Vzácná návštěva ze severu – kalous pustovka. Před rokem tu zimovaly tyto vzácné severské sovy. I zima v ptačím parku může návštěvníkovi nabídnout úchvatná pozorování. (Břeněk Michálek)
Vzácná návštěva ze severu – kalous pustovka. Před rokem tu zimovaly tyto vzácné severské sovy. I zima v ptačím parku může návštěvníkovi nabídnout úchvatná pozorování. (Břeněk Michálek)
Jaroměř, Josefovské louky, ptačí park – Česká společnost ornitologická zve návštěvníky do parku i na zimní sledování živočichů. Ptačí park se postupně vytváří u Jaroměře ve východních Čechách. Letos hostil nejen nové druhy ptáků, ale i obojživelníků a hmyzu.

„Není to ani Zoo, ani zábavní park, živočichové tu žijí přirozeně a mohou odlétnout, odběhnout či odplout, kdykoli si zamanou. Trpělivý návštěvník tu však bude odměněn setkáním s tvory jinde nevídanými. Vytváříme zde ideální prostředí hlavně pro vzácné mokřadní ptáky, a tím i pro spoustu dalších živočichů a rostlin, které toto prostředí vyžadují,“ vysvětluje správce rezervace Břeněk Michálek.

Klenotem tohoto roku byla výsostná návštěva jednoho z nejvzácnějších ptáků vlhkých luk – břehouše černoocasého, který z naší krajiny vymizel stejně rychle, jako většina mokřadních luk. Podobně se vytrácí i čejka chocholatá, která však na Josefovských loukách našla vhodné prostředí pro hnízdění.

20170223-ptaci
Břehouš černoocasý je velkým druhem bahňáka z čeledi slukovitých. (Marek Szczepanek / CC BY-SA 3.0)

Překvapením i pro ornitology byl pokus o zahnízdění našich nejvyšších ptáků – jeřábů popelavých, kteří na jaře lákali k návštěvě parku daleko slyšitelným troubením.

Obojživelníci a brouci se přidávají do mokřadů

To, že výskyt určitých druhů je provázán s přítomností jiných, dokládá i nález obojživelníka – ropuchy zelené, která se začala poprvé v historii parku ozývat na místech, jež byla ornitology primárně upravena pro ptáky. Další žábou, jejíž objevení potěší každého ochranáře, je maličká kuňka ohnivá, která s dnes již početnými čolky velkými figuruje mezi důležitými druhy ochrany přírody celé Evropské unie.

20170223-brouk
Vodomil černý. (Darkone / Creative Commons)

Vodomil je jedním z největších létajících vodních brouků.

V území vyhloubené tůně však slouží nejen obojživelníkům a ptákům. Při jejich čištění ornitilogové nalezli i ne zrovna běžného vodomila černého, překvapivě, největšího vodního brouka světa, který může dorůst i 5 cm délky. Entomologové dále potvrzují velmi prosperující populaci dalšího celoevropsky chráněného tvora – vážky klínatky rohaté.

O druhovém bohatství parku se může každý přesvědčit přímo na místě, ideálně s právě vydaným Průvodcem Ptačím parkem Josefovské louky, jehož vznik, stejně jako nádherné nové informační cedule ve vstupním areálu ptačího parku, finančně zajistilo Ministerstvo životního prostředí, Královéhradecký kraj a Tesco Jaroměř.


Čtěte také: Návštěvníky Josefovských luk překvapilo setkání s impozantním savcem – bobrem evropským