Leonid Křížek a Jiří Kovařík přinášejí prostřednictvím nakladatelství Mladá fronta jedinečně zpracovanou historii evropských duelů a šermu, která vydala na celou trilogii. (Mladá fronta)
Leonid Křížek a Jiří Kovařík přinášejí prostřednictvím nakladatelství Mladá fronta jedinečně zpracovanou historii evropských duelů a šermu, která vydala na celou trilogii. (Mladá fronta)
 
Žánr: Historie

Tip:
Trilogie (á 300 stran)

Autoři:
Leonid Křížek a Jiří Kovařík

Leonid Křížek a Jiří Kovařík přinášejí prostřednictvím nakladatelství Mladá fronta jedinečně zpracovanou historii evropských duelů a šermu, která vydala na celou trilogii.

Jejich Historie evropských duelů a šermu se vine přes gladiátorské hry, turnaje, souboje a duely. Písemné doklady o násilném řešení sporů nějakou více či méně přesně kodifikovanou formou existují již ve starověku a s každým stoletím jich přibývá.

Přitom podle autorů trilogie je „duel“, tedy formalizovaná podoba násilného rozhodování, která strana má „pravdu“, fenoménem výrazně evropským. Až do vynálezu střelného prachu byl rozhodován chladnou zbraní, takže je s ním nevyhnutelně spjat i vývoj šermířského umění.

20170827-leonid-krizek
Leonid Křížek, český šermíř a spisovatel. (ars-dimicatoria.cz)
Autoři ve svém díle koncipovaném do tří svazků popisují nejenom jednotlivé formy boje dvou jedinců či souboje známých osobností, ale všímají si také socio-historického kontextu a dobových literárních či dramatických reflexí duelů.

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště dějin.
 
Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů.

S tímto vývojem je spjat i rozvoj šermířského umění, zpočátku jako nezbytné průpravy pro duel, později jako módní společenské zábavy a nakonec jako sportovního odvětví, které jako jeden z mála sportů nechybělo na žádné moderní olympiádě.

Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu.

Podle autorů trilogie jsou knihy „jedinečným dárkem pro milovníky romantiky Tří mušketýrů, aktivní i pasivní příznivce historického a sportovního šermu, stejně jako zájemce o chladné zbraně a vojenskou historii vůbec!“