Čínští právníci působící v oblasti lidských práv Čang Can-ning, Čchang Po-jang, Jü Wen-šeng a Čang Kche-kche stojí s matkami následovníků Falun Gongu paní Čou Siang-jang a Li Šan-šan před lidovým soudem okresu Tung-li v čínské metropoli Tchien-ťin, 13. září 2016. (Epoch Times)
Čínští právníci působící v oblasti lidských práv Čang Can-ning, Čchang Po-jang, Jü Wen-šeng a Čang Kche-kche stojí s matkami následovníků Falun Gongu paní Čou Siang-jang a Li Šan-šan před lidovým soudem okresu Tung-li v čínské metropoli Tchien-ťin, 13. září 2016. (Epoch Times)
Protože duchovní hnutí Falun Gong patří mezi nejpronásledovanější skupiny lidí v Číně, podstupují právníci značné osobní riziko, pokud přijmou právní zastupování jejich případů. Prominentní právníci, jako Kao Č'-šeng, Tchang Ji-tian a Tcheng Piao byli za jejich obhajobu opakovaně zatčeni a obtěžováni policií.

Právník Kao Č'-šeng strávil ve vězení téměř jedno desetiletí, během něhož byl nucen čelit opakovanému mučení. Případy týkající se Falun Gongu[1] patří v Číně mezi nejcitlivější, přesto řada právníků v jejich zastupování i nadále pokračuje a požaduje po soudu výrok „nevinen“.



O co vlastně jde a proč jsou renomovaní právníci ochotni riskovat v předem prohraných případech?

Podle právníků je pronásledování duchovního hnutí Falun Gong protizákonné. Již několikrát byla soudu předložena obhajoba na základě čínské ústavy a zákonů, které garantují občanům svobodu vyznání.

„Praktikováním Falun Gongu neporušují zákony, protože čínská ústava jim garantuje svobodu vyznání. Jejich potlačování je zločinem proti lidskosti.“ – uvádí právní obhajoba

K novému vývoji došlo 13. září 2016, kdy právníci Jü Wen-šeng a Čang Can-ning zastupující manžele, kteří byli vystaveni dlouhodobému pronásledování kvůli jejich víře ve Falun Gong, předložili lidovému soudu ve východočínském městě Tchien-ťin přelomovou obhajobu. Případ manželů dlouhodobě sleduje také mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International.

Soudce poskytl neobvykle velký časový prostor, v němž právníci uvedli, že potlačování následovníků Falun Gongu za to, že se hlásí k univerzálním principům „pravdivosti, soucitu a snášenlivosti“[1] je zločinem proti lidskosti. Což bylo vůbec poprvé, kdy byly represe duchovního hnutí před čínským soudem označeny za zločin proti lidskosti.

„Pronásledování Falun Gongu během posledních sedmnácti let je velice chybné a je to zločin,“ uvedl právník Jü Wen-šeng v rozhovoru pro televizi New Tang Dynasty. „To, co [exprezident] Ťiang Ce-min a jeho klika udělali, je nezákonné a je to zločin proti lidskosti,“ dodal.

První slyšení

Při prvním slyšení 30. listopadu 2015 byli manželé Čou Siang-jang and Li Šan-šan přivezeni k veřejnému slyšení u lidového soudu v Tchien-ťinu .

20161030-obhajoa-falun-gongu
Manželé Čou Siang-jang a Li Šan-šan. (Minghui.org)
Před soudní budovou se pohybovalo velké množství policistů a důstojníků, kteří často zastavovali kolemjdoucí a kontrolovali jejich doklady. Internetová stránka Minghui.org, která dlouhodobě informuje o vývoji represí, informovala o tom, že policie zatkla některé z účastníků veřejného slyšení.

Manželé byli obviněni z porušení článku 300 čínského trestního práva, což je nejasně formulované obvinění z „využívání kacířského náboženství za účelem maření provádění zákona“, které čínský režim užívá při pronásledování Falun Gongu. Manželé byli shledáni vinnými z držení DVD a mobilních telefonů, které obsahovaly informace o Falun Gongu.

Soudce Čang Ja-ling uvedl několik důvodů pro zamítnutí účasti právníků, které si pro zastupování manželé vybrali, na soudním procesu. Odmítl manželům možnost právního zastupování i obhajoby, přičemž dobu slyšení zkrátil na 30 minut.

Zvrat v obhajobě

Další slyšení u soudu v Tchien-ťinu proběhlo 13. září 2016, kdy došlo k neobvyklému zvratu.

Soudce Čang Ja-ling nejprve neustále přerušoval tým právníků (Čang Can-ning, Jü Wen-šeng, Čchang Po-jang a Čang Kche-kche), kdykoliv zmínili slovo Falun Gong.

Soudce přestal slyšení přerušovat poté, co povstala matka obžalovaného paní Wang Šao-pching a pokárala soudce za to, že nevede spravedlivý proces.

V průběhu jedné hodiny přečetl obhájce Jü Wen-šeng plné znění prohlášení, objasňující fakt, že manželé Čou Siang-jang a Li Šan-šan praktikováním Falun Gongu neporušují zákony, protože čínská ústava jim garantuje svobodu vyznání.

„Každý právník, který obhajoval následovníky Falun Gongu, si hluboce uvědomuje, že jsou nevinní,“ řekl obhájce Jü Wen-šeng u soudu. „Ve skutečnosti by jejich slova a činy měly být chváleny a respektovány.“

Ve své obhajobě argumentoval tím, že „principy, které Falun Gong vyučuje – pravdivost, soucit a snášenlivost – představují univerzální hodnoty, a potlačování těch, kteří tyto hodnoty následují, je zločinem proti lidskosti.“ Toto byl vůbec první případ právní obhajoby základních principů tohoto duchovního hnutí provedené během soudního slyšení u čínského soudu. Z tohoto hlediska lze toto soudní slyšení považovat za významné.

„Budeme i nadále pokračovat v hlubší a obsáhlejší obhajobě výroku nevinen, naplňovat všechny naše povinnosti jako muži práva, a hrát co nejpozitivnější možnou roli,“ dodal obhájce Jü Wen-šeng.

Soudní slyšení skončilo až po přibližně sedmi hodinách. Jeho délka ostře kontrastuje s třiceti minutami, které soudce případu věnoval v listopadu minulého roku. Policie neprovedla ani jedno zatčení v řadách přísedících, přestože došlo k právní obraně, která přímo zpochybnila základ pronásledování, což má dle zkušeností právníků obvykle za následek zatýkání přísedících.

Po slyšení matky obžalovaných paní Čou Siang-jang a Li Šan-šan předaly čtyřem právníků květiny a společně se vyfotografovali před soudní budovou. Přítomné zástupy policistů je kupodivu neobtěžovaly, přestože na místo byli policisté evidentně vysláni právě kvůli tomuto soudnímu procesu.

„Učinění výroku nevinen pro Falun Gong znamená ve skutečnosti nevinu nejenom pro mě, ale i pro ty soudce, prokurátory a policisty, kteří tyto případy vyřizují.“ – Čang Can-ning, právník a přednášející na právnické fakultě univerzity v Nan-ťingu

Právní opodstatnění obhajoby

Čang Can-ning, právník přednášející na právnické fakultě univerzity v Nan-ťingu, objasnil technické body své obhajoby.

„Každý, kdo zná čínské trestní právo, ví, že trestní zákony trestají pouze skutky,“ řekl Zhang v rozhovoru s televizí New Tang Dynasty. „Myšlenky a přesvědčení nepředstavují trestné činy. To je železné pravidlo při aplikování trestního práva.“

Pokud jde o článek 300, Zhang říká, že na prokurátorech leží břemeno vyjmenovat konkrétní kroky podle práva, kterými následovníci Falun Gongu „maří provádění zákona“. Současný postup státních zástupců v případech Falun Gongu popsal v analogii jako podání obvinění z vraždy bez udání jména zavražděného, způsobu smrti nebo dokonce bez poskytnutí těla jako důkazu.

„Není takové obvinění z trestné činnosti absurdní?“ ptá se obhájce Čang Can-ning.

Čang byl již mnohokrát dotazován, proč se rozhodl obhajovat případy stoupenců Falun Gongu, které jsou v Číně považovány za příliš citlivé. Prominentní čínští obhájci v oblasti lidských práv, jakými jsou Kao Č'-šeng, Tang Jitian a Tcheng Piao tyto případy také zastupovali a všichni byli následně zatčeni a dlouhodobě obtěžováni policií.

„Vím, že existují určitá rizika, ale je to právě pro moji osobní bezpečnost a politickou bezpečnost, proč pro Falun Gong požaduji výrok nevinen,“ řekl Čang Can-ning.

„Učinění výroku nevinen ve skutečnosti znamená nevinu nejenom pro mě, ale i pro ty soudce, prokurátory a policisty, kteří tyto případy vyřizují,“ míní Čang.

Příběh pronásledovaných manželů

Pan Čou Siang-jang, bývalý železniční inženýr, byl zatčen v roce 2003 za praktikování Falun Gongu a odsouzen k devíti letům vězení. Vypověděl, že uvnitř Gangbeijské věznice v Tchien-ťinu byl podrobován brutálnímu bití, šokům elektrickými obušky a jiným bolestivým formám mučení.

Paní Li Šan-šan, která se pokoušela Čou Siang-janga ve vězení opakovaně navštívit, byla ze strany zástupců věznice návštěva zamítnuta s odvoláním, že není s vězněm v příbuzenském vztahu. Požádala proto v roce 2004 stráže, aby jim umožnily sňatek. Stráže nakonec nechaly paní Li navštívit Zhoua jako svého snoubence. Byli oficiálně oddáni poté, co byl Zhou v roce 2009 propuštěn z vězení.

Čínské úřady však novomanžele i nadále pronásledovaly. V nadcházejících letech byli oba opakovaně zatčeni a vězněni.

Jejich poslední zatčení proběhlo 2. března 2015. Li Šan-šan byla náhle zatčena v práci a Čou Siang-jang byl odvezen později téhož dne. Informace o jejich zatčení přinesla stránka Minghui.org. Policie údajně vrazila do jejich domu, zkonfiskovala osobní věci a odstranila sledovací zařízení z Čouova auta, které sem dříve sama instalovala.

Podle zprávy zveřejněné na stránkách Minghui.org Čou na protest proti zadržení podstoupil ve vězení hladovku, ale stráže v Tchien-ťinském záchytném centru Tung-li mu zavedli nosní dírkou umělou trubičku do břicha a aplikovali nedobrovolné krmení. Během tohoto procesu měl Čou ruce spoutané za zády.

Za jeho propuštění se postavilo 2 300 obyvatel jeho rodného města, kteří podepsali petici za jeho propuštění.


[1] Falun Gong se řadí mezi takzvaný čchi-kung, jedná se o metodu pro rozvoj těla a mysli v buddhovské škole. Vyučuje meditativní cvičení pro rozvoj těla a principy pravdivost, soucit, snášenlivost jako morální zásady pro charakterovou kultivaci. Poprvé byl představen na veřejnosti v roce 1992 v Číně ve městě Čchang-čchun. V roce 1998 podle vládních statistik v Číně existovalo 70 milionů následovníků Falun Gongu. 20. července 1999 prosadil předseda komunistické strany celostátní zákaz Falun Gongu a zahájil kampaň na úplné potlačení Falun Gongu a jeho následovníků na území Číny. Represe pokračují dodnes. Podle ověřených zpráv si vyžádaly více než 4 000 obětí na životech.

Článek přeložil a upravil Milan Kajínek; zdroj: small United States