Joëlle Hivonnetová s Evropskou službou pro vnější činnost hovoří na nedávném semináři o odebírání orgánů v Číně, které se konalo v Evropském parlamentu dne 21. dubna, Brusel, Belgie. (Epoch Times)
Poté, co Evropský parlament koncem roku 2013 schválil usnesení, které odsoudilo porušování lékařské etiky a zákonů při transplantacích orgánů v Číně, byl nucen se k problematice opět vrátit. Otázkou posledních měsíců je detailní zkoumání čínských praktik v tomto odvětví a slibů o realizaci reforem. Dále lékařské a politické kruhy řeší otázky, co členské státy EU mohou udělat pro zlepšení situace v praxi.

Čína je v nechvalném smyslu světovým unikátem pro svůj systém postavený na zneužívání popravených vězňů, kteří jsou podle čínských úřadů primárním zdrojem transplantovaných orgánů, což je podle mezinárodních standardů vážným porušením lékařské etiky. Mnozí výzkumníci však zpochybňují i toto tvrzení a dokládají, že hlavním zdrojem orgánů ve skutečnosti nejsou odsouzení zločinci, ale vězni svědomí*, kteří jsou za tímto účelem vybíráni a doslova „popravováni na zakázku“.

V jiných zemích je zneužívání transplantační chirurgie spíše otázkou individuálního měřítka, kdy zejména chudí lidé obchodují se svými ledvinami, například za pětimístné částky.

Výzvy pro lékaře i politiky

Zapojení čínského státu do celého procesu a obtížnost vyřknout jakoukoliv prognózu nad tím, zda bude tato praxe zastavena či pouze zastírána, představuje výzvu pro tvůrce politiky v západních zemích, kteří se snaží zabránit zneužívání a převzít odpovědnost za to, co se již stalo.

„Je třeba, abychom byli zodpovědní, konstruktivní a přišli s včasnými legislativními opatřeními, která by zastavila evropské pacienty před tím, aby se jakýmkoli způsobem stali spoluviníky této praxe.“ – Miroslav Mikolášik, slovenský europoslanec.
„Musíme zůstat spravedliví, ale kritičtí, a to jak z hlediska pozorování Číny v této oblasti, tak z hlediska vznesených obvinění a důkazů,“ řekl Miroslav Mikolášik, slovenský poslanec Evropského parlamentu a člen podvýboru pro lidská práva.

Mikolášik promluvil na workshopu s názvem „Odebírání orgánů v Číně“ pořádaném Výborem Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Akce proběhla 21. dubna v Bruselu za přítomnosti evropských úředníků, lékařských výzkumných pracovníků, externích lékařů a odborníků.

„Také je třeba, abychom byli zodpovědní, konstruktivní a přišli s včasnými legislativními opatřeními, která by zastavila evropské pacienty před tím, aby se jakýmkoli způsobem stali spoluviníky této praxe,“ uvedl Mikolášik.

„Praxe“, o které se na workshopu hovořilo a která probíhá v Číně, má dvě problematické složky, říká Joëlle Hivonnetová, úřednice, která se zabývá Čínou v rámci Evropské služby pro vnější činnosti, diplomatického a komunikační oddělení Evropské unie.

„Vězni mohou v podstatě zmizet, a to i v běžném vězeňském systému, dokonce i bez vědomí rodinných příslušníků.“ – Joëlle Hivonnetová, úřednice EP.

Jednou z nich je „politika odebrání orgánů od popravených vězňů bez jejich souhlasu", řekla Hivonnetová. „Zcela jasně, někdo, kdo jde na popravu, nemusí být v takové pozici, aby dal skutečný dobrovolný souhlas."

Pak je tu mnohem hrůznější složka „mimosoudního zabíjení a odebírání orgánů vězňům, kteří nebyli odsouzení k trestu smrti".

„Mimosoudní vraždy jsou výsledkem špatného zacházení a mučení vězňů. Vězni mohou v podstatě zmizet, a to i v běžném vězeňském systému, dokonce i bez vědomí rodinných příslušníků,“ prohlásila Hivonnetová.

Dodala, že následovníci duchovní praxe Falun Gong (Fa-lun Kung) „jsou jasně zasaženou skupinou a do doby, než čínský režim ohlásil zrušení systému pracovních táborů, tvořili největší skupinu v systému převýchovy prací. Systém byl nahrazen systémem ještě méně transparentních černých vězení“.

Hivonnetová připomněla případ, kdy požádala čínskou delegaci o vysvětlení, „co dělají s následovníky Falun Gongu poté, co byl systém zrušen“.

„Netřeba dodávat, že jsme na tuto otázku nedostali žádnou odpověď,“ říká Hivonnetová.

Ohlášené reformy

Čínští představitelé tvrdí, že v čínském transplantačním systému nyní probíhají reformy.

Přednostně mezi ně patří zastavení používání orgánů odsouzenců na smrt.

Chuang Ťie-fu (Huang Jiefu), bývalý náměstek ministra zdravotnictví a současný šéf čínského Transplantačního výboru, vrcholného orgánu pro koordinaci politiky transplantací, objasnil v březnu tohoto roku, že toto bylo záměrem nových reforem.

Toto bylo výraznou změnou v oficiálním postoji čínské strany, který do té doby umožňoval pokračovat v dalším používání orgánů popravených vězňů, pokud by jednotlivci poskytli souhlas. V březnu 2015 Chuang Ťie-fu tedy vězně jako zdroj orgánů úplně vyloučil.

Tento opakovaný slib čínské strany, který byl již jednou porušen, je prakticky nemožné nezávisle ověřit v praxi vzhledem k nedostatku transparentnosti čínského transplantačního systému. Nejistá prohlášení úředníků, jako je Chuang Ťie-fu a nejasnosti v tom, zda budou nová pravidla platit také pro vojenské nemocnice, které čelí hlavní části obvinění ze zneužívání vězňů svědomí k transplantacím, značně redukují váhu ohlášených reforem.

Mezinárodní spolupráce s Čínou v oblasti transplantační politiky bude nicméně i nadále pokračovat, říká Dr. Francis Delmonico, bývalý šéf světové transplantační společnosti, který vedl jednání s Chuang Ťie-fuem v předchozích letech. Ve svém projevu na semináři řekl, že mezinárodní zdravotnické organizace chtějí letos v létě uspořádat konferenci v Číně, která by měla napomoci k vytvoření etického transplantačního systému.

A přesto se zdá, že žádné z opatření těchto skupin neplánují potlačit čínské orgány k odpovědnosti za to, co bylo nazváno „zabíjením“ desetitisíců vězňů svědomí kvůli jejich orgánům, jež byly následně zpeněženy.

Tisíce obětí na životech

Huige Li, zástupce sdružení lékařů DAFOH, kteří podnikají kroky, proti nucenému odebírání orgánů a jež je lékařskou nátlakovou skupinou, hovořil o detailním průběhu těchto transakcí. K vysvětlení použil případovou studii bývalého policejního šéfa severního čínského města.

Wang Li-ťün (Wang Lijun), šéf policie ve městě Ťin-čou v provincii Liao-ning, provozoval výzkumné středisko připojené k městskému úřadu veřejné bezpečnosti. Jeho výzkum se zaměřoval na transplantaci orgánů. Jedna z jeho prací se nazývala „Výzkum v oblasti transplantace orgánů od dárců podrobených injekčnímu užívání drog". V roce 2004 se při svém projevu Wang chlubil výzkumem u něhož byl přítomen přímo „na místě", a který zahrnuje „několik tisíc případů“.

„To znamená, že v důsledku jeho výzkumu zemřelo několik tisíc lidí,“ uvedl doktor Li.

Dále předložil statistiky, které ukazují, že v celé Číně bylo průběhu let Wangova výzkumu provedeno zhruba 6 tisíc poprav. Ve městě Ťin-čou, s populací asi 3 miliony lidí, bylo popraveno jen 14 zločinců, řekl doktor Li. Wang Li-ťün přitom prohlašoval, že jeho experimenty s transplantacemi orgánů zahrnovaly několik tisíc případů.

Dr. Li řekl, že lidé, kteří tvoří tento několikatisícový rozdíl, nemohli tedy být vězni odsouzení k smrti, nýbrž byli zabiti mimosoudně pro své orgány. Podle jeho výzkumu se s největší pravděpodobností jednalo o následovníky duchovního hnutí Falun Gong. Dosud nebyl z Číny přinesen žádný přímý důkaz o totožnosti zabitých, podle doktora Liho je to však logickým závěrem, který zapadá do mozaiky dalších známých skutečností.

Delmonico uznal obecnou pravdivost informací předkládaných doktorem Li. „Bez debaty“, řekl krátce po prezentaci Dr. Li. „Pane předsedo, není o tom sporu. Akceptujeme vše, co bylo řečeno panem Kilgourem, doktorem Li a tak dále. Je to bez debaty. To, co děláme od této chvíle do budoucna, se stane ústřední otázkou pro nás všechny.“

Mezi těmi, kteří se touto věcí zabývají, existuje temperamentní neshoda v tom, co přesně by ony následující kroky měly obsahovat.


Článek byl aktualizován 21.5.2015

Přeložil Milan Kajínek 
small United States


* Vězeň svědomí je člověk vězněný pro svoji víru, náboženské přesvědčení nebo příslušnost.