Liška v kleci. (OBRAZ z. s.)
Liška v kleci. (OBRAZ z. s.)
Prezidentovým podpisem novely zákona byl završen vytrvalý boj za práva zvířat, za jejich svobodný život bez klece a omezování. Obránci a veškeří ochránci zvířat mohou oslavit toto dílčí vítězství po více letech usilovného snažení.

Prezident republiky Miloš Zeman dne 1. 8. 2017 podepsal novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje chov tzv. kožešinových zvířat v ČR. Podpisem prezidenta byla novela definitivně přijata. Platnou, tj. součástí našeho právního řádu, se stane dnem vyhlášení, tedy vydáním ve sbírce zákonů, což by mělo být provedeno nejpozději do 30 dnů od doručení přijatého zákona ministerstvu. Účinnosti novela nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 

Přijatá novela zakazuje chov tzv. kožešinových zvířat v ČR od 31. ledna 2019 a počítá s kompenzacemi pro chovatele na splacení dlouhodobých závazků. Ačkoli diskuse o zákazu kožešinových farem byly v Poslanecké sněmovně i v Senátu velmi bouřlivé, novela nakonec prošla bez větších obtíží v červnu Poslaneckou sněmovnou (132 pro x 9 proti) a v červenci pak Senátem (39 pro x 3 proti). Přitom v obou případech byly na stole i pozměňovací návrhy, které např. navrhovaly pro farmy pouhé zavedení certifikátu Welfur nebo prodlužovaly přechodné období existence farem a výrazně navyšovaly kompenzace pro chovatele.

Novela bude mít dopad na 9 českých farem, na kterých jsou chováni norci a lišky. Jedná se celkem o 20 tisíc zvířat. Podle ochránců zvířat jsou tato zvířata držena v nevyhovujících podmínkách a jsou krutě zabíjena elektrickým proudem či udušením výfukovými plyny. Přijetí novely zakazující chov tzv. kožešinových zvířat Parlamentem je navíc v souladu s míněním české společnosti, neboť podle průzkumu veřejného mínění, který na jaře letošního roku provedla agentura Focus, souhlasí se zákonem rušící kožešinové farmy 83 % obyvatel ČR.

Přitom negativní pohled na chov zvířat pouze či převážně za účelem získání kožešiny nemá jen česká společnost, ale jde o celoevropský trend. Přijetím této novely se Česká republika zařadila po boku dalších 12 evropských zemí, které podobné zákazy či výrazná omezení chovu již přijaly.

Pro organizaci Svoboda zvířat je přijetí novely obrovským zadostiučiněním, neboť pro ni jde o vyvrcholení 18letého úsilí od doby, kdy kampaň za zákaz kožešinových farem v ČR spustila.

Je to obrovský úspěch české občanské společnosti, která se dokázala postavit silné zemědělské lobby. Česká republika se tak zařadila mezi vzrůstající počet zemí, které odkázaly kožešinové farmy na smetiště dějin. Úcta ke zvířatům dostala přednost před ekonomickým zájmem na jejich zabíjení pro módu. Je to velký krok pro zvířata i pro naši společnost jako celek. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ.

Je však třeba si uvědomit, že kvůli pravidlům EU nebylo možno tímto zákonem zakázat dovoz výrobků z pravých kožešin. Proto se nyní zaměříme na spotřebitelskou osvětu a zároveň podpoříme partnerské organizace v dalších zemích, které o zákaz kožešinových farem taktéž usilují. Jsem přesvědčen, že počet zemí zakazujících kožešinové farmy bude vzrůstat a jednoho dne se podaří prosadit zákaz na celoevropské úrovni,“ uvedl také Voršilka.

Do kampaně se zapojily i desítky tisíc dalších lidí. Každý přispěl podle svých možností, někdo víc, někdo míň. Zástupce OBRAZu Marek Voršilka děkuje všem členům, aktivistům a dobrovolníkům, politikům, dodavatelům, novinářům, zahraničním kolegům a mnoha dalším, protože tento společný boj má smysl.

Zdroje: TZ Svoboda zvířat, OBRAZ