Sýček obecný působí vždy jako lehce podmračený. (Arturo Nikolai from Galicia / CC BY-SA 2.0)
Sýček obecný působí vždy jako lehce podmračený. (Arturo Nikolai from Galicia / CC BY-SA 2.0)
Známe ho z pohádek a legend. Bohyně Athéna bývá zobrazována právě se sýčkem jako sovou, symbolem moudrosti. Před časem se ještě ozýval v našich zahradách, jeho strašidelné „půjď, půjď“ budilo lidi ze spánku. Sýček nehouká, spíše kvílí.

ČSO (Česká společnost ornitologická) prostřednictvím kampaně Living Land poslala Evropské komisi důraznou zprávu, že si přejeme pestřejší a zdravější zemědělskou krajinu, a tedy i zcela jinou zemědělskou politiku Evropské unie.

Za pouhý měsíc se podařilo nasbírat téměř 260 tisíc hlasů, k jednotlivcům se přidalo i 600 organizací a podniků a z kampaně Living Land se tak stala nejúspěšnější konzultace Evropské unie zaměřená na zemědělskou politiku.

Všechny nasbírané hlasy společně s logy firem, které se do kampaně také zapojily, byly 11. května symbolicky předány evropskému komisaři Philu Hoganovi, který je odpovědný za oblast zemědělství a rozvoj venkova.

Evropská komise projednala výsledky na červnové konferenci v Bruselu a do konce roku 2017 má v plánu zveřejnit sdělení o budoucnosti Společné zemědělské politiky. Nová Společná zemědělská politika by pak měla začít platit pro všechny členské státy Evropské unie od roku 2021.

Pro některé druhy už ale může být touto dobou pozdě.

Pozdě pro sýčka?

V České republice je na pokraji vyhynutí sýček obecný – dříve naše nejhojnější sova, jejíž populaci zdecimovaly zejména změny v kulturní krajině. V Česku se nachází posledních 100 párů sýčků a bez pomoci mohou zcela vymizet z naší země.

Sýček obecný (Athene noctua) je malá sova z čeledi puštíkovití, původně hojně rozšířená. Sýček obecný dorůstá sotva velikosti holuba domácího. Má robustní tělo, širokou a nízkou hlavu, krátký ocas a silné končetiny s ostrými a silnými drápy. Hřbet a hlavu má tmavě hnědé se světlejším skvrněním, břicho hnědě pruhované, spodní část ocasu a končetiny čistě bílé. Výrazné jsou i velké žluté oči a zobák a bílý pruh nad očima, který poskytuje sýčkovi charakteristický vážný výraz v obličeji. Živí se především drobnými hlodavci, nejčastěji hraboši polními, jinými menšími savci, hmyzem, ještěrkami, žábami nebo hady, pro mláďata hrají hlavní složku potravy především žížaly.

ČSO nyní odstartovala významný projekt ATHENE pro intenzivní ochranu sýčků na jejich nejvýznamnějších hnízdištích – v Ústeckém kraji. Na kofinancování projektu a na ochranu sýčků i mimo Ústecký kraj  potřebuje přibližně 400 000 Kč ročně po dobu tří let.

Co sýčka ohrožuje a co s tím chceme dělat: 

  • Sýčky loví kuny; jejich nevzletná mláďata, pokud vyskočí z hnízda, se stávají kořistí koček a psů.
  • Vyrobíme a vyvěsíme zabezpečené budky s plechovým límcem a případně i s ohrádkou proti vypadávání mláďat.
  • Sýčci často nacházejí smrt v postavených rourách, sudech a kýblech s vodou a v jiných pastech – budeme pečlivě obcházet okolí hnízdišť a po dohodě s majiteli statků a jiných sídel tyto pasti odstraníme. Na pastviny nainstalujeme bezpečná napajedla pro dobytek, ze kterých budou moci ptáci snadno vylézt, pokud do nich náhodou spadnou.
  • Sýčci nemají dobrý přístup k potravě, scházejí pravidelně sečené či pasené plochy, kde by mohli lovit drobné obratlovce, ale i žížaly – domluvíme a zajistíme pravidelné sečení ploch v okolí hnízdišť.

Kdo by chtěl pomoci, může zde: ZJISTĚTE VÍCE A DARUJTE NYNÍ KLIKNUTÍM ZDE!

ČSO děkuje všem, kdo se na záchraně sýčků v ČR podílejí.