Pod dokument se podepsalo 40 významných organizací na ochranu zvířat z celého světa. (Svoboda zvířat)
Pod dokument se podepsalo 40 významných organizací na ochranu zvířat z celého světa. (Svoboda zvířat)
Praha 20. července 2017 – Senát schválil novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která navrhuje zákaz kožešinových farem v ČR. Pro podporu zákazu hlasovala většina senátorů a senátorek. Po bouřlivé diskuzi, trvající do pozdních nočních hodin, bylo výsledkem rozhodnutí podpořit sněmovní verzi novely a zakázat chov tzv. kožešinových zvířat v ČR k lednu 2019.

Organizace Svoboda zvířat letos 11. 7. předala otevřený dopis adresovaný předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. Otevřený dopis se obrací na senátory a senátorky s prosbou, aby podpořili novelu, která navrhuje zakázat chov tzv. kožešinových zvířat v ČR. Pod dokument se podepsalo 40 významných organizací na ochranu zvířat z celého světa.

Ochránci zvířat z Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) vyzvali české senátory, aby Česká republika naplnila svůj příslib ukončit kožešinové chovy a zařadila se tak po boku evropských států, které ctí životní pohodu zvířat a podporují legislativu zakazující všeobecně odsuzovanou praxi, jakou, podle jejich slov, chov zvířat pro kožešinu bezpochyby je.

Ing. Jitka Pilařová, tajemnice Senátorského klubu ODS, předtím sdělila, že „na klubu ODS o zákonu hodně a podrobně diskutujeme. Pan senátor Miloš Vystrčil věří, že většina členů klubu bude pro zrušení kožešinových farem s odpovídajícími kompenzacemi pro ty, kterým se vlastně zákonem a proti jejich vůli ukončuje podnikání. Zároveň si pan senátor nemyslí, že všichni chovatelé zvířat je týrají“.

Zákon teď poputuje k prezidentovi, který má 15 dní na to, aby novelu případně vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. V opačném případě vejde zákaz kožešinových farem v platnost.

20170724-kozesiny3
Svoboda zvířat i další ochránci mohou oslavit vítězství. (Svoboda zvířat)
Lucie Moravcová ze Svobody zvířat říká: „Děkujeme senátorům a senátorkám, že nás přiblížili dál k zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat. Jsme rádi, že stejně jako veřejnost, i oni považují zabíjení zvířat jen kvůli módním doplňkům za neetické a zastaralé. Věříme, že je to výsledkem vývoje hodnot v celé Evropě, že se společnost stává více uvědomělou a ohleduplnou k těm, kteří se sami nemohou bránit. Z dnešního rozhodnutí máme obrovskou radost. Přijetí zákona zakazujícího chov tzv. kožešinových zvířat je historický milník v ochraně zvířat u nás. Naše společnost se shodla na tom, že zvířata jsou nejen bytosti pociťující utrpení a bolest, ale že mají i právo na svůj život, který má hodnotu sám o sobě, a že toto právo je nadřazené naší potřebě zbytečné módy.” 

Je to obrovský úspěch! Česká republika se brzy zařadí mezi vzrůstající počet zemí, které odkázaly kožešinové farmy na smetiště dějin. Jsme rádi, že se i senátoři za tuto novelu tak přesvědčivě postavili. Chov divokých šelem v drátěných klecích a jejich zabíjení v plynových komorách kvůli módním doplňkům nepatří do 21. století,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ.

Současný návrh novely počítá se zákazem kožešinových farem od 31. ledna 2019 a kompenzacemi pro chovatele na splacení dlouhodobých závazků. 

„Schválení zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat Parlamentem je v souladu s veřejným míněním české společnosti. Podle průzkumu veřejného mínění, který na jaře letošního roku provedla agentura Focus, totiž se zákonem rušící kožešinové farmy souhlasí 83 % obyvatel ČR. Navíc zákazem kožešinových farem se Česká republika postaví po boku dalších 13 evropských zemí, které již zákazy či různá legislativní omezení chovu tzv. kožešinových zvířat schválily,“ dodala Lucie Moravcová

V současnosti se zákaz týká 9 farem, na kterých se dohromady chová asi 20 tisíc norků a lišek. Podle ochránců zvířat jsou tato zvířata držena v nevyhovujících podmínkách a jsou krutě zabíjena elektrickým proudem či udušením ve výfukových plynech.