Kampaň "Zbraně pod kontrolou". (Screenshot/amnesty.cz)
Kampaň "Zbraně pod kontrolou". (Screenshot/amnesty.cz)


Vývoz zbraní z ČR roste na úkor ochrany lidských práv

Brno  Ve dnech 31. 5.–2. 6. se v Brně koná veletrh obranné a bezpečnostnítechniky IDET. Při této příležitosti Amnesty International opakovaně upozorňuje kampaní Zbraně pod kontrolou na fakt, že se z České republiky vyvážejí zbraně i do zemí, které hrubě porušují lidská práva, a zároveň v nich chybí standardy kontroly pohybu zbraní.

Téma o zbraních je široké a AI je chce probrat z co nejvíce možných úhlů pohledu.

Amnesty International dlouhodobě upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na závažné rozpory mezi deklarovanou podporou demokracie a lidských práv na jedné straně a podporou exportu vojenského materiálu do zemí, kde hrozí jejich porušování, na straně druhé.

„Chceme dosáhnout toho, aby byly vývozy zbraní z Česka transparentní a hlavně nepodporovaly porušování lidských práv kdekoli ve světě,“ říká Martina Pařízková z Amnesty International ČR.

AI je přesvědčena, že do zemí, v nichž hrozí reálné riziko zneužití zbraní za účelem potlačování lidských práv, by k vývozu zbraní nemělo docházet. A to nejen s ohledem na platná kritéria pro udělení licence na vývoz zbraní, ale také s ohledem na politiku podpory demokracie v rámci transformační a rozvojové spolupráce. Ta staví své priority na ochraně lidských práv, místním rozvoji a demokratických hodnotách.​

Amnesty International upozorňuje MZV ČR na závažné rozpory mezi deklarovanou podporou demokracie a lidských práv na jedné straně a podporou exportu vojenského materiálu do zemí, kde hrozí jejich porušování, na straně druhé.

AI chce oslovovat nejenom ty, kdo se o tuto tématiku zajímají, ale i lidi, kteří o problematice vývozu zbraní doposud nepřemýšleli. Proto možná trochu překvapivě startuje kampaň hrou: ZBRANĚ POD KONTROLOU: JAK BY DOPADLA PRAHA? 

Hru lze sdílet na Facebooku nebo přeposlat dalším. O tématu zbraní má smysl nejen mluvit, ale i přibližovat ho co nejširšímu okruhu lidí.

Jdu hledat miny!
 
Galerie ARTWALL společně s Amnesty připravila výstavu na téma nezodpovědného vývozu zbraní z Česka. 

Opěrnou zeď Letenských sadů zdobí obrazy známých pražských věží: Staroměstské, Žižkovské televizní věže, Prašné brány, Šítkovské vodárenské věže a věží Týnského chrámu. Dominanty města, které bývá označováno také jako „Praha stověžatá“, snadno rozpoznají jak Pražané, tak i návštěvníci Prahy. Černobílá zobrazení však působí znepokojujícím dojmem. Namísto líbivých turistických motivů se jedná o výjevy z válkou zničeného města.

Výstava umělce Ota Hudce s názvem „Praha den po náletu“ upozorňuje na masový vývoz zbraní z České republiky do nestabilních a nedemokratických režimů. Výstava vznikla ve spolupráci s organizací Amnesty International ČR, která na problém nekontrolovaného vývozu zbraní dlouhodobě upozorňuje.

Autor symbolicky zaměňuje příčinu a následek. Hlavní město České republiky je v jeho díle vystaveno ničivým účinkům vyvezených zbraní. Městské pamětihodnosti se mění na hrozivé ruiny. Tímto postupem zpřítomňuje skutečný dopad zbraní, který se skrývá za zdánlivě nevinnými statistikami o vývozu.

Výstava vznáší otázku spoluzodpovědnosti za válečné konflikty. Oto Hudec svůj koncept komentuje: „Dokud se od nás budou vyvážet zbraně, které jsou používány ve válečných konfliktech, toto téma se bude týkat nás všech. V tomto případě neplatí argument, že za světové válečné konflikty a řešení jejich důsledků nesou odpovědnost pouze světové mocnosti. S ohledem na vývoz zbraní zůstávají prohlášení o řešení problémů v domovské zemi jen prázdnými slovy.“

Jednotlivé obrazy jsou doplněny údaji o finančním objemu vývozu zbraní z ČR, který v poslední době každým rokem roste. Ze zveřejňovaných dat není možné zjistit, jaké konkrétní zbraně byly vyvezené do určité země, což znesnadňuje kontrolu. Vícekrát však už bylo prokázáno, že české zbraně přispívají k porušování lidských práv v nedemokratických režimech.

Výstava je prodloužena až do 30. července. Cestou tramvají číslo 17 ze Strossmayerova náměstí směrem do centra: vpravo hleď!

Více o Amnesty kampani nalezne zde.