Praktikující Falun Gongu cvičí v Čcheng-tu, čínská provincie S'-čchuan, než pronásledování v roce 1999 začalo. (Minghui)
Praktikující Falun Gongu cvičí v Čcheng-tu, čínská provincie S'-čchuan, než pronásledování v roce 1999 začalo. (Minghui)
Interní dokument, vydaný Generální kanceláří komunistické strany Číny, do určité míry připouští pochybení způsobená během sedmnáct let trvajících represí duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Text dokumentu, podle webových stránek Minghui.org spojených s duchovním hnutím, má spíše uvolnit tlak vyvíjený na komunistickou stranu v důsledku zločinů, kterých se během represí dopustila, než skutečně přiznat pochybení a represe ukončit.

O existenci dokumentu informoval stránky Minghui zdroj z Číny, který uvedl, že dokument byl rozdáván 30. září na meetingu uspořádaném Komisí pro politické a právní záležitosti čínské komunistické strany.

Text dokumentu podle Li Paj-kena, pekingského úředníka z oblasti plánování urbanizace, uvádí, že v důsledku represí následovníci Falun Gongu a jejich rodiny čelili „nespravedlivému zacházení“ v podobě vyloučení ze zaměstnání nebo znemožnění studií na školách, a vyzývá k jejich „rehabilitování“.

Dokument však jako podmínku „rehabilitace“ uvádí, že se musí následovníci Falun Gongu zříci Falun Gongu a svojí víry, což v podstatě paradoxně potvrzuje předchozí represivní přístup: Pokud se zřeknete víry, necháme vás být, v opačném případě budete zatčeni a uvězněni za účelem „převýchovy“. Následovníci Falun Gongu jsou podle zpravodajů OSN vězněni, dokud se nezřeknou svojí víry. Když napíší takzvané „dopisy lítosti“ a zřeknou se Falun Gongu, mohu být propuštěni.

Dokument obsahující protichůdná sdělení o uvolnění situace za současného odepření svobody vyznání se podle stránek Minghui nesnaží o snížení tlaku na Falun Gong, ale o snížení tlaku vyvíjeného na režim kvůli následkům násilných represí. Oficiální zprávy uvádějí přibližně čtyři tisíce obětí na životech. Některé expertní odhady předpokládají, že rozsah úmrtí v důsledku represí je mnohem masovější a mohl by dosahovat až jednoho milionu lidí, což by se rovnalo genocidě velké skupiny čínského obyvatelstva.

Dokument sice zmiňuje reálné prvky represí, kterým čelí následovníci Falun Gongu jako zamítnutí vstupu do armády, vyloučení ze zaměstnání či znemožnění vzdělání, ale neříká nic o zatýkání, věznění v pracovních táborech nebo úmrtí následovníků ve vězeních, což jsou také faktické součásti dosud probíhajících represí.

Duchovní hutí Falun Gong se v Číně od roku 1992 prudce rozvíjelo a v roce 1999 již mělo na 70 milionů následovníků, čímž o deset milionů přesáhlo počet členů komunistické strany. Tehdejší generální tajemník strany Ťiang Ce-min prosadil jeho celostátní zákaz. Mezinárodní lidsko-právní organizace Amnesty International považuje následovníky Falun Gongu za „vězně svědomí“.Záhy po 20. červenci roku 1999, kdy Ťiang Ce-min oficiálně oznámil zákaz Falun Gongu v Číně a započal celostátní represivní kampaň, dal do oběhu podobným způsobem jiný dokument, který uváděl: „Zničte jejich pověst, zničte je finančně a zničte je fyzicky“.

Současná změna v rétorice komunistického režimu není podle komentátora čínské politické scény Sia Siao-čchianga ničím novým. Již několikrát v minulosti režim rehabilitoval skupiny, které před tím tvrdě pronásledoval, ale nikdy nezměnil své praktiky, ani se nijak nepoučil z toho, co po násilných kampaních nazval pochybením. Nedávno rozšiřovaný interní dokument sice přiznává jistá „pochybení“, ale nechce úplně obnovit reputaci Falun Gongu, aby režim neztratil vlastní tvář.

Vliv exprezidenta Ťiang Ce-mina a jeho mocenské frakce uvnitř komunistické strany slábne. Současný prezident Si Ťin-pching již nechal zatknout několik set jeho spojenců. S interním dokumentem, který byl nedávno uvolněn do oběhu, si mnozí úředníci nevědí rady, a tak čekají na oficiální vyjádření strany. Autorství dokumentu je totiž připisováno spíše frakci Ťiang Ce-mina, takže podle zdroje z Číny všichni vyčkávají na reakci vedení v Pekingu.

Podle komentátora Sia Siao-čchianga jediné řešení pro současné vůdce je „zastavení činností vedených za účelem pronásledování Falun Gongu, zveřejnění zločinů, kterých se Ťiang Ce-min a jeho mocenská frakce dopustili a jeho veřejné zatčení coby hlavního strůjce pronásledování“.

S nástupem vlády současného čínského prezidenta došlo k částečnému uvolnění represí, především v důsledku masivního zatýkání spojenců exprezidenta Ťiang Ce-mina, kteří represe spustil.

Příznivci Falun Gongu údajně hlásí menší postihy za cvičení na veřejnosti nebo za rozdávání informačních letáků. Naprosto bezprecedentní je potom situace, kdy státní úřady přijaly několik desítek tisíc žalob na exprezidenta Ťiang Ce-mina ve spojitosti s jeho represivní kampaní. V minulosti, kdyby se někdo pokusil takové oznámení podat, byl by okamžitě zatčen přímo na úřadě, kam oznámení doručí. Epoch Times sdělil zdroj z Číny, že již došlo dokonce k předběžnému zadržení exprezidenta, což dosud nebylo oficiálně potvrzeno.


Text byl sestaven z článku Leo Timma. Originální článek: small United States