Prezident Miloš Zeman na návštěvě Číny. Ilustrační foto. (Kyodo News-Pool/Getty Images)
Prezident Miloš Zeman na návštěvě Číny. Ilustrační foto. (Kyodo News-Pool/Getty Images)
Nepokrytá propagace čínského komunismu a totalitního režimu na půdě Parlamentu České republiky vyvolala reakce.

V poslanecké sněmově v pondělí 21. března proběhl seminář na téma „Zkušenosti pro řízení a rozvoj státu". Podle Jiřího Kubíka a kolektivu dokumentaristů zločinů komunismu se jedná o zavádějící název, neboť seminář propagoval novou knihu čínského prezidenta o řízení státu a čínští řečníci zde oslavovali „myšlenky Komunistické strany Číny".

Kubík a kolektiv dokumentaristů zaslali trestní oznámení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, v němž podávají Policii ČR „podnět k zadržení" představitelů čínského režimu, kteří se nyní pohybují na území ČR a „prošetření jejich podílů na zločinech proti lidskosti", které na území Číny proběhly a i dnes aktuálně probíhají.

Trestní oznámení zmiňuje zejména důvodná podezření čínských úředníků z účasti na genocidě podle § 400 českého trestního zákoníku. Opírají se o španělské soudní procesy z let 2009 a 2013 a veřejně známé výsledky vyšetřování násilných represí v Tibetu, pronásledování duchovního hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung) v Číně a další akce řízené Komunistickou stranou Číny, které měly za následek množství obětí na životech.

Dále také upozorňili, že na semináři došlo k podpoře a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, což je trestný čin podle § 403, 1, 2b.

Česká nezisková organizace Lidská práva bez hranic předala výzvu kanceláři prezidenta Miloše Zemana, aby zveřejnila seznam členů čínské delegace, kteří budou pobývat na území ČR. Neziskovka má v úmyslu seznam předat zahraničním vyšetřovacím skupinám, a nechat jednotlivé delegáty podrobně prověřit. Pokud budou nalezeny důkazy vzbuzující důvodná podezření ze zapojení některých delegátů do mezinárodně stíhaných zločinů spadajících do úmluvy proti mučení, mohlo by dojít na trestní oznámení státnímu zastupitelství.

„Chceme dát především najevo všem členům čínské delegace, že si nemohou dovolit ani v Číně, ani v České republice páchat těžké zločiny, ke kterým se Komunistická strana Číny uchýlila při represích duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Chtěli bychom, aby se ti, kdo jsou do těchto věcí zapojeni, měli na pozoru před zákonem a uvědomili si, že je naše policejní orgány mohou kdykoliv začít stíhat," uvedla Lidská práva bez hranic, z. s..

Neziskovka se opírá o zprávy zpravodajů OSN a lidsko-právní organizace Amnesty International, které uvádějí, že následovníci Falun Gongu jsou podle jejich zjištění nezákonně zatýkáni a ve vězení podrobováni mučení. Dále upozorňují na výsledky vyšetřování kanadských právníků Kilgoura a Matase zveřejněné v roce 2006 na půdě kanadského parlamentu. Kanaďané oznámili, že obvinění lidsko-právních organizací, že čínské vojenské nemocnice zneužívají vězněné následovníky Falun Gongu jako nedobrovolné dárce orgánů ke komerčním transplantacím, jsou pravdivá.

Kilgour a Matas vydali vyšetřovací zprávu „Krvavá sklizeň", jejíž zjištění potvrdili další experti vlastním nezávislým vyšetřováním. Podle expertů proběhlo od roku 1999 v nemocnicích čínské Lidově osvobozenecké armády více než 100 tisíc neobjasněných transplantací. Čína se odmítá podílet na vyšetřování a údaje týkající se transplantací označuje za „státní tajemství".

Podle článku uveřejněného v Hospodářských novinách uvedl na zmiňovaném semináři v Poslanecké sněmovně předseda KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip, že „Čína je výrazným hráčem mírové civilizace, která efektivně brání světový mír." Dále také uvedl, že „pod vedením Komunistické strany Číny celá země vzkvétá a úspěšně buduje novou společnost".

Uvedená prohlášení podle Hospodářských novin připomínají přístup známý z dob vlády komunismu v bývalém Československu, kde bylo ve sdělovacích prostředcích denním chlebem neopodstatněné oslavování vládnoucího režimu. Bez racionálního pohledu na skutečnost nebo kritického zhodnocení reálné situace se komunistická strana vždy vychvalovala.

Je obecně známo, že Čína je největším totalitním státem světa a že zde komunistická strana Číny provádí násilné represe, masivní cenzuru informací, zatýkání disidentů a věřících. Jak by něco takového mohlo korespondovat se snahou o světový mír?

Náměstek ministra Informační kanceláře Státní rady Čínské lidové republiky Kuo Wej-min na semináři také vystoupil a prohlásil, že „myšlenky Komunistické strany Číny ztělesňují plody moudrosti tradiční čínské kultury. Nejdůležitějšími myšlenkami jsou prosperita země a blaho lidu".

Komunistická strana Číny proslula právě ničivými kampaněmi, které „rozmetaly" základy tradiční čínské kultury. Za její vlády byly cíleně zničeny stovky chrámů a klášterů, spáleny staré svitky a kaligrafie. Došlo na zatýkání duchovenstva a intelektuálů. Čínští mudrcové, jako Konfucius, byli označeni za „nepřítele státu číslo 1". Jaké opodstatnění má vyjádření pana Kuo Wej-mina v realitě?

Při analýze prohlášení představitelů čínské komunistické strany, která každodenně padají v čínských médiích, je téměř pravidlem, že strana vydává lež za skutečnost. Platí zde pravidlo, že státní média mají monopol a kontrolují informace, které se na veřejnosti šíří. Praxe je taková, že se lež opakuje ve všech médiích tak dlouho, až se z ní stane obecně přijímaný názor.

Moje vlastní analýza mě dovedla k názoru, že Číňané se za desítky let života pod vládou komunismu naučili běžně lhát. Sami pro sebe si myslí, co chtějí, ale říkají to, co chce strana. Je to „pokroucení" charakteru lidí vychovávaných režimem od školky do dospělosti, které za vlády komunismu popsal bývalý český prezident a spisovatel Václav Havel ve hře Zahradní slavnost. Nikdo už neříká to, co si myslí.

Pokud někdo skutečně je „velkým hráčem" nestane se jím pouhým prohlášením nebo neopodstatněným velebením. Musí stát na faktech, tvrdé práci, upřímnosti a kritickém myšlení. V současné době je pravidlem, že čínská delegace, ať už jde o podnikatele či politiky, okamžitě ukončí jednání, pokud je na její účet zmíněna nějaká jejich slabost nebo negativní stránka. Neschopnost přijímat kritiku a pracovat na zlepšení je rysem společnosti, která žije uprostřed bezmezného velebení režimu bez možnosti se kriticky vyjadřovat. Jak taková společnost bude napravovat svoje chyby?

Zahraniční studie ukazují, že totalitní země natolik potlačují osobnost a tvůrčí myšlení člověka, že poměr inovací a vynálezů je v takových zemích oproti svobodnému světu mizivý. Není tedy zřejmě náhoda, že se Čína stala největším zlodějem „know how" na světě. Desítky firem ohlásily krádeže duševního vlastnictví a stopy zpravidla vedou k čínské armádě, která zaměstnává skupiny placených hackerů, specializujících se na krádeže softwaru a informací. Padělky zavedených výrobků v Číně vyrábějí celé průmyslové oblasti a chrlí je do celého světa. Jak by zločiny mohly bránit mír. Nejsou krádeže a padělání příčinou napětí a rozepří? Nemluvě o násilných represích a cenzuře informací.

Jakékoliv iracionální nebo lživé vyjádření by mělo být racionálně rozebráno a odhaleno kvůli ochraně zdravého rozumu a schopnosti rozumě uvažovat na základě skutečnosti. Pokud má někdo v kapse peníze, je zcela rozhodující, na co a jak je použije.

Oslavování něčeho, co neexistuje, je z historie pro komunismus typické. Komunistická ideologie v tomto světle působí jako odloučená od reality a neschopná života. Řečeno nepříjemně, působí jako opakovaná lež vtloukaná do lidí, aby jí uvěřili.

Pouhým prohlašováním se věci nestávají skutečností. Je třeba stát „nohama na zemi" na reálných faktech.

Článek byl aktualizován 23. března 2016