Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. promluvil, na koncertu „Svědomí nelze koupit“, který se konal 6. října 2014 v Pražské křižovatce. (Kamil Rakyta/Epoch Times)
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. promluvil, na koncertu „Svědomí nelze koupit“, který se konal 6. října 2014 v Pražské křižovatce. (Kamil Rakyta/Epoch Times)

Zdeněk Vojtíšek, na pozvání pořadatelů, promluvil na koncertu „Svědomí nelze koupit“, který se konal 6. října 2014 v Pražské křižovatce, o pronásledování nového náboženského hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung) čínským režimem.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., je religionista zabývající se především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Je vedoucím Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, docentem na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, zakládajícím členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Na dobročinné akci vystoupila řada osobností české umělecké scény, jakým jsou například zpěvačka Marta Kubišová, virtuoska Jitka Hosprová, pianistka Lada Jirásková, herec Jan Potměšil, herec a zpěvák Jan Budař, kytarista Josef Štěpánek, sopranistka Hana Pecková, herečka a zpěvačka Olga Lounová, dámské vokální kvarteto Yellow Sisters nebo kapela Daniel and The Moravians.Přepis proslovu:

Vážení přátelé, dámy a pánové,

jako religionisté zkoumáme nábožen­ství, jejich vývoj, instituce, obřady, sva­tá písma a mnoho dalšího, ale za­býváme se také tím, jaké mají stoupenci jednotli­vých náboženských skupin postavení ve společnosti. A hnutí Falun Gong je pro nás tak trochu záhadou, a to v tom smyslu, že nevíme, proč je v Číně pro­následováno a proč je pronásledováno v takové míře a v takovém rozsahu. Díky politologům zhruba víme, proč jsou pronásledováni křesťané v neuzna­ných, podzemních církvích, proč jsou asi pronásledováni ujgurští muslimové ne­bo tibetští buddhisté. Ale u hnutí Falun Gong, které vychází z čínských tradic, které je vedeno Číňany a které čínská vláda pů­vodně podporovala, to nevíme.

Víme ale, čím čínská vláda toto proná­sledování ospravedlňuje. Tvrdí, že hnu­tí Falun Gong je sektou. Touto negativ­ní nálepkou vzbuzuje negativní pocity u ostatních obyvatel Číny, ale i u nás na Západě. Obavy z neznámé, tajemné­, uzavřené a jistě i nebezpečné – v uvo­zovkách – „sekty“ pak přiživuje vy­myš­lenými, anebo aspoň hodně tendenč­ní­mi historkami. A má úspěch, a to nejen v Číně, ale částečně i na Západě. Příčina tohoto úspěchu je v tom, že slovo „sek­ta“ v nás probudí reakci, která nás za­hání do vlastního stádečka a která nás vymezuje proti těm druhým, těm odliš­ným, jiným a cizím. Toto slovo v nás zkrátka probudí reakci, která vyhrocuje vztahy mezi většinou a menšinou.

Už jenom proto je třeba nálepku „sekta“ odmítnout a zastat se hnutí Falun Gong stejně, jako se zastáváme jiných vylučo­vaných, skandalizovaných, nebo dokon­ce pronásledovaných menšin, a to v Čí­ně stejně jako v České republice. Mys­lím, že je třeba se zastat těch, kdo chtějí nosit šá­tek na zdravotnické škole, i když nejsem muslim, zastat se Romů, i když ne­sdílím jejich způsob života, za­stat se ukrajinských zedníků, i když ne­jsem v této zemi cizincem nebo se zastat bez­domovců, vůči nimž populističtí politici rozdmýchávají nenávist. Stejně tak se chci zastat stoupenců hnutí Falun Gong, i když k nim sám nepatřím. Proto jsem také přišel na tento koncert.

Děkuji za pozornost. 

Čtěte také:

Koncert Svědomí nelze koupit oživil ideály sametové revoluce a podpořil lidská práva v Číně (fotogalerie+video)