Tim Cook, výkonný ředitel Applu, 9. září 2014 představil světu nové chytré hodinky Apple Watch. (Justin Sullivan/Getty Images)
Kompletní specifikace týkající se očekávaných chytrých hodinek Apple Watch byla již loni v San Francisku odhalena. Přístroj disponuje celou řadou nových funkcí, jež mají doplnit či nahradit některé úkony vztahující se ke každodenním činnostem, jako například trénování fitness nebo startování auta. Tento typ zařízení je oproti předešlým zařízením od Apple také nově energeticky efektivnějším.

Přestože se nejedná o žádnou technickou inovaci, specifickým znakem tohoto zařízení je odlišný způsob, jakým může uživatel zasílat různé texty či zprávy. Vzhledem k tomu, že plocha displeje je příliš malá pro konvenční QWERTY klávesnici, musí uživatelé diktovat svou zprávu buď pomocí hlasu nebo si zvolit z dalších možností zaslání vzkazu.

Avšak jedním z potenciálních nedostatků technologického pohodlí, potažmo širokého přijetí chytrých hodinek Apple Watch veřejností, je další propad týkající se komunikace mezi lidmi. Stávající výzkumy již prokázaly, že tzv. instant messaging podkopává gramatické dovednosti jednotlivců, kteří se mu věnují již od útlého věku.

Praktickým příkladem tohoto problému je studie z roku 2012, jež zjistila negativní korelaci mezi psaním textových zpráv studenty středních škol a jejich výsledky u gramatických testů. Dle vědeckých výzkumníků Shayama Sundara a Drew Cingelové vytváří rutinní používání různých textových adaptací a variací u současných i budoucích generací teenagerů dojem, že jde o zcela normální a přirozené využití jazyka. Výsledkem toho chybí většině mladých lidí základní porozumění běžné (v případě této studie anglické) gramatiky.

Co se týče hodinek Apple Watch, ty jdou v podkopávání využívání klasického anglického jazyka ještě o krok dále. I přestože jde v případě instant messagingu o zkracování, využívání slangu a podkopávání klasických gramatických pravidel a pravopisu, uživatel je stále zapojen do procesu klasického psaní jednotlivých zpráv. Pomocí hodinek Apple Watch lze tento krok vypustit úplně.

Při psaní jednotlivých příspěvků se zkušení uživatelé Twitteru velmi často ocitají v rámci využívání tzv. „140 znaků“ . Spousta ustálených internetových zkratek se v současnosti využívá i v reálném životě. Příkladem může být zkratka LOL vyjádřující smích či legraci (pozn. LOL – Laughing Out Loud neboli „smát se z plna hrdla na celé kolo“). V případě že prodej hodinek Apple Watch dosáhne i jen poloviny prodejního úspěchu iPhonu či iPadu, bude to s největší pravděpodobností mít dopad na jazykovou vybavenost budoucích generací.

small United States