Starosta Prahy 7 Jan Čižinský. (Facebook)
Starosta Prahy 7 Jan Čižinský. (Facebook)
PRAHA – Výstava lidských těl se v České republice dostala do vážných problémů. České špičky v oboru lékařství a anatomie výstavu kritizují jako neetickou. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo návrh zákona, který zakázal posmrtného vystavování lidského těla bez souhlasu zesnulého a starosta městské části Praha 7 chce nyní těla zabavit a podle zákona je nechat řádně pohřbít. Někteří experti na Čínu upozorňují na možné spojitosti mezi čínským transplantačním systémem a původem lidských těl na výstavách.[1]

Již druhá Evropská země se chystá pohřbít lidská těla z kontroverzní výstavy. Jako první se o to pokusila Francie v roce 2010, kde padl verdikt francouzského Nejvyššího soudu, který výstavu definitivně zakázal, neboť komerční vystavování lidských ostatků je v rozporu se zákonem. Těla se ale nepodařilo zajistit a pohřbít.

Druhou zemí, kde se výstava dostává mimo zákon, je Česká republika, kde se proti výstavě, která je zde po několikáté, již několik let ozývají kritické hlasy lékařů a aktivistů. V letošním roce se do věci vložil velký počet odpůrců. Vrcholem odporu vůči výstavě je kritika ze strany starosty městské části Praha 7, kde výstava probíhá, a zásah Ministerstva pro místní rozvoj, které na podnět občanů nařídilo vedení Prahy 7, aby těla pohřbila v souladu se zákonem.

Starosta Prahy 7 zaslal otevřený dopis na Velvyslanectví Čínské lidové republiky, v němž žádal velvyslanectví o souhlas s pohřbením těl, neboť je vysoká pravděpodobnost, že vystavovaná těla patřila občanům Číny.

Bez ohledu na to, jak se velvyslanectví vyjádří, zákon starostovi Prahy 7 ukládá neprodleně vystavovaná těla pohřbít.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský už požádal o součinnost policii a začíná s ní jednat o procesu zajištění těl. Pořadatel výstavy, společnost JVS Group, najal právní poradce, kteří předloží opačný právní výklad, než ministerstvo.

Čekáme na první kroky policie.


Je výstava lidských těl Body the Exhibition uměním, nebo nevkusným a nezákonným byznysem s lidskými ostatky? A měla by se těla důstojně pohřbít, jak navrhuje lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský? Starosta sedmého pražského obvodu a zástupkyně pořadatele výstavy Květa Havelková ze společnosti JVS Group budou hosty Veroniky Sedláčková v pořadu Pro a proti.
 
Zákonný rámec

Situaci okolo výstavy dal do pohybu občan ČR, který podal oznámení na policii Prahy 7, že se na výstavišti nacházejí nepohřbená neidentifikovaná těla. Policie postoupila oznámení státní správě a ta jej postoupila Ministerstvu pro místní rozvoj, které má na starosti oblast pohřebnictví. Ministerstvo rozhodlo, že by se mělo postupovat stejně jako při nálezu jakýchkoliv jiných mrtvých těl. Těla by měla být zajištěna, a pokud se nenaleznou příbuzní dotyčných, těla musejí být v souladu se zákonem řádně pohřbena.

Aktivisté se dožadují provedení testů DNA, aby mohly být výsledky uchovány pro další možné pátrání po příbuzných v budoucnosti. Číňané, jejichž příbuzní zmizeli v čínském vězeňském systému, by si tak teoreticky mohli pomocí testů porovnávat svoje DNA se vzorky odebranými z vystavovaných těl.

Odpor lékařské obce

Proti výstavě se ohradil prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, který v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times reagoval na kroky starosty Prahy 7. „Jeho krok však vzhledem k platné legislativě považuji celkem za logický, i když možná za poněkud opožděný. Podle mého názoru nejde o nic jiného než o pouťovou atrakci. Vědomí, že si prohlíží těla kdysi živých lidí, vzbuzuje u části návštěvníků pocity „mrazení v zádech“, což zvyšuje komerční atraktivitu výstavy. Pokud by nešlo o peníze, ale o popularizaci vědy a vzdělávání, stačily by plastové modely, případně 3D animace,“ míní MUDr. Milan Kubek.

„O původu preparátů nemám žádné informace, ale považoval bych za samozřejmé, že organizátoři výstavy jsou schopni jednoznačně doložit, že jde o těla dobrovolných dárců, kteří byli informováni o plánovaném způsobu využití svých ostatků. V opačném případě by samozřejmě neměla být výstava v demokratické zemi povolena. Jako prezident České lékařské komory jsem se připojil k výzvě, aby pořadatelé doložili původ vystavovaných těl, a pokud toho nejsou schopni, aby byla výstava zakázána,“ sdělil prezident České lékařské komory Epoch Times.

Předseda České anatomické společnosti Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. s pohřbením těl rovněž souhlasí. „S kroky pana starosty a Ministerstva pro místní rozvoj souhlasím. Ostatně tento postup byl zvažován již před lety, když byla podobná výstava v Brně, pouze nedošlo k realizaci, protože než proběhly všechny procedury, tak výstava skončila,“ uvedl Ondřej Naňka v rozhovoru s Epoch Times.

„Sám považuji výstavu „Bodies“ za počin, který se vydává za „vědeckou“ akci, která ve skutečnosti  maskuje bulvární podstatu věci (obdobně jako byla v 19. století cirkusová představení různých zrůd). Samozřejmě by mě zajímalo, jaký názorový proud představujete Vy!“ vyjádřil se v minulosti MUDr. Štefan Vítko, PhD, předseda správní rady České transplantační společnosti v e-mailové komunikaci s deníkem Epoch Times k předchozím výstavám.

Výstavu by nejraději uzavřel i bioetik doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., předseda Společnosti lékařské etiky, který ji označuje za neetickou a připojil se k výzvě neziskovek, která tlačí na pořadatele JVS Group, aby předložili údajné souhlasy zesnulých. Dalším kritikem výstavy je Prof. MUDr. Štěpán Svačina., DrSc., předseda České lékařské společnosti.

Nový zákon

Změny v zákonu o pohřbívání, které připravila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, budou pro podobné výstavy v České republice znamenat definitivní konec. Podle novely zákona o pohřebnictví, která na konci května prošla Senátem, je bez souhlasu zemřelého „zakázáno ukládat a vystavovat nakonzervovaná nebo nabalzamovaná lidská těla zejména za komerčním účelem“. Nová pravidla se dotknou všech lidských exponátů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let.

22. července 2000 umučen v záchytném centru Wen-teng. Mrtvá těla následovníků Falun Gongu vyfotografovaná příbuznými mají jizvy po chirurgickém otevření a opětovném zašití kůže v místech životně důležitých orgánů. (Minghui.org)
Liou Jü-feng, 64 let, důchodce, provincie Šan-tung. 22. července 2000 umučen v záchytném centru Wen-teng. Mrtvé tělo následovníka Falun Gongu vyfotografované příbuznými má jizvy po chirurgickém otevření a opětovném zašití kůže v místě životně důležitých orgánů. (Minghui.org)
Odkud pocházejí těla

Hlavním bodem celého problému je otázka, odkud pocházejí vystavovaná těla, kvůli čemuž se strhl největší odpor vůči výstavě a začalo se s hledáním možností na různých frontách, jak výstavu uzavřít. Novinář Ethan Gutmann, bývalí čínští vězni svědomí a neziskové organizace předkládají důvodná podezření, že těla mohou patřit Číňanům pronásledovaným čínským režimem – například lidem z duchovního hnutí Falun Gong.

Vypreparovaná lidská těla pro výstavu Body The Exhibition dodával čínský profesor Sui Hongjin z Vysoké školy lékařské v čínském pobřežním městě Ta-lien, provincie Liao-ning, Čína. V roce 2006 podepsal Sui Hongjin smlouvu s americkou společností Premiere Exhibitions v hodnotě 25 milionů Amerických dolarů (USD).[1]

Zpráva neziskové organizace WOIPFG[2] dokumentuje, že Sui Hongjin přiznává, že těla, která používal k plastinaci, pocházela přímo od Úřadu veřejné bezpečnosti.

Spisovatel Ethan Gutmann ve své knize Slaughter[1], shrnuje svůj sedmiletý terénní výzkum oblasti čínské transplantační chirurgie. Mapuje případy zneužívání čínských vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců orgánů ke komerčním transplantacím. V 10. kapitole se rozepisuje o možné souvislosti transplantační chirurgie a výstavami mrtvých těl, kam se mohla těla vězňů svědomí dostat také.

Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour je spoluautorem vyšetřovací zprávy z roku 2014 nazvané Boody Harvest / Slaughter – An Update[3]. Ve zprávě se rovněž věnují možnému původu lidských těl na výstavě, která je právě v hlavním městě České republiky.

Pořad Čína bez cenzury o výstavě těl

Čtěte také:

Body The Exhibition: Ministerstvo a starosta Prahy 7 chtějí pohřbít mrtvá těla z výstavy


Česká anatomická společnost odmítá výstavu Body The Exhibition „v rovině právní a etické“


„Jedná se o ryzí komerci a akci považuji za mimořádně neetickou,“ říká starosta Prahy 7 k výstavě Body The Exhibition


POZNÁMKY: [1] 

Kniha Jatka, vydalo nakladatelství C-press 2014, autor Ethan Gutmann, (Kapitola Noc v muzeu strana 273 částečně dostupné on-lineLINK

Zpráva nevládní organizace (WOIPFG) World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. Report 236 LINK

Rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2016 Bloody Harvest / Slaughter – An Update (strana 394, kapitola 11) LINK