Zdenka Danková při návštěvě galerie. (Epoch Times)
Zdenka Danková při návštěvě galerie. (Epoch Times)
K redakci Epoch Times nastoupila v roce 2006, kde pracuje jako korektorka, redaktorka a fotografka. Specializuje se na oblasti kultury, umění, ekologie, permakultury, realizuje rozhovory s osobnostmi a věnuje se publicistice.

Zdenka Danková, rozená Zrzavá, je praneteří českého malíře, grafika, ilustrátora a scénografa Jana Zrzavého. Od svého dětství měla možnost se s malířem osobně potkávat, k hlubšímu pochopení jeho díla dospěla až ve zralém věku.

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Jihlavě. Pracovala jako průvodkyně a dokumentátorka v pobočce Muzea Vysočiny v Schumpeterově domě v Třešti. Zaměřuje se na samostudium historie a na bádání v rodokmenu a v kronikách rodu Zrzavých. Přidala se k projektu Jan Zrzavý 120, kterému poskytla podkladové materiály z rodinného archivu.

Další činnosti

Jazyková korekce českého překladu knihy čínského právníka Kao Č´šengaZa Čínu spravedlivější (2012). 

Spolupracuje na mediálním projektu televize NTDTV týkající se snímku Free China: Courage to Believe (2015).

Rozhovory

Erwin Habermann
, umělecký kovář; zoolog RNDr Aleš Toman, o Africe, o nosorožcích; s ČESKÝMI Indiány; Mgr. Silvie Čermáková z Muzea Vysočiny (o historii pohřbívání); ing. Jana Kotoučková, ekoložka; o Čekém Banátu; biofarmář František Matoušek

Kontakt >>Výběr článků

Světlušky - Tajemné světlo svatojánských broučků
Jedna kočka za druhou… Útulek Na Vysočině
Beseda s prof. Putnou – jak pochopit tu rozervanou ruskou duši
MFDF: 20vteřinová znělka evokuje otázku zániku filmu
Jihlava - malá návštěva v zoo bez mříží I; II