Poslanec Bruce Hyer je přesvědčen, že obdržený email, který se snažil zdiskreditovat Falun Gong, je podvod. (Televize NTD)
Poslanec Bruce Hyer je přesvědčen, že obdržený email, který se snažil zdiskreditovat Falun Gong, je podvod. (Televize NTD)
V průběhu předchozího měsíce, na oslavu 23. výročí představení meditační praxe Falun Gong veřejnosti, obdrželo více než 10 kanadských poslanců podvodné emaily odeslané údajnými stoupenci Falun Gongu.

Této akce, na které promluvilo zhruba 15 poslanců, se zúčastnilo cca 600 návštěvníků.

Bruce Heyer, jeden z poslanců, se z určitých důvodů nemohl setkání zúčastnit. O pár dní později i on obdržel mail, jenž ho osočoval a nazýval „hloupým“ jelikož svou neúčastí „ztratil poslední šanci být zachráněn“.

Hyerovi, který v minulosti na několika akcích v parlamentu o Falun Gongu (Falun Dafa) promluvil a který komunitu lidí věnující se této praxi zná, přišel obsah mailu okamžitě podezřelý.

„Poškrábal jsem se na hlavě a řekl si: 'Něco není v pořádku. Nedává to smysl.' Tehdy jsem si uvědomil, že za těmito maily bude pravděpodobně někdo z pevninské Číny.“ Hyer ovšem nebyl sám. Řada dalších poslanců potvrdila, že stejný mail přišel i jim.

Podezření padá na čínský komunistický režim, který v roce 1999 zahájil brutální kampaň pronásledování stoupenců Falun Gongu, která trvá dodnes.

„Tyto podvodné emaily jsou součástí široké čínské dezinformační kampaně, kybernetických útoků a on-line špionáží namířených proti Falun Gongu mimo pevninskou Čínu.“


„Nevěřím, že příznivci Falun Dafa, kteří si váží pravdivosti, soucitu a tolerance, by vyhrožovali členům parlamentu. Spíše to vypadá na práci Komunistické strany Číny nebo jejich podporovatelů,“ dodal.

Grace Wollensaková z kanadské asociace Falun Dafa okamžitě poslance upozornila, že falešné emaily neodeslali příznivci Falun Gongu, nýbrž čínští agenti.

Deset těchto poslanců přeposlalo Grace tyto výhružné maily od falešného odesilatele. Zároveň jí doporučili, aby tento případ nahlásila ottawským policejním složkám.

Přibližně ve stejnou dobu byly odeslány podobné emaily několika poslancům v Austrálii a není to poprvé, co se tak stalo, napsala Wollensaková kanadským poslancům.

„Na základě našich výzkumů z posledního desetiletí jsme zjistili, že podobné emaily byly odesílány různým vládním úředníkům po celém světě. Mnoho těchto emailů bylo vysledováno zpátky do pevninské Číny,“ poznamenala.

„Tyto podvodné emaily jsou součástí široké čínské dezinformační kampaně, kybernetických útoků a on-line špionáží namířených proti Falun Gongu mimo pevninskou Čínu.“

Příkladem je případ z roku 2011, kdy Epoch Times informovalo o zneužití jména jistého příznivce Falun Dafa, jehož jménem byla odeslána řada bizarních emailů zastánci lidských práv Waynu Marstonovi a řadě dalších poslanců. IP adresa odesilatele se nacházela v provinci Che-pej v Číně.

Během dalších let obdržela řada dalších poslanců podobné maily.

Hyer nicméně dodal, že emaily nebyly příliš přesvědčivé a žádný z nich v něm nevyvolal pocit zastrašení.

„Jednoduše nebyly sepsány důvtipně, chyběla jim sofistikovanost. Domnívám se, že většina z nás jim nevěřila.“

„Nemám rád tyrany a nikdy se jim nepodrobím. Dobře znám povahu lidí, kteří se věnují Falun Dafa a budu je i nadále podporovat,“ dodal.

Přeložil: Petr Matějček small United States