Starosta Prahy 7 Jan Čižinský. (pribehynasichsousedu.cz)
Starosta Prahy 7 Jan Čižinský. (pribehynasichsousedu.cz)

PRAHA - Starosta Prahy 7 Jan Čižinský, jehož úsilí o definitivní zastavení výstavy lidských těl Body The Exhibition se dostalo na stránky deníku The New York Times, předložil právní analýzu, která odhaluje, že výstava porušuje na tucet platných zákonů ČR.

Na popud Ministerstva pro místní rozvoj starosta Prahy 7 podstoupil proces, při němž se pokoušel o identifikaci mrtvých lidských těl vystavovaných v rámci kontroverzní výstavy Body The Exhibition. Pořadatel, společnost JVS Group, nebyl schopen policii doložit identitu těl ani souhlasy zesnulých s posmrtným zacházením s jejich těly. Taková těla musejí být podle českého zákona o pohřebnictví pohřbena bezodkladně. Starosta požádal policii, aby umožnila vstup pohřební služby na výstavu, ale zprvu spolupracující policie nakonec celý proces zastavila a odmítla poskytnout pohřební službě součinnost.

Nyní se starosta musí ve věci pohřbení těl z výstavy obrátit na soud. Podle kanadského právníka Davida Matase by měla být podána žaloba na postup policie za nevymáhání práva. „Pokud český zákon umožňuje žalovat vládu, měla by být žalována za to, že nevymáhá zákon,“ uvedl právník v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times.

David Matas je spoluautorem vyšetřovací zprávy, která dává do souvislosti původ vystavovaných lidských těl s pochybným programem čínské transplantační chirurgie.

O původu těl promluvil čínský chirurg Enver Tohti při nedávné návštěvě Prahy, kdy prohlásil v rozhovoru pro deník Metro: „Čína je zemí, kde není nikdo ochoten darovat své tělo. Na základě tamní kultury si lidé přejí, aby jejich tělo zůstalo neporušené a oni ho pak mohli použít na 'onom světě'. To znamená, že jen neidentifikovaná těla mohla být použita pro tuto výstavu, a původ těchto těl není možné vypátrat. Já ale věřím, že pochází od disidentů, menšin a lidí, kteří prostě zmizeli. Zejména jde o lidi z ­hnutí Falun Gong.“

„Je třeba se obrátit na soud, aby bylo jednou pro vždy jasno, že takové neetické výstavy nemohou v naší zemi být, a že úcta k mrtvým není jen prázdné slovní spojení v nevymáhaném zákoně,“ míní starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Deník Epoch Times oslovil policii s dotazem na její rozhodnutí a obdržel odpověď od tiskového mluvčího pražské policie Jana Daňka, že „kolega por. Tomáš Hulan, který tuto věc komunikuje, čerpá řádnou dovolenou. Váš dotaz mu bude předaný až po jeho návratu v pondělí 10. 7. 2017“.

Níže nabízíme kompletní přehled zmiňované právní analýzy.

Výstava Body The Exhibition je:

1) V rozporu s ust. § 493 občanského zákoníku nakládá s mrtvými lidskými těly a částmi lidského těla prezentovanými na výstavě Body The Exhibition jako s věcí, a to za účelem zisku, přestože lidské tělo ani jeho části nejsou věcí v právním smyslu, a tudíž nemohou být majetkem, ani předmětem obchodních vztahů, ani jakéhokoliv finančního prospěchu;

2) V rozporu s ust. § 92 odst. 1, jakož i ust. § 111 odst. 1 občanského zákoníku nakládá s mrtvými lidskými těly a částmi lidského těla prezentovanými na výstavě Body The Exhibition způsobem, který není důstojný pro zemřelého, neboť je vystavuje veřejně, neoblečené a v pózách, které znevažují důstojnost zemřelého;

3) V rozporu s ust. § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách vystavuje mrtvá lidská těla a jejich části, aniž by měl oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jimiž se ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona o zdravotních službách rozumí rovněž nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném zákonem o zdravotních službách;

4) V rozporu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) až e) zákona o zdravotních službách uchovává a používá tělo zemřelých osob, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v ust. § 81 odst. 1 písm. a) až e) zákona o zdravotních službách;

5) Zřejmě v rozporu s ust. § 81 odst. 2 zákona o zdravotních službách vystavuje mrtvá lidská těla a jejich části, aniž by měl k tomu prokazatelný souhlas zemřelé osoby – ten nebyl dle dostupných informací nikým doložen;

6) V rozporu s ust. § 81 odst. 7 zákona o zdravotních službách, ust. § 28 odst. 1 transplantačního zákona a rovněž článkem 21 Úmluvy o biomedicíně, která je součástí právního řádu České republiky, používá těla zemřelých a jejich části k výdělečným účelům, tj. za účelem finančního prospěchu;

7) V rozporu s ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví vystavuje veřejně lidské pozůstatky před pohřbením, aniž by vystavované lidské pozůstatky byly vystaveny v otevřené rakvi, jak je vyžadováno ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví;

8) V rozporu s ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona o pohřebnictví zachází s lidskými pozůstatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého, jakož i mravního cítění pozůstalých a veřejnosti;

9) V rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona o pohřebnictví realizuje činnosti, které lze považovat za (součást) provozování pohřební služby, aniž by disponoval nezbytnou živnostenskou koncesí.

Kromě veškerých shora uvedených bodů se Organizátor výstavy Body The Exhibition mohl dále dopustit porušení ustanovení zákona o pohřebnictví vztahujících se k přepravě lidských pozůstatků, a to za předpokladu, že přepravoval lidské pozůstatky ze zahraničí na území České republiky nebo po území České republiky. Pokud tak učinil, dopustil se porušení ust. § 4 odst. 1 písm. g) ve spojení s ust. § 9 zákona o pohřebnictví, neboť lidské pozůstatky přepravoval v rozporu s ust. § 9 zákona o pohřebnictví. 

Jestliže organizátor přepravoval lidské pozůstatky vystavované na výstavě Body The Exhibition, měl zároveň povinnost splnit též předpoklad stanovený v ust. § 8 odst. 1 zákona o pohřebnictví, tj. přepravované lidské pozůstatky musely být oblečené uloženy do konečné rakve. Pokud organizátor nenaplnil povinnost stanovenou v ust. § 8 odst. 1 zákona o pohřebnictví, dopustil se patrně dalšího vážného porušení zákona o pohřebnictví. 

Stejně tak lze uvažovat o naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání ve smyslu ust. § 251 trestní zákoníku, když zhodnocení případné trestněprávní povahy jednání organizátora je ve výhradní pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

„S ohledem ke všemu shora uvedenému zastávám právní názor, že výstava Body The Exhibition je ke dni zpracování tohoto odborného právního rozboru v rozporu s českým právním řádem a veřejným pořádkem,“ dodává starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Podle starosty nelze přinejmenším z hlediska kogentních ustanovení českých veřejnoprávních zákonných norem (§ 81 odst. 7 zákona o zdravotních službách, § 28 odst. 1 transplantačního zákona), jakož i mezinárodní úpravy, jež je pro Českou republiku závazná (čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně), komerčně vystavovat konzervovaná mrtvá lidská těla. 

Související články:

Česká anatomická společnost odmítá výstavu Body The Exhibition „v rovině právní a etické“

„Jedná se o ryzí komerci a akci považuji za mimořádně neetickou,“ říká starosta Prahy 7 k výstavě Body The Exhibition

Body The Exhibition: Exponáty jsou neidentifikovaná těla z Číny, souhlas s posmrtným využitím neexistuje, řekl americký majitel výstavy

Pokud majitel výstavy Body The Exhibition povolí odběry DNA z vystavovaných těl, Číňané budou moci hledat těla zmizelých příbuzných

Odkud pocházejí těla na výstavě Body The Exhibition v pražských Holešovicích?