Placebo může účinkovat i v případech, kdy lidé vědí, že lék není opravdový. (Pixabay)
Placebo může účinkovat i v případech, kdy lidé vědí, že lék není opravdový. (Pixabay)
Studie zveřejněná vloni v říjnu v odborném časopise Bolest (Pain) dospěla k zajímavému závěru, a sice že léčba placebem přináší pacientům účinnou úlevu od bolesti, a to dokonce i když jim je prozrazeno, že jde o placebo. Jako placebo vědci použili pilulku cukru nebo inertní celulózovou tabletku.

Spoluautor studie Ted Kaptchuk, který působí jako profesor na Harvardské lékařské fakultě a je ředitel programu pro studium placeba při klinice Beth Israel Deaconess Medical Center, uvedl, že tato zjištění by mohla přispět ke změně našeho chápání placebo efektu.

Není to však tak jednoduché, jako vzít si prášek obsahující cukr, a bolest je fuč, říká Kaptchuk. „Je to o symbolistice, jako například stetoskop. Je to o opakujících se rituálech, jako brát prášky, a to je nejdůležitější, je to o vzájemné interakci pacienta s lékařem, který poskytuje citovou podporu a vzájemnou důvěru. To jsou ty účinné přísady.“

O studii

Pro pokus bylo vybráno téměř sto pacientů s chronickými bolestmi zad. Všem se dostalo patnáctiminutového vysvětlení placebo efektu. Následně proběhl náhodný výběr jedinců do dvou skupin – standardní léčba versus léčba placebem.

Účastníci v placebo skupině dostali lahvičku s nápisem „placebo pilulky“ s instrukcemi brát dvě kapsle dvakrát denně. Obě skupiny měly v průběhu třítýdenního pokusu dál pokračovat s užíváním obvyklých léků (zpravidla protizánětlivé přípravky, jako aspirin a ibuprofen). Nesměli nijak měnit životní styl, například začít cvičit nebo dělat cokoliv, co by jejich bolest ovlivnilo.

Lidé v placebo skupině hlásili 30procentní pokles u obvyklé bolesti i u maximální hranice bolesti ve srovnání se snížením o devět (obvyklá bolest) a šestnáct procent (max. hranice bolesti) u skupiny se standardní léčbou. U placebo skupiny se rovněž snížila zdravotní neschopnost v důsledku bolesti zad, a to o 29 procent. Druhá skupina v tomto ohledu nezaznamenala žádné zlepšení.

Většina osob v placebo skupině uvedla, že jsou vůči této léčbě skeptičtí, ale na konci studie několik účastníků dokonce požádalo, zda by mohli dostat placebo na předpis. V některých případech bylo snížení bolesti tak výrazné, že účastníci studie byli přesvědčeni, že musí jít o opravdový lék.

Síla placeba

Mohou tedy pilulky cukru opravdu léčit? Tak prosté to není, míní Kaptchuk a vysvětluje, že vzájemný kontakt lékaře s pacientem hraje kritickou roli.

„Řečeno jednoduše, doktor je lékem, sestřička je lékem, chiropraktik je lékem. Jsou víc než jen sbírkou důmyslných technik, kterými disponují,“ říká Kaptchuk.

Průzkum mezi americkými lékaři z roku 2008 ukázal, že kolem padesáti procent z nich dává pacientům placebo, když nemají k dispozici účinný lék. Důvod? Pacienti se pak zpravidla cítí lépe. Tito lékaři tak činí i navzdory faktu, že směrnice Amerického svazu lékařů mohou použít placeba pouze, pokud je o tom pacient informován a souhlasí s tím.

V praxi není balamucení placebem nutné, přiznává Kaptchuk, ale zároveň se domnívá, že může hrát klíčovou roli u určování účinnosti léků při testování farmaceutik. „Poví vám to, zda lék něco přidává do kontextu vztahu mezi poskytovatelem zdravotní péče a jeho pacientem.“

A to vlastně podtrhává to nejdůležitější zjištění Kaptchukovy studie: uvědomění, že léčení to nejsou jen léky, procedury a operace. Ve světě zdravotní péče založené na důkazech je snadné zapomenout, že vzájemné vztahy a víra mají v lékařství stále velkou léčivou moc. „Je to o aktivování samouzdravujících vlastností, kterými disponují všechny lidské bytosti,“ uzavírá Kaptchuk.

Další studie

Účinky otevřeně deklarovaného placeba na předpis přímo ověřily další čtyři studie a všechny z nich uvádějí, že tato praxe je pro pacienty přínosem.

Při jedné této studii šlo o kontrolovaný pokus s pacienty trpícími syndromem dráždivého trakčníku. Stejně jako výše zmiňovaná studie s bolestmi zad i tento pokus vykázal výrazné zlepšení ve srovnání s žádnou léčbou.

Profesor Kaptchuk by se rád dočkal zopakování těchto studií u většího vzorku obyvatel a po delší dobu, nicméně doufá, že i jeho dosavadní práce pomůže lékařům, aby si uvědomili, že placebo může fungovat i v případech, kdy pacient dobře ví, co užívá. Podle něj je docela možné, že někteří pacienti budou za takovou upřímnost rádi.


Přeložil: Ondřej Horecký; originální článek: small United States