Vesmír je plný záhad, které zpochybňují naše současné vědomosti. V rubrice „Za hranice vědy" sbírá Epoch Times příběhy o těchto zvláštních úkazech, aby stimulovaly představivost našich čtenářů a otevřely možnosti, o nichž byste si dříve mohli myslet, že jsou nemožné. Jsou tyto příběhy pravdivé? Rozhodněte sami.

Po celé dějiny lidstva se skupiny lidí slučovaly, aby nasměrovaly politické, ekonomické a společenské události ve svůj prospěch, ať už to byli císaři, králové a královny, jejich rádci nebo další. Existují však také jiné, celkem neznámé skupiny, které mohly mít značný vliv, aniž by se o nich ve světě vědělo.

Templáři

20141228-spolecnosti2
Vyobrazení templářských rytířů z roku 1870. (Wikimedia Commons)
Templáři byli tajnou společností středověkých křesťanských rytířů. Spolek byl založen přibližně kolem roku 1118 a měl sloužit v průběhu křížových výprav i po nich k ochraně poutníků putujících do Svaté země. V roce 1129 byli oficiálně schváleni katolickou církví.

Během několika málo dekád se stali jedním z nejmocnějších řádů v Evropě s osvědčeným a propracovaným bankovním systémem, silnou ozbrojenou armádou a s ligou stoupenců se stále rozrůstajícím územím.

Templáři byli víc než jen křižáčtí rytíři s majetkem - měli přísná pravidla chování, neustupovali v bitvě před velkou přesilou, zavázali se k ochraně poutníků na svých cestách.

Rytíři jsou také součástí mnoha křesťanských legend, včetně té o pokladu krále Šalomouna, jenž byl podle National Geographic nalezen zakopaný pod Šalomounovým chrámem v Jeruzalémě. Také se spekuluje o tom, že získali Archu úmluvy, Svatý grál, či krev Ježíše Krista.

Nezůstal žádný důkaz, zda se Templářům podařilo poklad získat, nicméně si nashromáždili v průběhu své existence velký majetek - dost velký na to, aby se ocitli na začátku 13. století v nepřízni francouzského krále Filipa. Král, který řádu dlužil spoustu peněz, pozatýkal a mučil stovky templářů, které obvinil z modlářství, kacířství a uctívání ďábla. Mnozí z nich byli popraveni. Řád byl zrušen papežem o pár let později. Nechal za sebou jen zničené ideály a legendy.

20141228-spolecnosti3
Sídlo templářů Temple Manor v Anglii postavené roku 1160. Dnes je součástí průmyslového areálu v blízkosti železniční trati. (Wikimedia Commons)


Ilumináti


20141228-spolecnosti4-c
Zakladatel Iluminátů, Adam Weishaupt. (Volné dílo)
Ilumináti jsou mnoha moderními konspiračními teoretiky označováni za tajnou společnost ovládající světové dění, ekonomiku a mnoho jiným mocných organizací.

Podle Discovery News byl tento spolek založen v roce 1776 bavorským profesorem práv Adamem Weishauptem. Weishaupt prohlašoval, že má skryté, tajemné znalosti. Kromě toho společenství věřilo, že člověk nebyl původně zlý, ale že ho zkazilo náboženství, vlády a další síly ve společnosti.

Podle Discovery měl prý Weishaupt podrobný a organizovaný plán, jak změnit svět tím, že by všichni v budoucnu přijali jeho víru.

Ilumináti byli nakonec v roce 1783 v Bavorsku zakázáni, což vedlo v roce 1800 k jejich rozpuštění ve zbytku Německa. Jejich myšlenky se nicméně šířily dál, do Ameriky a po celé Evropě, což některé jedince vede k domněnce, že Ilumináti přetrvali dodnes, jen v přísném utajení.

20141228-spolecnosti5
„Vševidoucí oko“ zobrazené na zadní straně americké jednodolarové bankovky. Tento symbol je nejvíce spojován s Ilumináty a Svobodnými zednáři. (Tręs Tiles/Wikimedia Commons)

Svobodní zednáři


Svobodní zednáři jsou dnes dobře známým řádem. Jejich existence není zas až tak tajná, ale jejich praktiky za uzavřenými dveřmi zůstávají záhadou. Podle Masonic Service Association (MSANA) byli mnozí ze zakládajících otců Ameriky svobodní zednáři, např. George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere, a mnoho dalších.

Mezi zednáře podle Wikipedie patřili v českých zemích osobnosti, jako Alfons Mucha, Jan Masaryk, Jan Neruda, Milan Rastislav Štefánik, František Křižík a další.

První Velká lóže byla založena v roce 1717 v Anglii, ale původ zednářů samotných je nejasný. Báseň odkazující na zednáře „Regius Poem“ je datovaná k roku 1390, ale původ společnosti může sahat ještě dále.

Zednáři sami sebe označují za celosvětové bratrství s důrazem na osobní studium, zvyšování vlastní kvalifikace, osvícení, důstojnost člověka, svobody jednotlivce, svobody konat bohoslužby, demokracii a společenské zlepšení. Řád se obvykle zapojuje do místních komunit, kde byla ta která lóže ustanovena a pravidelně se věnuje dobročinnosti. Podle MSANA zednáři dodatečně pomohli zavést první veřejné školy v Evropě a Americe.

Skull and Bones Society

Další známá tajná společnost je Skull and Bones Society (česky Společenství lebky a kosti) z Yaleovy univerzity (Yale University). Stejně jako u svobodných zednářů se existence Skull and Bones plně uznává, nicméně jejich praxe a aktivity jsou utajované.

20141228-spolecnosti6
Společenský sál Skull and Bones Society, známý na univerzitě v Yale jako „hrobka“. (Wikimedia Commons)
Podle CBS News, společnost ročně přijímá pouze 15 členů, což znamená, že má vždy jen asi 800 členů. I když je jejich počet malý, zahrnuje významné osobnosti včetně amerických prezidentů George Bushe staršího a mladšího, senátora Johna Kerryho a celé řady úředníků vlády a dalších vysoce postavených politiků.

Společnost byla původně založená v roce 1832 jako Eulogian Club, která se ještě dodnes dvakrát týdně schází. Veřejnost o této skupině mnoho neví, což pochopitelně vede k mnoha fámám a spekulacím. Jiní tuto organizaci považují za jednoduše elitní univerzitní bratrství rezervované pro syny nejmocnějších.

Skupina Bilderberg

Další tajná společnost je méně známá než ty předchozí, ovšem s jistotou existuje a má ve světě značný vliv. Říká si Společenství Bilderberg nebo také Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg. Tento spolek mocných se schází každý rok na třídenní konferenci. Podle oficiálních internetových stránek skupiny se její členové poprvé setkali v roce 1954 v hotelu De Bilderberg v Oosterbeeku.

Účastníci skupiny se mění každý rok, a setkání je striktně pouze pro zvané. Místa výroční konference se pravidelně mění, a novináři mají vstup zakázán. Program setkání má pěstovat dialog mezi Evropou a Amerikou. To bylo zvláště důležité při založení skupiny v průběhu druhé světové války.

Podle internetových stránek organizace mají členové možnost o společenství diskutovat, ale nemají dovoleno citovat některého z konkrétních členů. To má zajistit, aby se každý člen mohl svobodně podílet na otevřeném dialogu a diskusi.


small United States