Policisté bijí Tibeťany během proti-čínských demonstrací, ilustr. foto. (PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images)
Čínský režim (Čínská komunistická strana – dále jen ČKS) vnímá tradiční čínská náboženství jako hrozbu svojí absolutní moci, neboť je bezprostředně ovlivňován základními rozpory mezi svým  způsobem udržování absolutní moci a morálními zásadami tradičních náboženství, buddhismu a taoismu nebo křesťanství a dalších.

Pokusme si čistě teoreticky představit, že by se členové ČKS začali řídit zásadami taoismu, který prohlašuje, že člověk musí říkat pravdu, konat pravdivě a vrátit se ke svému původnímu pravému já. Jak by mohla strana nadále uplatňovat nástroje cenzury a propagandy? Pokud by se držel čínský režim principu pravdy, byl by pravděpodobně zrušen „Velký čínský firewall“, který odděluje Čínský internet od zbytku světa. Nedošlo by poté k odhalení množství informací, po dlouhou dobu zamlčovaných a překrucovaných čínským režimem? Následování principu pravdy by také jistě přivodilo svobodu slova v čínských médiích. Co kdyby byly následně veřejně odhalovány a diskutovány případy zneužití moci, překročení zákonů nebo zločiny úředníků čínského režimu? Toto všechno odpovídá na otázku, komu a proč slouží cenzura informací v čínských médiích. Přijmutí principu pravdivosti by velmi pravděpodobně v konečném důsledku vedlo k zániku čínského režimu.

Dalším tradičním čínským náboženstvím je buddhismus, který hlásá soucit se všemi vnímajícími bytostmi a praktikování snášenlivosti. Není těžké si představit, kam by dovedlo čínský režim praktikování těchto principů. Protože moc komunistické strany vzešla z násilného převzetí vlády nad Čínou a zatlačení Čankajškova Kuomintangu na ostrov Tchaj-wan, jsou násilné represe nedílným nástrojem čínského režimu k udržování absolutní moci. Jak by mohla strana nadále pokračovat v násilných represích obyvatelstva, pokud by praktikovala buddhistický „soucit se všemi vnímajícími bytostmi“? Racionálně vzato nemohla. Pokud tedy přestane čínský režim potlačovat protesty, přestane zamítat stížnosti obyvatel a vyhne se násilí, může nastat situace, že rozběsněné davy vypálí a vydrancují vládní budovy, což se na několika místech v Číně stalo, ale samozřejmě až poté, co davy prorazily policejní kordony.

Čínský režim se domohl k vládě nad územím Číny a udržuje se u moci určitými přístupy, které jsou principiálně v rozporu s tradiční čínskou kulturou. Čínský režim udržují u moci nástroje, jako jsou cenzura, propaganda, násilné represe a nulová tolerance kritiky vůči němu. Tradiční hodnoty tedy ohrožují jeho úředníky v tom smyslu, že by je někdo mohl postavit před spravedlnost za spáchané zločiny. Používání cenzury zpravidla slouží k tomu, aby někdo něco zakrýval, zastíral, tajil a zamlčoval. Represe jsou nutností, pokud chci prosadit něco, co se někomu jinému nelíbí a nebo se stanou nezbytnou obranou proti běsnícím davům, jimž došla trpělivost a kteří již nechtějí být dále zneužívány.

Je téměř logicky nezvratné, že pokud mezi obyvateli na území Číny převládnou principy tradiční čínské kultury, potom společně s nimi padne i moc čínského režimu a jeho úředníci budou velmi pravděpodobně čelit soudním procesům. Když čínský režim bojuje proti tradiční kultuře a jejím myšlenkám, bojuje vlastně o holé přežití a za zachování nástrojů, které jej udržují u moci.

Čínský režim vždy prohlašuje, jak je silný a mocný - zrušte cenzuru informací a během několika dní bude patrné, jak pevná je mocenská struktura vystavěná na konstrukci lží a manipulace.