Příznivci Falun Gongu se shromáždili před výstavištěm v Holešovicích, na petiční akci, kde informovali o pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Právě probíhající výstava lidských těl Body The Exhibition může mít podle nich spojitost s násilnými represemi a pochybným transplantačním systémem čínských vojenských nemocnic. Podle něktrých expertů je možné, že těla z výstavy mohou patřit vězněným následovníkům Falun Gongu. 24. 6. 2017, Praha 7. (Epoch Times ČR)
Příznivci Falun Gongu se shromáždili před výstavištěm v Holešovicích, na petiční akci, kde informovali o pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Právě probíhající výstava lidských těl Body The Exhibition může mít podle nich spojitost s násilnými represemi a pochybným transplantačním systémem čínských vojenských nemocnic. Podle něktrých expertů je možné, že těla z výstavy mohou patřit vězněným následovníkům Falun Gongu. 24. 6. 2017, Praha 7. (Epoch Times ČR)
PRAHA – Od sobotního rána až do večerních hodin se před pražským Výstavištěm konalo poklidné shromáždění několika desítek českých příznivců meditační praxe Falun Gong[1]. Důvodem byla právě probíhající kontroverzní výstava lidských těl Body The Exhibition, kterou v pronajatých prostorách Křižíkova pavilonu od 22. února 2017 pořádá společnost JVS Group.

I když se výstava těší masivní návštěvě veřejnosti, od jejího otevření obdržela policie na výstavu několik trestních oznámení podaných občany ČR. Výstava byla také kritizována předními českými lékaři jako neetická.[2] Největší pobouření vyvolává skutečnost, že těla pocházejí od nedobrovolných dárců, od neznámých lidí z Číny. Zpráva zveřejněná nevládní organizací Lidská práva bez hranic předkládá zdroje, podle kterých se může jednat o těla vězňů svědomí.[2]

Příznivci Falun Gongu sdělili, že přišli k výstavišti poukázat na alarmující situaci porušování lidských práv v Číně, kde je duchovní hnutí Falun Gong čínským režimem (komunistickou stranou Číny) tvrdě pronásledováno. Represe Falun Gongu začaly již v roce 1999 a do dnešního dne bylo zdokumentováno více než pět tisíc ověřených případů úmrtí v důsledku represí čínského režimu.[3]

Důvodná podezření nad možným ilegálním původem těl na výstavě přiostřuje fakt, že český pořadatel nebyl schopen policii doložit identitu těl ani dobrovolné souhlasy zesnulých s posmrtným využitím jejich těl.

Amnesty International označuje následovníky Falun Gongu za „vězně svědomí“, tedy osoby vězněné za jejich přesvědčení, které nevedou politickou kampaň (viz političtí vězni) a jejichž odpor vůči pronásledování využívá pouze mírové prostředky.

Příznivci Falun Gongu žijící v zahraničí nebo ti, kteří emigrovali z Číny do zahraničí, již téměř osmnáct let apelují na čínský režim a světové vlády za ukončení násilných represí v Číně.

Podle vyšetřovacích zpráv z roku 2006 a 2014[4] i sedm let dlouhého terénního výzkumu investigativního novináře Ethana Gutmanna[5] byli následovníci Falun Gongu v čínském vězeňském systému zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů ke komerčním transplantacím prováděným v nemocnicích čínské Lidové osvobozenecké armády. Těla lidí, kteří zemřeli v procesu odebrání životně důležitých orgánů, mohla být podle vyšetřovatelů dále postoupena plastinačním laboratořím, které vyrábějí těla pro výstavy „Bodies“.[4][5]

20170625-body-the-exhibition-falun-gong2
Příznivci Falun Gongu na petiční akci před výstavištěm v Holešovicích, 24. 6. 2017. (Epoch Times ČR)

Vznesená obvinění a závěry vyšetřovacích zpráv po opakovaných jednáních označily jako důvěryhodné Evropský parlament (2013)[6] a Sněmovna reprezentantů USA (2014).[7]
 
Těla lidí, kteří zemřeli v procesu odebrání životně důležitých orgánů, mohla být podle vyšetřovatelů dále postoupena plastinačním laboratořím, které vyrábějí těla pro výstavy „Bodies“.

Výstava obsahuje 20 celých lidských těl a 280 tělesných částí, orgánů a embryí.

Důvodná podezření nad možným ilegálním původem těl na výstavě přiostřuje fakt, že český pořadatel nebyl schopen policii doložit identitu těl ani dobrovolné souhlasy zesnulých s posmrtným využitím jejich těl. Jedná se tedy stále oficiálně o nedobrovolné dárce.[8]

Společnost JVS Group, která výstavu pořádá, prohlašuje, že co se týče těl, jedná se o majetek čínské laboratoře, která těla plastinovala, majetek, který mají v pronájmu.[9] Prohlášením fakticky neuznává těla za lidské pozůstatky a odvolává se na celní dokumenty, které ovšem neobsahují identitu zesnulých ani dobrovolné souhlasy. Český zákon však uvádí, že lidské tělo není věcí a nemůže být považováno za věc nebo majetek či pouhý exponát. Tělo patří zesnulému a jeho rodině, a pokud nedal zesnulý nebo rodina laboratoři dobrovolný písemný souhlas s posmrtným nakládáním s tímto tělem, potom je dle českého zákona takové nakládání ilegální.[10]

Rozpory bychom mohli nalézt také v čínském zákonu, který uvádí, že při úmrtí člověka, jehož identita není známa, musí být jeho tělo uchováno po 30 dní v márnici, aby měli příbuzní dostatek času na pohřešování, nelezení těla příbuzného a jeho identifikaci. Proces plastinace, kterým jsou těla na výstavě upravena, však vyžaduje, aby nejpozději do 48 hodin po smrti byl do těla vstříknut formaldehyd a silikon. Neidentifikovaní lidé tedy museli být do laboratoře převezeni minimálně o 28 dní dříve než ukládá tamní zákon.

Těla možná skončí na hřbitově Prahy 7

Už na samotném začátku letošní výstavy v Praze obdržela policie ČR oznámení o nálezu neznámých těl na pražském Výstavišti. Policie nález oznámila státní správě, která informovala Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je mimo jiné oblast pohřebnictví. Ministerstvo písemně uvědomilo starostu Prahy 7, aby postupoval jako při nálezu jakýchkoliv jiných lidských těl. Celý administrativní proces trval tak dlouho, že výstava již téměř skončila.

Starosta Jan Čižinský se pokusil před koncem výstavy o identifikaci těl v součinnosti s policií, která mu oznámila, že český pořadatel JVS Group dosud dokumenty o identitě nebo dobrovolném souhlasu zesnulých nepředložil. Dle policie byly doloženy pouze celní dokumenty, které tyto informace neobsahují. Výstava byla nakonec pro velkou návštěvnost o měsíc prodloužena.

Starosta Prahy 7 tedy informoval čínské velvyslanectví, neboť se s největší pravděpodobností jedná o těla občanů Čínské lidové republiky. Velvyslanectví uvedlo, že nemá o výstavě žádné informace. Starosta tedy v souladu se zákonem o pohřebnictví požádal policii o součinnost, aby umožnila pohřební službě vstup na pozemek výstaviště, odkud by byla těla převezena do pronajaté hrobky. Jednalo by se technicky o pohřbení těl lidí s neznámou totožností.

Plastinovaná lidská těla pro výstavu Body The Exhibition dodával čínský profesor Suej Chung-ťin (pchin-jin: Sui Hongjin) z Vysoké školy lékařské v čínském pobřežním městě Ta-lien, provincie Liao-ning, kterou český pořadatel JVS Group zmiňuje v programové knize výstavy. Suej Chung-ťin je vedoucím plastinační laboratoře Dalian Hoffen Bio-Technique Co., Ltd., a zároveň zřizovatelem laboratoře v rámci univerzity města Ta-lien.

Znepokojení nad původem těl opodstatňuje například záznam telefonického rozhovoru profesora Suej Chung-ťina z roku 2012, který s ním uskutečnila nevládní organizace WOIPFG, v němž uvedl, že některá těla využívaná k plastinaci pocházela přímo od Úřadu veřejné bezpečnosti. Dále prohlásil, že se jeho firma Dalian Hoffen mohla stát největší plastinační laboratoří na světě pouze díky podpoře čínských vládních úředníků.[11]

V současné době se proces pohřbení těl zastavil u policie, která se musí vyjádřit k požadavku starosty a vyjádřit se také k postupu, jakým by měla být těla zajištěna a pohřbena na pozemku Prahy 7.

20170625-body-the-exhibition-falun-gong3

20170625-body-the-exhibition-falun-gong4
Příznivci Falun Gongu na petiční akci před výstavištěm v Holešovicích, 24. 6. 2017. (Epoch Times ČR)

Aktivisté věnují pozornost nedávné návštěvě Číny, kterou absolvoval policejní prezident Tomáš Tuhý a ptají se, zda by tato návštěva mohla ovlivnit rozhodování policie.
 
Další protesty plánují na příští týden před výstavištěm také další skupiny občanů v pondělí a ve čtvrtek. Svolavatelé uvedli, že přijdou především podpořit kroky starosty Prahy 7, který chce nechat vystavovaná těla pohřbít.Čtěte také: Starosta Prahy 7 oslovil policii a jedná o procesu pohřbení lidských těl


POZNÁMKY:
[1] Metoda Falun Gong, čchi-kungová cvičení a nauky o morálních principech buddhismu a taoismu. LINK
[2] Zpráva neziskové organizace Lidská práva bez hranic z.s. O výstavě lidských těl Body The Exhibition. LINK
[3] Stránka Minghui.org, která od roku 2000 průběžně monitoruje vývoj represí, zveřejnila více než 5¨000 ověřených případů úmrtí následovníků Falun Gongu v důsledku represí čínského režimu. LINK
[4] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest (Kravavá sklizeň, 2006), autoři David Kilgour, David Matas, WEB. LINK (v češtině)
Rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2016, An Update to Bloody Harvest & The Slaughter (strana 394, kapitola 11). Spoluautoři zprávy, bývalý kanadský ministr zahraničí a státní návladní David Kilgour (david-kilgoour.com), kanadský právník David Matas, žurnalista Ethan Gutmann. LINK
[5] Kniha Jatka, vydalo nakladatelství C-press 2014, shrnutí sedm let dlouhého terénního výzkumu, autor Ethan Gutmann, (Kapitola 10., Noc v muzeu, strana 273). LINK
[6] Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP), LINK
[7] USA, rezoluce, Sněmovna reprezentantů, H.Res.343 - Expressing concern regarding persistent and credible reports of systematic, state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience in the People's Republic of China, including from large numbers of Falun Gong practitioners and members of other religious and ethnic minority groups. LINK
[8] Informaci uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský pořadu Českého rozhlasu - Pro a proti. LINK
[9] Deník, Metro.cz. LINK
[10] Občanský zákoník. LINK
[11] Nevládní organizace (WOIPFG), An Investigative Report on the Source of Human Cadavers Used in the Plastination Industry in China. LINK