(Zleva) Jana Skovajsouvá - Lidská práva bez hranic, Marek Tatarko - Asociace Falun Gong Slovensko, Ondej Dostál - předseda Občianskej konzervatívnej strany. (Falungong.sk)
(Zleva) Jana Skovajsouvá - Lidská práva bez hranic, Marek Tatarko - Asociace Falun Gong Slovensko, Ondej Dostál - předseda Občianskej konzervatívnej strany. (Falungong.sk)
Zástupci několika slovenských organizací na tiskové konferenci ve čtvrtek 10. srpna 2017 upozornili na nejasný původ těl prezentovaných na výstavě „Body the Exhibition“ v Bratislavské Incheba aréně. Podle nich existují závažná podezření, že vystavovaná těla patřila osobám, které v Číně čelí pronásledování tamního režimu. Hlavní otázkou je, komu skutečně patří lidská těla prezentovaná na výstavě?

Ondrej Dostál, předseda Občianskej konzervatívnej strany, na tiskové konferenci uvedl: „Toto nie je spor o tom, čo sa komu páči alebo nepáči. Keby to bolo iba v polohe, že mne sa niečo nepáči, nesedel by som za týmto stolom a neangažoval by som sa medzi kritikmi výstavy. Táto výstava má vážnejší rozmer. Ide tu o základné ľudské práva.“ Podle Dostála je třeba vzít do úvahy zejména aspekty lidské důstojnosti a nevyjasněný původ vystavovaných těl.

„Zaobchádzať takto s mŕtvym telom môže byť nielen nemorálne, ale aj protiprávne. Existujú vážne pochybnosti o tom, že bol daný súhlas,“ uvedl Dostál a připomenul, že těla pocházejí Číny, která je známa masovým porušováním lidských práv.

„Nemáme důvod zpochybňovat legálnost našich exponátů a profesionalitu našeho obchodního partnera,“ sdělila mluvčí JVS Group Květa Havelková deníku SME, podle něhož jiní pořadatelé sporných výstav ve světě veřejně přiznávají, že nemohou zaručit, že těla nepocházejí z čínských věznic.

Marek Tatarko ze Slovenské asociace Falun Gong spolu s dalšími aktivisty požádal organizátory výstavy (JVS Group), aby doložili původ vystavovaných mrtvých těl. Protože organizátoři na jejich žádost nezareagovali, obrátili se na státní orgány se žádostí, aby v této věci zakročili, uvedl deník SME. V České republice byl stejný pořadatel požádán policií o předložení dokladů a byl schopen doložit pouze celní dokumenty, které neobsahují totožnost vystavovaných lidí ani souhlasy zesnulých s posmrtným zacházením s jejich těly.

Skupiny odpůrců výstavy adresovaly výzvu slovenskému ministerstvu školství a provozovatelům škol, které žádají, aby informovali školy o nejasném původu těl, a aby se učitelé, studenti, žáci a jejich rodiče mohli o případné návštěvě výstavy rozhodnout s vědomím těchto skutečností.

Aktivisté vyzvali také ministerstvo zdravotnictví a úřad veřejného zdravotnictví, aby prověřily, zda výstava neporušuje zákon o pohřebnictví, Úmluvu i lidských právech a biomedicíně a jiné právní předpisy a mezinárodní dohody, kterými je Slovenská republika vázána.

Podle odpůrců výstavy by měla začít jednat také generální prokuratura, aby prověřila, zda v souvislosti s výstavou nebyla naplněna skutková podstata trestného činu hanobení zesnulého.

K výzvě se připojili Slovenská Asociácia Falun Gong, Občianska konzervatívna strana, Človek v ohrození, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Lidská práva bez hranic.

Odpor lékařské komunity

Ústav zdravotnické etiky na Slovenské zdravotnické univerzitě vydal koncem července 2017 odborné stanovisko, v němž prohlašuje, že výstava porušuje zákon, a vyzývá státní orgány, aby ve věci zasáhly.

Když výstava přijela do Prahy, zdůrazňovala její neetický a možný nezákonný aspekt řada lékařských organizací. Problém viděly především v nevyjasněném původu těl a používání skutečných lidí pro komerční výstavu, jejíž vchod ústí do Matějské pouti. „Je otřesné, když na takovou výstavu chodí učitelé s žáky,“ uvedl Milan Kubek, prezident České lékařské komory v rozhovoru pro SME.

Číňan hledá tělo nezvěstného bratra

13. července 2017 podal kanadský azylant Wan-čching Chuang (Huang Wanqing) na Policii ČR trestní oznámení, v němž žádá o pomoc při hledání svého nezvěstného bratra. Domnívá se, že jeho tělo může být na výstavě Body The Exhibition v Praze.

Příběh zmizelého bratra Siunga Chuanga (Siung Chuang) začíná již v roce 1999. Tajná policie ho hledala po celé Číně již několik let. Policie odhalila místo jeho pobytu v Šanghaji, což ukazovaly plakáty s jeho tváří lemující tamní ulice. Do Šanghaje se rozhodl odjet 20. dubna 2003. Té noci telefonicky kontaktoval svého bratra v USA, aby mu sdělil, že se znovu ozve, až bude v bezpečí. „Nikdy už mi nezavolal,“ říká Wan-čching Chuang, jeho starší bratr žijící v New Yorku jako občan USA. (Více o případu naleznete zde)

Slovenská policie výstavu vyšetřuje

„Podnetmi sa v súčasnosti zaoberáme a vykonávame všetky úkony potrebné na meritórne rozhodnutie vo veci,“ sdělil Michal Szeiff, mluvčí krajského ředitelství policie v Bratislavě deníku SME.

V ČR byla proti výstavám schválena novela zákona

Česká republika se zařadila mezi země, které zaručují ochranu práv zesnulých a důstojné zacházení s jejich těly. V posledním desetiletí vzrůstal odpor zejména ke kontroverzním výstavám lidských těl „Bodies“, jejichž tvůrci nebyli schopni doložit souhlasy zesnulých s posmrtným nakládáním s jejich těly.

Novela zákona o pohřebnictví nově definuje, že bez takového svolení, které pořadatel výstavy jasně doloží, nelze podobné výstavy na území ČR pořádat. Novela částečně reaguje na předchozí soudní případy ve Francii (2010) a Izraeli (2012), kde došlo k soudním zákazům výstav, protože pořadatelé nebyli schopni soudu doložit souhlasy zesnulých.

Novela zákona byla vyhlášena ve sbírce zákonů 10. 7. 2017. Mimo jiné uvádí, že „právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno konzervovat, balzamovat nebo vystavovat tělo zemřelého, a to i konzervované nebo balzamované, bez souhlasu zemřelé osoby“. Více zde