Čchen Ťing (na fotografii vlevo) byla zadržována a mučena policisty ve svém rodném městě Ťia-mu-s' na severovýchodě Číny. Kresba znázorňuje způsob fyzického týrání, kterému byla během zadržení vystavena. (Minghui)
Čchen Ťing (na fotografii vlevo) byla zadržována a mučena policisty ve svém rodném městě Ťia-mu-s' na severovýchodě Číny. Kresba znázorňuje způsob fyzického týrání, kterému byla během zadržení vystavena. (Minghui)
Když Čchen Ťing, žena z města Ťia-mu-s' na severovýchodě Číny, opouštěla svůj byt, aby zaplatila účet za elektřinu, netušila, že vzápětí bude zatčena, vyslýchána a mučena příslušníky místního oddělení pro vnitřní bezpečnost, tajné policejní složky, jejímž úkolem je neutralizovat jednotlivce, které považuje komunistická strana za politickou hrozbu.

Během samotného zatčení, které zahrnovalo osobní i domovní prohlídku, jí byl zabaveno několik věcí včetně peněz a klíčů od bytu. Potom ji převezli na policejní stanici.

Paní Čchen, příznivkyně čínským režimem zakázané duchovní praxe Falun Gong[1], se nedávno vrátila z výletu do Hongkongu. Loni v říjnu byla také zapojena do známého a vleklého právního boje za lidská práva, tzv. případu Ťien-san-ťiang.

Ťien-san-ťiang je malý region na severovýchodě Číny a místo, kde se nachází nechvalně známé záchytné centrum. To je již několik let předmětem sporů a protestů kvůli zadržování příznivců Falun Gongu. Právníci, kteří se snažili internované osoby právně zastupovat a bránit, byli později sami zadrženi a mučeni policií.

Podrobnosti o zadržení paní Čchen poskytla webová stránka Minghui, která sbírá a zveřejňuje zprávy o pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v pevninské Číně. Stránka čerpá informace přímo z pevninské Číny pomocí řady různých zdrojů a informátorů. Informace získává od svědků či obětí pronásledování například prostřednictvím speciálního softwaru, pomocí něhož překonává internetovou blokádu "Velký čínský fyrewall" a dalšími kanály. Dále také u jednotlivých případů uvádí konkrétní jména a telefonní čísla policistů, kteří se do pronásleování konkrétních následovníků Falun Gongu zapojují.

20160512-cina2
Skupina čínských právníků před záchytným centrem Ťien-san-ťiang v březnu 2014, naléhajících na státní orgány, aby propustily čtyři nezákonně zadržované právníky, kteří zastupovali příznivce Falun Gongu. (Screenshot / Weibo.com)
Zadržení, výslech, mučení

Stránka Minghui uvádí přesné detaily jejího zadržení a fyzického nátlaku. Čchen připoutali k židli a několik policistů ji vyslýchalo ohledně jejího výletu do Hongkongu. Byli mezi nimi i tři „experti“ zaměstnanci provinčního oddělení státní policie v Chej-lung-ťiang.

Následujícího dne byla přesunuta do záchytného centra v Ťia-mu-s', města u ruských hranic. Během té doby jí v rámci domovní prohlídky zabavili další osobní věci, doklady a peníze včetně několika počítačů, dvou tiskáren a materiálů o případu Ťien-san-ťiang. U jejího výslechu byl přítomen i vedoucí oddělení pro vnitřní bezpečnost.Minghui uvádí, že Čchen byla mučena na přelomu 27. a 28. ledna tak, že ji svázali provazem těsnými uzly a pověsili na mřížovou kontrukci cely, kde ji zadržovali. Tělo měla prohnuté do tvaru písmene U (viz kresba níže). Na mříž ji takto zavěšovali opakovaně v několika půlhodinových intervalech. Vždy když jí sundali dolů byla mrštěna o zeď. Jeden z těch, co se podíleli na jejím mučení, jí podle zprávy na Minghui zlomil všechny prsty na rukou.
20160512-cina3
Kresba znázorňuje jeden ze způsobů fyzického týrání, kterému byla paní Čchen Ťing během zadržení vystavena. (Minghui)
Pravá ruka paní Čchen Ťing v průběhu mučení otekla na několikanásobnou velikost normálních rozměrů. Během několika dalších dní ji přesouvali mezi několika policejními stanicemi, až nakonec skončila zpět v záchytném centru Ťia-mu-s'. Zde jí opět vyslýchali kvůli její cestě do Hongkongu.

Přestože je Hongkong součástí Čínské lidové republiky, Falun Gong zde může být svobodně a otevřeně praktikován tak jako jinde na světě.

Případ Ťien-san-ťiang

Dne 5. a 6. března přišla policie s dalším trikem. Pokusila se přimět Čchen ke spolupráci tím, že k výslechu přivedla její rodinné příslušníky. Kromě podrobností o její cestě do Hongkongu se také snažili získat informace o plánovaných aktivitách následovníků Falun Gongu a občanskoprávních advokátů spojených s případem střediska pro "vymývání mozků" (forma převýchovného zařízení) Čching-lung-šan.

20160512-cina4
Mapa ukazující lokaci tří míst na severovýchodě Číny spojených s tímto případem. Qinglongshan Farm - středisko pro "vymývání mozků" (forma převýchovného zařízení) Čching-lung-šan. Jiansanjiang - záchytné centrum Ťien-san-ťiang. Quianjing Farm - oblast, kde se konal soud se čtyřmi následovníky Falun Gongu. (Minghui)

Později policie přinutila ženu podepsat záznam o výslechu, aniž by měla možnost si ho nejdříve přečíst. Následně na ni byla uvalena trestní vazba, z čehož vyplývá, že s ní bude zahájen soudní proces.
 
Následovníci Falun Gongu se také loni v říjnu pokusili uskutečnit právní kroky proti Suej Tching-fuovi, policejnímu úředníkovi, který hrál klíčovou roli v pronásledování této duchovní praxe na severovýchodě Číny. Policie začala zatýkat příznivce Falun Gongu, kteří se jakýmkoliv způsobem angažovali v těchto aktivitách. Kampaň současně cílila i na právníky podporující toto úsilí.


Přeložil Petr Matějček; origální článek: small United States
 

*[1] Falun Gong – Někdy se používá český přepis Fa-lun-kung nebo Fa-lun Kung. Metoda sama ovšem celosvětově používá název Falun Gong nebo Falun Dafa.


Čtěte také:


Muže, kterého zabili v čínském vězení, teď následuje jeho mladší bratr