Děti sklidily borůvky a nastává dělení. (Archiv MŠ Střítež)
Sud na dešťovou vodu, vysázené bobuloviny, domečky pro živočichy, hotel pro hmyz, vrbový tunel, hmatová stezka, kompost a další prvky jsou některé z více podmínek, abyste mohli získat certifikát přírodní zahrady. Přírodní zahrada je jako stvořená pro dětské hry, dává možnost pohybu a bezprostřední prožívání změn v přírodě během čtvero ročních období. Děti se seznamují s materiály, jako je hlína, kámen, voda, rostliny.

Jednou z přírodních zahrad na Vysočině je zahrada Mateřské školy ve Stříteži u Jihlavy. Z původně založené fary se stala školka již v roce 1928 a nadále pokračuje ve své funkci pro obec a rodiče dětí. Zahrada byla certifikována a zařazena mezi přírodní zahrady kraje Vysočina.

Zeptali jsme se ředitelky Lenky Sedmíkové, jak přišla k inspiraci pro vytvoření přírodní zahrady na půdě MŠ.

Protože nás to všechny zaujalo i vzájemně inspirovalo, když jsme na zahradě s dětmi společně pracovali.“

A proč právě přírodní zahradu?

20150524-skolka7
Hmatová stezka poskytuje dětem různé vjemy. (Z. Danková/Epoch Times ČR)
Šlo o to, abychom tam zbytečně nepoužívali chemii, vždyť v potravinách je jí dost. Děti by měly mít nějaký vzor, a když nezačneme u předškoláků, těžko to po nich můžeme chtít, až budou starší. Myslím si, že co do dětí do šesti let vložíme, určitě se neztratí. I kdyby se to ujalo u části dětí, třeba u třetiny, tak určitě to stojí za to. Snažíme se jim předat do dalšího života pěkný vztah k přírodě.

S jakým odborníkem jste se poradila při tvoření zahrady? 

Nejdříve přijela do naší MŠ paní Jana Kotoučková z Eko-infocentra v Jihlavě. Také nás navštívila paní Miroslava Paclová a poskytla nám důležité informace o přírodních zahradách. Zaměstnanci MŠ a rodiče našich dětí se pak pustili do práce.

Děti si raději hrají nebo pracují?

Hrají si! Ale vlastně tato práce je pro děti přirozenou hrou. Když nám pomáhají na zahradě, např. odvážejí suchou trávu nebo plevel, vždy se na tyto činnosti velice těší.

Chodíme také často do lesa a jedenkrát ročně u příležitosti Dne Země sbíráme odpadky. Když jsme přibližně před 10 lety začali les čistit, sebrali jsme třeba za jeden den plné 4 pytle. Sklo, kovy, plasty. A potom každý rok méně a méně.

Dospělí se polepšili?

Podle obalů, který jsme v letošním roce posbírali, je patrné, že odpad v lese nevyhazují pouze děti.

Čtvero ročních období ve školce

Střídání ročních období se promítá i do života ve školce. Během zimy děti pozorují stopy zvěře ve sněhu, před Vánoci pravidelně připravují hostinu pro lesní zvířátka u krmelce. 

Na jaře zasejí nejprve za oknem řeřichu, během dubna na školní zahradě již vysejí do záhonů ředkvičky, mrkev, hrášek a měsíček lékařský. 
 
Během celého roku sbírají léčivé byliny, starají se o záhonky se zeleninou a pečují o bobuloviny. Někdy pozvou své rodiče, aby se přišli podívat nebo aby společně tvořili.

20150524-skolka8
Během tvořivého dopoledne vznikne z přírodnin i takové výtvarné dílo. (Z. Danková/Epoch Times ČR)
Na podzim pořádají výpravy nejen do lesa, ale i do nedalekého okolí k rybníkům a na louky, kde pomocí lupy společně pozorují naši přírodu. Ze záhonů sklízejí mrkev, přikrývají větvičkami domeček pro hmyz a přichystají krmítko pro ptáčky.

Jak je to s jeho kvalitou zařízení, které slouží dětem v zahradě?

Měli jsme tu asi 2x firmu, která však nedodala kvalitní materiál zahradního nábytku. Když potom přijde kontrola na zahradní zařízení, zjistí, že zařízení nebo nábytek není v pořádku již od výrobce. Většinou vše upravují rodiče, aby nám to sloužilo alespoň 5 let.

To, co skutečně vydrží a má dobrou kvalitu, pořídili sami rodiče. Prolézačky, teepee, co opravili rodiče, je pevné a kvalitní. Rodiče opravovali obrubníky u pískoviště, lavici, smyslovou stezku, teepee.

Místní truhlář prováděl pouze odbornou práci. Odborná firma nám v uplynulém roce zhotovila ohrádku kolem šeříků i studny a dřevěný kryt na skruže, aby hry a činnosti dětí probíhaly bezpečně.

Jak rodiče reagují na to, že jejich děti se učí sít, plet, sklízet úrodu?

20150524-skolka5
Jahůdky vypěstované ze semínek právě kvetou, za nimi vrbový tunel. (Z. Danková/Epoch Times ČR)
Rodiče často oceňují úpravu naší zahrady - bylinky, zeleninu, jahody, borůvky i květiny na záhonech i v truhlících. Při práci na zahradě je u starších dětí znát, kdo rodičům doma pomáhá, že si ví se vším rady.

Nedávno nám maminka holčičky, která dříve navštěvovala naši mateřskou školu, sdělila, že dcerka vyhrála přírodovědnou olympiádu a že právě naše školka má velkou zásluhu na jejím úspěchu. Toto zjištění nás velice potěšilo a dává nám sílu do další práce s dětmi.

Veškeré teoretické poznatky o přírodě se snažíme využít přímo v praxi, aby si to děti lépe zapamatovaly.

Ze švestek jsme si například vařili kompot, povidla... A ty naše borůvky! Máme tu kamčatské borůvky a děti je velice rády samy sklízejí.

Každoročně se účastníme několika ekologických seminářů, které nás inspirují vždy k novým a zajímavým námětům pro další práci s dětmi, např. prázdninové prožitkové semináře pro předškolní pedagogy, Chaloupecká pokladnice atd. (Více...)

Děkujeme za rozhovor.

Více o přírodních zahradách najdete na prirodnizahrada.eu.

20150524-skolka2
Děti poznávají druhy dřevin díky sponzorovi, který daroval do MŠ dřevěné hmatky. (Z. Danková/Epoch Times ČR)

20150524-skolka
Děti vybírají oblázky, na které budou malovat. (Archiv MŠ Střítež)

20150524-skolka3
Celkový pohled na přírodní zahradu v květnu. (Z. Danková/Epoch Times ČR)

20150524-skolka4
Zákoutí, které si děti obměňují podle ročního období. (Z. Danková/Epoch Times ČR)

20150524-skolka6
Hotýlek, obydlí pro různé živočichy, které lze v přírodní zahradě potkat. (Z. Danková/Epoch Times ČR)