Republikánka Ileana Ros-Lehtinenová promlouvá na půdě americké sněmovny o odebírání orgánů v Číně v rámci hlasování o rezoluci H.Res 343; 13. červen 2016. (C-SPAN)
Republikánka Ileana Ros-Lehtinenová promlouvá na půdě americké sněmovny o odebírání orgánů v Číně v rámci hlasování o rezoluci H.Res 343; 13. červen 2016. (C-SPAN)
Deset let poté, co se vynořily první důkazy o jednom z nejotřesnějších případů porušování lidských práv našich dnů, se Sněmovna reprezentantů USA připojila ke sboru kritiků. O podobné rezoluci se již v kongresu USA jednalo v předchozích letech, ale až dnes byla jednohlasně přijata.  

Rezoluce s označením H.Res 343 vyjadřující znepokojení sněmovny nad „přetrvávajícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém a státem posvěceném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice “ byla jednohlasně přijata 13. června 2016. Debatu o praxi, při níž jsou vězňům svědomí bez jejich svobodného a informovaného souhlasu odejmuty životně důležité orgány, doprovázely pohnuté projevy kongresmanů.

„Tato legislativa je důležitým krokem pro zavedení zodpovědnosti a transparentnosti u jednoho z největších zločinů 21. století – sedmnáctiletého úsilí zlikvidovat hnutí Fa-lun Kung v Číně,“ uvedl spolunavrhovatel rezoluce Christopher Smith. „Jsem pevně přesvědčen, že kampaň na vyhlazení Fa-lun Kungu bude považována za jednu z největších hrůz.“

20160615-rezoluce2
Tchajwanští příznivci Falun Gongu (Falun Dafa) předvádějí skupinovou meditaci na sportovním festivalu; rok 2004. (faluninfo.net)

Fa-lun Kung (Falun Gong), meditační disciplína vycházející z čínských duchovních a morálních tradic a dosáhla vrcholu popularity v 90. letech. Její masová oblíbenost se jí také stala osudnou, když ji tehdejší vůdce strany Ťiang Ce-min v červenci 1999 postavil mimo zákon.

Uznání problému

  Schválení rezoluce je dosud nejvýznamnějším legislativním potvrzením, že opravdu dochází ke zločinu masového zabíjení příznivců Fa-lun Kung pro jejich orgány. Důkazy o tomto znepokojivém jevu se objevují již přes deset let, přesto léta chybělo oficiální uznání existence problému a odsouzení, jaké by si závažnost situace zasloužila. Rezoluce zmiňuje také zabíjení jiných skupin pro orgány, nicméně odborníci, kteří se problematikou zaobírají, poukazují na to, že Fa-lun Kung tvoří drtivou většinu obětí.

  Obhájci lidských práv mohou výnos sněmovny použít jako
  silný argumentační nástroj pro jednání se státními
  i nevládními organizacemi.

  Od roku 2006 přišli vyšetřovatelé s důkazy, že stoupenci Fa-lun Kungu procházejí ve vězení testováním krve a orgánů a ti, kteří odpovídají profilu čekatele, jsou následně zabiti. V Číně se, na rozdíl od zbytku světa, nemusí čekat na to, až dárce tragicky zemře, což dramaticky redukuje čekací lhůty. V principu jde o dodání orgánu (a usmrcení „dárce“) na objednávku.

  Tato forma získávání orgánů učinila z Číny středobod transplantační turistiky. Zájemci o nové ledviny, plíce, srdce a játra platí za urychlený proces značné částky, které jsou pro čínské nemocnice vítaným zdrojem příjmů.

  „Strašlivé zacházení, kterého se praktikujícím Fa-lun Kungu v Číně dostává, je obzvlášť do nebe volající, a přesto se mu nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužilo.“- předkladatelka rezoluce kongresmanka Ileana Ros-Lehtinenová

  Ileana Ros-Lehtinenová, která rezoluci předložila, prohlásila, že rezoluce „odsuzuje neustávající a strašlivou praktiku, kdy Čína odebírá orgány vězňům svědomí a náboženským a etnickým minoritám bez jejich souhlasu“ a že „takové odporné a neetické chování musí přestat“.

  Podle kongresmanky se této otázce nevěnuje dostatečná pozornost. „Nelítostné represe a porušování lidských práv z rukou čínského režimu jsou všeobecně známy, ale strašlivé zacházení, kterého se praktikujícím Fa-lun Kungu v Číně dostává, je obzvlášť do nebe volající, a přesto se mu nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužilo,“ řekla Ros-Lehtinenová.

  Rezoluce vyzývá k zastavení násilného odebírání orgánů, ukončení letitého pronásledování Fa-lun Kungu a dalších vězňů svědomí a vyzývá čínskou vládu, aby umožnila nezávislé vyšetřování. Kromě toho také nabádá americké ministerstvo zahraničí, aby zahrnulo problematiku odebírání orgánů do každoroční zprávy o lidských právech. Obhájci lidských práv mohou výnos sněmovny použít jako silný argumentační nástroj pro jednání se státními i nevládními organizacemi.

  Odborníci výnos vítají


  Přestože rezoluce není pro Čínu nijak právně závazná, podle zastánců a vyšetřovatelů má zásadní symbolickou moc. Právně totiž stanovuje zločiny, k nimž v Číně dochází, a pomáhá o nich dál informovat.

  20160615-rezoluce3
  Doktor Torsten Trey, ředitel DAFOH. (Epoch Times)

  Výkonný ředitel organizace Lékaři proti násilným odběrům orgánů (DAFOH), Torsten Trey, byl zprávou o ratifikaci potěšen. „Kongres nebo nějaký jiný parlament by neschválil oficiální text, kdyby jeho členové nebyli přesvědčeni, že k těmto zločinům dochází,“ uvádí ředitel DAFOH Torsten Trey a dodává: „Důkazy teď dosáhly kritického stupně a míra informovanosti dosahuje kritického stupně. Únikový prostor pro čínskou vládu teď bude čím dál menší.“

  Michael Shapiro z etické komise americké Transplantační společnosti napsal Epoch Times v emailu, že je schválením rezoluce nadšený. „Půjde o vůbec první uznání od americké vlády, že k tomuto nepřípustnému chování dochází. Doufám, že těmto otřesným praktikám se dostane pozornosti po celých Spojených státech.“

  „Úřady v čínských věznicích cílí na vězně kvůli jejich náboženskému přesvědčení, a pak si vydělávají tím,
  že s orgány těchto obětí obchodují. Ani si nedokážu
  představit něco nechutnějšího než tohle.“
  - kongresman Eliot L. Engel

  Ethan Gutmann, investigativní novinář, který o pronásledování Fa-lun Kungu a jeho eskalaci do zabíjení pro orgány napsal celou knihu, se k vydání rezoluce vyjádřil se slovy: „První krok je připustit, že ten problém existuje. To jsme tedy udělali, a teď je čas s tím něco udělat.“

  20160615-rezoluce4
  Stoupenci hnutí Falun Gong (Falun Dafa) při průvodu New Yorkem u příležitosti Světového dne Falun Dafa; 13. května 2016. (Benjamin Chasteen/Epoch Times) 

  Gutmann se vyšetřováním neetických odběrů orgánů zabývá léta stejně jako řada dalších nezávislých vyšetřovatelů. Události posledního roku včetně schválení rezoluce ukazují, že pochmurné závěry jejich výzkumu jsou přijímány v čím dál vyšší míře také ve vysokých politických kruzích.

  Americký kongres se se svou rezolucí H.Res 343 připojuje k Evropskému parlamentu, Komisi OSN proti mučení, Komisi Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu a dalším globálním uskupením, které na odebírání orgánů příznivcům Fa-lun Kungu poukazují a tlačí Čínu ke změně.

  „Vítám to a je také na čase,“ napsal v emailu David Matas, dlouholetý obhájce lidských práv z Kanady, který je zároveň spoluautorem první vyšetřovací zprávy o krvavých odběrech orgánů v Číně.

  „Obhajobou lidských práv se zabývám téměř celou svou profesní kariéru. Mám zkušenost, že opozice vůči porušování lidských práv začíná pomalu. Hlas obětí se nejdřív setkává s nevírou a lhostejností, ale časem ty snahy nabírají spád, až jsou nakonec nezadržitelné. Boj začíná na okrajích, aby se nakonec přesunul do centra.“

  Přeložil a editoval: Ondřej Horecký
  Původní článek: small United Kingdom