Právník Nguyen Van Dai u Hanojského lidového soudu, květen 2007. (Frank ZELLAR / AFP / Getty Images)Právník Nguyen Van Dai u Hanojského lidového soudu, květen 2007. (ONHCR / bangkok.ohchr.org)
Právník Nguyen Van Dai u Hanojského lidového soudu, květen 2007. (ONHCR / bangkok.ohchr.org)
Podle Amnesty International by měly vietnamské úřady neprodleně a bezpodmínečně propustit právníka pro lidská práva Nguyen Van Daie, který byl zadržen kvůli obvinění z „šíření propagandy proti státu“ krátce poté, co se v hlavním městě Hanoji konal dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem.

Prohlášení Ministerstva veřejné bezpečnosti uvádí, že Nguyen Van Dai byl ve středu odvezen na policejní stanici a je obviněn podle článku 88 trestního zákoníku, který je často používán k zatýkání aktivistů a obhájců lidských práv. Příkaz k domovní prohlídce byl vydán na jeho adresu v Hanoji. K zatčení došlo jen měsíc před zahájením celonárodního sjezdu Vietnamské komunistické strany, který se koná každých pět let a kterému běžně předchází zatýkání disidentů.

„Nguyen Van Dai je statečný a vášnivý aktivista, který se snaží informovat domácí a mezinárodní veřejnost o porušování lidských práv v zemi, kde platí nulová tolerance vůči odlišným názorům. Jeho zatčení zvýrazňuje falešné vietnamské závazky vůči lidským právům. Musí být neprodleně a bezpodmínečně propuštěn," podotkl Champa Pátel, ředitel Amnesty International v Jihovýchodní Asii a Pacifiku.

„Načasování tohoto zatčení je znepokojivé a může znamenat začátek tažení proti těm, kteří kritizovali vládu, situace je podobná přípravám na předchozí stranické sjezdy. Místo umlčování kritiků by měl Vietnam brát stranický sjezd jako příležitost k reformě a k vedení země směrem k upřímným závazkům vůči lidským právům,“ dodal Champa Pátel.

Nguyen Van Dai je známým právníkem a bývalým vězněm svědomí. Založil Disidentskou komisi pro lidská práva ve Vietnamu, který nyní funguje pod názvem Vietnamské centrum lidských práv, byl jedním ze signatářů on-line petice za svobodu a demokracii ve Vietnamu, kterou podpořily tisíce lidí.

Dai si odseděl čtyři roky (2007–2011) ve vazbě za „propagandu proti státu“. V dubnu 2013, založil Bratrství za demokracii a nyní mu hrozí 3 až 20 let vězení.

K jeho zatčení došlo 10 dní po incidentu, při němž 20 mužů v civilu brutálně napadlo jeho a další dva kolegy poté, co zorganizovali workshop o lidských právech. Tento útok je posledním v sérii fyzických napadení zaměřených na obhájce lidských práv během posledních 18 měsíců, na které mimo jiné upozorňuje i OSN.

„Vietnamské úřady by měly zároveň učinit okamžité kroky, aby ukončily zastrašování, pronásledování a jiné formy napadání obhájců lidských práv a sestavily nezávislé a nestranné orgány, které by vyšetřily a přivedly podezřelé pachatele před soud,“ míní Champa Pátel.

Článek 88

S dalšími organizacemi Amnesty International opakovaně vyzývá Vietnam ke zrušení a nebo změně článku 88, a tím k naplnění mezinárodních dohod o lidských právech a jiných norem, ke kterým se Vietnam zavázal svým podpisem k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech.

Vietnamské úřady konstatují, že některé zákony týkající se lidských práv jsou v přípravném stadiu a měly by projít schvalovacím procesem v Národním shromáždění v roce 2016. Mimo jiné by se mělo jednat o návrhy k pozměnění zákonů o tisku, zákon o sdruženích a zákon o přístupu k informacím.