Rádio „Slunečnice“. (Z. Danková / ET ČR)
Rádio „Slunečnice“. (Z. Danková / ET ČR)
Ze všech smyslů lidem připadá, že nejdůležitější je pro člověka zrak. Všech pět smyslů je nezbytných; potíž by nastala, pokud by některý z nich scházel. V dnešní době vysoce moderních vizuálních technik jakoby samotná akustika ustoupila do pozadí. Světu vládnou vizuální vjemy. Lidé hledí především do mobilů, tabletů.

S rozhlasem je to jinak

Můžete zavřít oči a jen poslouchat. Zrak, čich, hmat, chuť k tomu nepotřebujete. Vizuální vjemy se vám objeví v hlavě poté, co mozek spojí akustické vjemy s vaším pochopením toho, čemu nasloucháte. A někdy, zejména co se týká hudby, je poslech čistě poslechem.

Rozhlas má samozřejmě delší historii, než televizní vysílání či filmová tvorba. Pro někoho zůstává rozhlas stále ještě dobrým společníkem.

Rozhlas máme po ruce více, než vizuální projekty. Jak doma, tak i jinde nás provází – v mobilech, na internetu, v kavárnách a restauracích. Vedle moderních trendů hudby udržuje rozhlas nepřetržitě povědomí o klasické hudbě, její historii, o životech velkých skladatelů, náhledy do životopisů slavných osobností i prostých lidí.

Přináší historii začátků vysílání; vhled, jakou zábavu poskytoval lidem za první republiky, za války, jakou roli sehrál v klíčových situacích dějin českého národa. Známe jeho dramatické volání o pomoc na konci druhé světové války, jeho umlčení v roce 1948, 1968, jeho nezapomenutelnou roli v roce 1989, tehdy již ruku v ruce s televizí.

Český rozhlas má svoji působivou historii, minulost i přítomnost. Regionální vysílání vás dnes provází 24 hodin denně. Nemáte nouzi o zábavné pořady, o zajímavé hosty ani aktuální zprávy z blízké oblasti i ze světa.

Na vlnách pozdě večer...

Pro nespavce je připraven proud hudby, zábavy a setkání se zajímavými hosty. Pro ty, kdo nemohou spát, přináší rozhlas potěchu ve vlnách nočních pořadů. Pokud ani pozdě v noci jste ještě nezamhouřili oka a spánek nepřichází, můžete si naladit Noční linku. A společnost přijde za vámi do postele, nebudete zcela sami v nočním tichu. A ticho ani nenastane, protože posloucháte přes půlnoc pořad s vybraným tématem, pozvanými hosty, i vámi. Můžete volat svoje dotazy anebo vyprávět své vlastní zkušenosti z daného tématu.

...i ráno

Během brzkého ranního vstávání vás rozhlas zahrne krátkými zprávami, mezitím vám bude do ucha pouštět oblíbené písničky, některé od našich sousedů Slováků, ke kterým máme nejblíž, však víte. Ve zprávách se krátce dozvíte o současném dění včetně předpovědi počasí, i něco ze vzdálenějších končin světa. Střídavě o vás postarají zprávaři a hudební dramaturgové.

Rozhlas v regionu

Regionální vysílání je nezbytným přínosem pro lidi žijící v dané oblasti. Dostávají do povědomí zprávy nejen z oblasti, ale také ze světa; tak se posluchačovi poskládá mozaika současnosti. Z rádia se dozví nejen aktuality o dění, o počasí, ale také si může vybrat zábavu podle nabízeného programu.

Někteří posluchači se těší na své pravidelné pořady, jejichž sledování si nedají vzít. Ani na zahrádce, ani na cestách, v lese nebo u vody se nemusejí vzdát poslechu, který jim přináší hudbu, zábavu nebo poučení. Hlasy nebo hudba zní z rádia kamkoliv jdeme; večer si je můžeme uložit pod polštář.

Někteří jedinci nemohou bez zpráv o dění chvíli vydržet. Regionální zpravodajství jim v plné míře poslouží svým proudem. Zprávaři sedí u mikrofonu a snaží se naplnit své poslání se zpravodajstvím, po kterém posluchači touží.

Na svých pozicích pokračují ve štafetě někdejších hlasatelů, kteří v pohnutých dobách tvořili nezapomenutelnou spojnici mezi vzdáleným děním a lidmi, kteří se o ně bytostně zajímali a kteří jím přímo žili.

Posluchači mohou být díky rozhlasu stále „in“. Rádio vstoupí za vámi do vašeho domova, do auta, k vodě, na ryby – kamkoliv jdete, vás může provázet.


Čtěte také: Lidský hlas a jeho kouzlo. Jak zní našemu uchu?