Dalajláma na Fóru 2000, Praha, 19. října 2016. (MICHAL CIZEK / AFP / Getty Images)
Dalajláma na Fóru 2000, Praha, 19. října 2016. (MICHAL CIZEK / AFP / Getty Images)
 
V Číně vzniklo právnické hnutí „wej čchüan“, které čítá na 900 právníků s platnou licencí. Tito právníci mají společný cíl, a sice přinutit Komunistickou stranu Číny, aby dodržovala zákony. Čínská ústava například zaručuje lidem právo na to mít vlastní víru, svobodu se shromažďovat, svobodu slova a tak dále. V praxi je však čínský režim zpravidla nedodržuje.

Čínští soudci přísahají věrnost komunistické straně, nikoliv ústavě nebo zákonům, a v praxi také podle instrukcí úředníků komunistické strany zákony a ústavu porušují, obcházejí a ignorují.

V současné době čínský režim v podstatě žádá české politiky, aby na jejich příkaz diskriminovali jistou osobu. Tuto osobu mají dle instrukcí komunistické strany ignorovat a nesmějí ji podporovat ani oficiálně přijímat.

Pokud dojde k tomu, že se v demokratickém státě někdo uchýlí k diskriminaci, měl být tento člověk pohnán před soud a případům diskriminace by se mělo účinně zamezit podle ústavy a zákona.

Právníci by měli pohnat před soud ty, kteří někoho diskriminují, a soud by měl zvážit, zda je takový postup v demokratické společnosti zákonný.

Ani v Číně nejsou praktiky Komunistické strany Číny zákonné, natož potom v demokratických krajinách. Totalitní moc a její praktiky by měly silně narazit na právo a spravedlnost, aby se nemohly rozšiřovat do demokratických zemí.

Každý v této zemi by měl dodržovat právo a ústavu, ústavní činitele nevyjímaje, protože v demokratické zemi jsme zavázáni dodržovat zákony, nikoliv následovat pokyny Komunistické strany Číny. Každý krok by měl tedy být souzen podle ústavy České republiky, nikoliv podle momentálních politických nálad, vztahů a jednání s totalitním režimem.