Žáci v texaské škole mají být trestáni dřevěnými plácačkami, podobnými jako tato ze státu Oklahoma. (Wesley Fryer / Flickr / CC BY-SA 2.0)
Žáci v texaské škole mají být trestáni dřevěnými plácačkami, podobnými jako tato ze státu Oklahoma. (Wesley Fryer / Flickr / CC BY-SA 2.0)
Jedna texaská škola schválila kontroverzní způsob, jak ukáznit neposlušné žáky – naplácat jim.

Nová směrnice schválená letos 18. července umožní zavedení dřevěných plácaček, kterými budou zlobiví studenti fyzicky potrestáni, napsal server USA Today.

Směrnici schválilo všech šest přítomných členů školské rady Three Rivers Independent School v jižním Texasu, jedna osoba se hlasování nezúčastnila. Podle předpisu může toto opatření použít pouze kázeňský koordinátor anebo ředitel školy.

Fyzický trest je definován jako „záměrné způsobení fyzické bolesti bouchnutím, plácnutím, fackou, naplácáním na zadek nebo jinou fyzickou silou se záměrem udržet disciplínu“, uvádí Sdružení texaských třídních učitelů (TCTA).

Rodiče dostanou při registraci dětí na další školní rok možnost rozhodnout, zda chtějí své děti do tohoto programu zahrnout. Směrnice začne platit od začátku školního roku 2017–2018.

Texas je jedním z patnácti států USA, kde jsou fyzické tresty povoleny zákonem. Dalších osm států nemá zákony, které by něco takového zakazovaly.

Bývalý ministr školství John B. King Jr zaslal vloni v listopadu představitelům Texasu dopis, kde je vyzýval k zákazu fyzických trestů na školách. Tato praxe je prý pro studenty škodlivá, napsal USA Today.

Kingův dopis se opíral o studii, v níž žáci, kterým se na škole dostalo fyzických trestů, vykazovali v krátkodobém horizontu agresivnější a vzdorovitější chování. V dlouhodobém měřítku jim to však pomáhalo lépe se vypořádat s užíváním drog a duševními potížemi včetně deprese, poruch osobnosti a posttraumatického stresu.


Přeložil: Ondřej Horecký; zdroj: small United States