Jedním z druhů, které by tůně Slavíkovského ptačníku mohly přilákat, je i vodouš rudonohý. (Dušan Boucký, Birdphoto.cz)
Jedním z druhů, které by tůně Slavíkovského ptačníku mohly přilákat, je i vodouš rudonohý. (Dušan Boucký, Birdphoto.cz)
Mokřady, které byly za socialismu tak nemilosrdně vysoušeny nebo meliorovány, se opět těší oblibě. Letos odstartovalo hloubení Slavíkovského ptačníku v unikátním Ptačím parku České společnosti ornitologické. Co je to ptačník?

Tak, jak je rybník hlavně pro ryby, tak toto vodní dílo bude především pro ptáky. Soustava mělkých tůní a prohlubní přijde totiž vhod hlavně bahňákům a lučním druhům kachen – najdou zde místo vhodné k odpočinku, sběru potravy i hnízdění. Tůňky poskytnou útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné ptačí druhy přilákané trvalou vodní plochou.

Na území Josefovských luk ČSO začala kopat Slavíkovský ptačník – soustavu čtyř tůní a dvou prohlubní s ostrůvkem a poloostrovem. „Je to další krok ve vytváření prostředí vhodného pro ohrožené mokřadní ptáky, mezi které patří i naše cílová skupina – bahňáci,“ uvádí Břeněk Michálek, správce Ptačího parku Josefovské louky. Již nyní hnízdí na zdejších podmáčených loukách například čejka chocholatá nebo bekasina otavní a s velkou pravděpodobností také silně ohrožený chřástal kropenatý.

20170831-ptacnik2
Pro bahňáky je nezbytná přítomnost mělké, ale trvalé vodní plochy v krajině. Slavíkovský ptačník ji ptákům poskytne i v suchých obdobích roku. (Archiv ČSO)

„Díky stupňovitým břehům ptačníku budou mít ptáci i v sušším období k dispozici mělkou vodu s bahnitým dnem, a to by mohlo přilákat nové druhy bahňáků, které zde zatím nehnízdí – například kriticky ohroženého vodouše rudonohého,“ doplňuje Michálek.

„Strmý úbytek mokřadních ptáků pro nás byl hlavní motivací k tomu, abychom první nestátní ptačí rezervaci v České republice vybudovali právě na mokřadních loukách,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Pozorovatelna ptáků

Hloubený Slavíkovský ptačník bude přínosem nejen pro přírodu, ale také pro lidi – na vodní hladině tůní a v její těsné blízkosti bude možné ptáky snadno pozorovat. V hnízdní sezóně přiláká trvalá vodní plocha kromě mnoha jiných druhů i luční kachny, například čírky. Jako tahovou zastávku a zimoviště by pak ptačník mohly využívat například slučky malé. Poblíž vodní plochy vyroste v budoucnu ornitologická pozorovatelna a celý biotop bude využit také pro environmentální vzdělávání a osvětu, která již mnoho let v ptačím parku probíhá.

20170831-ptacnik3
Na Josefovských loukách hospodaří Česká společnost ornitologická v souladu s potřebami lučních bahňáků. Využívá přitom obnovený historický zavlažovací systém. (Archiv ČSO)

Ptačí park Josefovské louky vznikl na pozemcích, které byly vykoupeny nebo pronajaty pouze díky podpoře stovek dárců z řad organizací i široké veřejnosti. ČSO zde obnovila historický zavlažovací systém a udržuje zde luční hospodaření.

Milovníci přírody a fanoušci ČSO mohou i nyní přispívat na výkupy pozemků na vytyčeném území a podpořit tak ochranu a péči o ohrožené mokřadní druhy. Vše potřebné zjistí na www.josefovskelouky.cz.


Zdroj: TZ ČSO


Čtěte také: