnutí, které vzdoruje Straně a navíc je také „zlým kultem“. Výsledkem propagandy je vytváření dojmu, že za Falun Gongem stojí politické síly, které využívají jeho zvrhlou povahu.

20170916-david-matas-kniha
Obal nové knihy Davida Matase „Why did you do that?”. (Seraphim Editions)
 
Nesmyslné statistiky
 
Strana/stát někdy vytáhne „králíka z klobouku“ statistik a snaží se tvrdit, že práce výzkumných pracovníků musí být špatná. Například tvrdí, že objem imunosupresivních léků[4] užívaných v Číně ukazuje, že objemy transplantací musí být mnohem nižší, než výzkumníci dokládají. Statistiky, které strana produkuje o objemu imunosupresivních léků, jsou však pouze tvrzeními bez jakéhokoliv základu, který by bylo možné ověřit.

Terezínské prohlídky

Strana/stát zjednává předem uspořádané prohlídky nemocnic, aby ukázala návštěvníkům, že se v jejich nemocnicích neděje nic špatného. Tyto snahy připomínají nacisty uspořádané návštěvy koncentračního tábora v Terezíně v obsazeném Československu Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Neohlášené inspekční návštěvy a přístup ke kartotéce jsou zakázány.

Politický vliv

Pro instituce na multilaterální a bilaterální úrovni používá Čína politické páky. Čína zastavuje veškerý politický diskurs nebo jakýkoli pokus o vyšetřování. Jakékoli vládní nebo mezivládní vyšetřování zneužívání transplantační chirurgie v Číně znamená konfrontovat Čínu přímo, něco, k čemu se většina vládních a mezivládních institucí zdráhá přikročit. Ve skutečnosti je váha Číny při jednání s některými vládními a některými mezivládními institucemi tak velká, že Čína má skutečné nebo účinné veto, což zabraňuje jakýmkoliv akcím, které jsou v rozporu s přáním strany.

Falešné zdroje

Strana uznává, že má problém, rozsáhlé počty prováděných transplantací orgánů, které vyžadují alespoň nějaké vysvětlení zdrojů. Strana se po léta vyhýbala vysvětlení.

Počátečním vysvětlením bylo dárcovství, i když Čína tehdy neměla zavedený systém darování orgánů. Později Strana opustila vysvětlení dárcovství a přešla k vysvětlení, že orgány byly získávány od vězňů odsouzených k trestu smrti, aniž by zveřejnila statistiky trestů smrti. Čínské právo však vyžaduje vykonání popravy do sedmi dnů od rozsudku. Další překážkou je existence hepatitidy skupiny B u více než 60% vězeňské populace, což činí mnoho orgánů nevyužitelných. Rovněž neexistuje žádný distribuční systém orgánů vězňů.

Strana následně opustila vysvětlení, že orgány pocházejí od odsouzenců k trestu smrti, a vrátila se k původnímu vysvětlení dárcovství, předstírajíc, že ​​dárcovský systém, který produkuje pouze malé množství orgánů, produkuje mnohem více.

V poslední době strana vzdala vysvětlování zdrojů orgánů a uvedla, že čísla, která jejich vlastní nemocnice produkují o objemu transplantací, nemohou být skutečná.

Úmyslná slepota

Transplantace orgánů realizují dva lékařské týmy: tým obstarávající orgány a transplantační tým. Transplantační tým předstírá, že neví, co dělá tým, který zajišťuje orgány ke transplantacím.

Toto předstírání nevědomosti nemůže ospravedlnit zabíjení, ale slouží ke zproštění transplantačního týmu viny. Tato výmluva je pro stranu a stát užitečná, protože jí umožňuje obhajovat globální spolupráci s odborníky v transplantačních týmech.

Chvála

Strana/stát falešně připisují chválu osobnostem požívajícím autoritu v oblasti transplantační chirurgie. Prohlášení jsou zkreslená. Globální akce profesionálů v oblasti transplantační chirurgie jsou zkreslena do potvrzení a přijetí čínských transplantačních postupů. Například pořádání mezinárodní transplantační konference na území Číny je prohlašováno za gesto potvrzení a akceptace čínského transplantačního systému a jeho postupů.

Přijetí

Existují skutečně některá uznání a přijetí toho, co se děje v Číně ze strany globálních profesionálů. Světová transplantační profese zcela jistě neschvaluje zabíjení vězňů svědomí pro jejich orgány. Přesto někteří zahraniční odborníci na transplantace ke zneužívání mlčí a dávají tak profesním reformám v Číně hodnotu. Strana/stát se pak skrývá za tím, co prohlašuje za mezinárodní přijetí, aby popřela údaje obviňující je z masového vraždění nevinných lidí.

Celé znění proslovu Davida Mtase v Praze naleznete zde


POZNÁMKY:
[2] Seznam zemí, které přijaly zákonné úpravy a restrikce.
[3] Komunistická strana Číny.
[4] Imunosupresivní léky jsou léky ze skupiny ATC L04, které omezují nebo zabraňují činnosti imunitního systému. Imunosupresivní léčba se zahajuje za účelem zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání.