David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří a spisovatel Ethan Gutmann v diskusi o Číně s hosty festivalu Mene Tekel. (Milan Kajínek/ Epoch Times)
David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří a spisovatel Ethan Gutmann v diskusi o Číně s hosty festivalu Mene Tekel. (Milan Kajínek/ Epoch Times)

V kině Národního filmového archivu, v původním Bio Konvikt Ponrepo, byl v rámci festivalu Mene Tekel 26. února 2015 promítán film Michaela Perlmana Svobodná Čína: Odvaha věřit. Po promítání se do sálu dostavili dva protagonisté filmu, David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří, a spisovatel Ethan Gutmann, aby osobně odpověděli na dotazy přítomných diváků.

Snímek zachycuje problematiku násilných represí čínského režimu proti duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung nebo také Falun Dafa) v Číně na konkrétních osudech lidí.

Kilgour a Gutmann přinesli klíčové informace o zneužívání vězňů svědomí – Tibeťanů, křesťanů, Ujgurů a následovníků Falun Gongu – pro orgánové transplantace v čínských vojenských nemocnicích. Podle jejich vyšetřování a důkazů, které uznal jako důvěryhodné i Evropský parlament, dochází k nedobrovolným odběrům orgánů vězňům svědomí, kteří v procesu transplantace umírají. Český publicista Karel Hvížďala tuto praxi čínského režimu nazval „Popravy na objednávku".

Níže publikujeme otázky publika a odpovědi hostů festivalu.

Změnila něco rezoluce amerického Kongresu, týkající se neetických praktik čínské transplantační chirurgie?

Ethan Gutmann: Ne příliš.

Pokračuje praxe odebírání orgánů i dnes?

Ethan Gutmann: V roce 2013 se po natočení filmu Svobodná Čína objevila svědkyně, které je 56 let. Prošla pracovním táborem, ze kterého vyšla až v roce 2013. Ještě v témže roce byla spolu s dalšími pěti sty vězni v táboře podrobena detailním lékařským vyšetřením, které měly určit, zda má v pořádku ledviny, játra, oční rohovky, srdce a plíce, tedy orgány určené ke transplantacím.

Gutmann dodává, že transplantační trend v Číně se žádným způsobem nezastavil - stále dochází k obrovskému množství transplantací pro bohaté zájemce ze Západu, aniž by čínský režim poskytl relevantní vysvětlení, jaký je zdroj těchto orgánů.

Máme přestat obchodovat s Čínou?

Ethan Gutmann: Nevidím jako lék přestat obchodovat s Čínou, ale klást důraz na neprodávání národních společností do čínských rukou.

David Kilgour: To je příklad kanadské ropné společnosti, jež byla prodána čínské společnosti CNOOC, u které je prokazatelné, že má prsty v pronásledování Falun Gongu a zneužívání lidí na otrockou práci – pravděpodobně následovníků Falun Gongu. A 3 tisíce lidí v Kanadě ztratily svá pracovní místa v důsledku tohoto prodeje firmy bezcharakterní skupině lidí.

Ethan Gutmann: Rád bych upozornil na to, že bychom neměli zaměňovat velice velký počet Číňanů a velice slušných lidí, kteří v Číně žijí - za stranu, která v Číně vládne.

David Kilgour: Čínský režim (ČKS), jak jsem jej osobně poznal, je prohnilý do morku kostí, je to naprosto zkorumpovaná skupina osob, kteří bez skrupulí kradou majetek. Pět hvězd na čínské vlajce* – 1 velká hvězda znamená nadvládu ČKS a malé hvězdy znamenají čínské lidi. Vlajka jako taková symbolizuje, že bez strany čínští lidé nemohou přežít. V tom symbolu je určitá vzpupnost.

Ethan Gutmann: Sám jsem v Číně podnikal a poznal čínské podnikatelské prostředí. Kalifornská společnost Cisco spolupracuje s ČKS. V momentě, kdy jsem zjistil, jak to je se softwarovou společností Cisco, nekompromisně jsem šel do zveřejnění těchto praktik, protože považuji za naprosto skandální, aby západní společnost pomáhala režimu, jako je ten čínský, vytvářet a zavádět prostředky sledující jeho obyvatelstvo.

Ethan Gutmann dále zmínil švýcarskou společnost – Le Roche, která testuje svoje léky související s transplantacemi a testuje je přímo v pevninské Číně na lidech, kteří tam získali transplantát. Gutmann je přesvědčen, že 60 – 70 % jejich respondentů v Číně v sobě nosí orgán, který byl násilně odebrán některému politickému vězni, ať už šlo o ty z Falun Gongu nebo o členy křesťanské podzemní církve nebo o Ujgury či Tibeťany, kteří se dle jeho výzkumu také stali terčem násilného odebírání orgánů v čínských věznicích a pracovních táborech.

Ethan Gutmann: Jedinými, kdo v této kauze má jakousi morální autoritu odpustit čínskému režimu potom, co tyto věci vyjdou najevo - a je velice pravděpodobné, že bude přiznáno, že se staly - jsou členové rodin, kteří přišli o své blízké. Nikoliv západní společnost.

David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří a spisovatel Ethan Gutmann v diskusi o Číně s hosty festivalu Mene Tekel. (Milan Kajínek/ Epoch Times)
David Kilgour, bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří a spisovatel Ethan Gutmann v diskusi o Číně s hosty festivalu Mene Tekel. (Milan Kajínek/ Epoch Times)

Jaký ohlas byl na knihu ženy z filmu, Jennifer Zeng – Svědek historie?

Ethan Gutmann: Ohlas byl veliký. Kniha Jennifer Zeng - Witnessing History: One Chinese Woman's Fight for Freedom se v Austrálii stala bestsellerem, vůbec nejlepší knihou napsanou na toto téma přímo z prostředí pracovního tábora. Všem doporučuji, aby si tuto knihu přečetli.

Byla na tuto knihu nějaká reakce čínského režimu?

David Kilgour: Ze sedmi členů ústředního politbyra ČKS jich většina náleží Ťiangově frakci, nazývané též maoistická nebo krvavá frakce uvnitř ČKS. Jde o lidi, kteří nemají naprosto žádné skrupule a rozhodně se k tomuto nebudou vyjadřovat. Současný čínský prezident sice nepatří k Ťiangově frakci, ale v podstatě pod záminkou boje s korupcí se zatím věnuje odstraňování svých nepřátel uvnitř strany a své zkorumpované přátele si ve svých funkcích ponechává.
Kilgour dále upozornil na to, že čínská komunistická strana je skrz naskrz zkorumpovaná a v narážce na výrok českého prezidenta Zemana prohlásil, že „sociální stabilitě" bychom se od nich určitě učit neměli.

David Kilgour: Největší pohoršení a velice prudké reakce v Číně vzbudilo zveřejnění vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (Bloody Harvest), kterou vypracoval společně s právníkem Davidem Matasem, kdy Peking v reakci na ni ihned začal předělávat zákony týkající se transplantací. Smazal archivy provedených transplantací orgánů z internetových stránek transplantačních center. Způsobilo to veliký skandál v samotné Číně, jakož i na Západě.

Čeho bylo publikováním zprávy Krvavá sklizeň dosaženo?

David Kilgour: Na vstupním dotazníku, který vyplňuje každý, kdo vstupuje na území USA, je otázka, zda jste se nějakým způsobem podíleli na nuceném odebírání orgánů či transplantacích, a toto je třeba vyplnit. Ovšem není to jako naivní představa, že čínský chirurg se přizná na tomto formuláři, ale je to spíše vedeno jakýmsi symbolickým způsobem, lidi, kteří s tím mají spojitost, přinutit ke lži. Dává to jistý signál Číně: Víme o tom, co se u vás děje!

David Kilgour: Zemí, která zcela zakázala svým občanům transplantační turistiku do Číny, je Izrael, zatím asi jedinou. Tam je to způsobeno zkušeností s koncentračními tábory za druhé světové války.

Pánové Kilgour a Gutmann doporučují, aby se i ČR připojila k Izraeli a stala se tak světovým vzorem, aby byl prosazen zákon, který Čechům znemožňuje jednak přijmout orgán, který by byl někomu násilně odejmut, a jednak obchodování s lidskými orgány za nejasných okolností.

Může mít nějaký dopad to, co se děje v Číně, na dění v ČR?

Ethan Gutmann: V tisku se asi před týdnem objevily zprávy, že odebírání orgánů se dopouští Islámský stát na dobytých územích. Objevila se svědectví ohledně těl, kterým byl odebrány ledviny a játra. Objevili se dokonce lékaři, kteří nějakým způsobem dosvědčili, že pod pohrůžkou trestu smrti byli nuceni ty orgány odebrat. Toto je takovou první vlaštovkou toho, že pokud zlo není zastaveno, může se rozmáhat a šířit – důkazem je právě objevení se stejné zločinné praxe na území Islámského státu.

Ethan Gutmann: Toto zpravodajství samozřejmě způsobilo jistou rozmrzelost u následovníků Falun Gongu, kteří na systematické odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozorňují již od roku 2006 – a náhle se celý svět podivuje nad tím, že se to děje v Islámském státu, ačkoliv od r. 2006 se šíří informace o mnohem masovějším zločinném odběru orgánů v Číně.

Po ukončení diskuze se pánové Kilgour a Gutmann přesunuli do Knihovny Václav Havla, kde následovala další beseda v anglickém jazyce.

POZNÁMKY:

* Vlajka Čínské lidové republiky obsahuje tradiční čínské barvy, inspirována je vlajkou sovětskou. V horním rohu červeného pole je velká žlutá pěticípá hvězda, kterou obklopují čtyři menší žluté hvězdy, svými cípy natočené vždy do středu velké hvězdy. Vlajka byla zavedena v červenci roku 1949 a navrhl ji Ceng Lien-sung.

Čtěte také:

Nenechejte Číňany, aby koupili české firmy, varuje kanadský politik