Jen v roce 2015 poskytla IOM asistenci přibližně 20 milionům migrantů. (OSN)
Jen v roce 2015 poskytla IOM asistenci přibližně 20 milionům migrantů. (OSN)
Valné shromáždění OSN včera jednomyslně schválilo rezoluci, podle níž se Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration, IOM) stává součástí systému OSN jako přidružená organizace.

„Migrace je ústředním tématem nové globální politické agendy. V čase, kdy narůstá migrace uvnitř států i napříč hranicemi, je bližší pracovní propojenost mezi OSN a IOM více žádoucí, než tomu bylo kdy v minulosti,“ prohlásil generální tajemník OSN Pan Ki-mun v reakci na rozhodnutí Valného shromáždění.

Jen v roce 2015 poskytla IOM asistenci přibližně 20 milionům migrantů. Jedná se o mezivládní organizaci, která má 162 členských států, více než 9 500 zaměstnanců a 450 kanceláří a úřadoven na všech kontinentech. Založena byla v roce 1951 na pomoc při přesídlování evropských uprchlíků. Letos v prosinci oslaví 65 let své existence.V České republice působí Mezinárodní organizace pro migraci od roku 1998 na základě smlouvy podepsané mezi IOM a Českou republikou dne 15. října 1997.

OSN má 6 základních orgánů

Organizace spojených národů je po téměř 70 letech fungování rozsáhlou sítí základních orgánů a mnoha přidružených agentur, organizací a programů. Zjednodušeně proto mluvíme o systému OSN. OSN – to jsou nejen diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – např. poštu, telekomunikace, dopravu, atd. Šíří svého záběru pokrývá systém OSN téměř veškerou lidskou činnost.

6 základních orgánů OSN:

  • Valné shromáždění
  • Rada bezpečnosti
  • Ekonomická a sociální rada
  • Poručenská rada
  • Sekretariát
  • Mezinárodní soudní dvůr
 
„OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem.“ Dag Hammarskjöld, 2. generální tajemník OSN (1953–1961)

Organizace spojených národů otevřela svou první kancelář v České republice (resp. Československu) v roce 1947. Informační centrum OSN (UNIC) se tehdy stalo jednou z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. Společně s UNIC působí v současné době v Česku kancelář agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR), Světové zdravotnické organizace (WHO) a Český výbor pro UNICEF. Všechny agentury sídlí na adrese Železná 24, Praha 1.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice (UNHCR) byl otevřen v roce 1992 v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Hlavním cílem UNHCR v ČR je podpora vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s uznávanými standardy a mezinárodním právem. Činí tak prostřednictvím vlastních programů v oblasti právního poradenství a osvětových aktivit i podporou programů nevládních organizací.


Zdroj: TZ OSN