Jan Potměšil hovoří na koncertu Svědomí nelze koupit v Pražské křižovatce. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)
Jan Potměšil hovoří na koncertu Svědomí nelze koupit v Pražské křižovatce. (Kamil Rakyta/ Epoch Times)

Herec a bývalý studentský vůdce listopadové „Sametové revoluce“ Jan Potměšil hovoří na koncertu „Svědomí nelze koupit“, který se konal 6. října 2014 v Pražské křižovatce.

Jan Potměšil ve svém proslovu komentuje prohlášení zástupců českého ministerstva zahraničních věcí, kteří ve stejné době, kdy chtějí prohlubovat obchodní spolupráci s Čínou, kritizují morální ideály českého exprezidenta Václava Havla - „pravda a láska“, které lze najít jak v české kultuře („Pravda vítězí“ – na standartě prezidenta České republiky), tak v kultuře východní („Soucit“ v učení buddhismu, neboli „láska“ k bližnímu učená v křesťanství). Tyto ideály se staly trnem v oku čínského totalitního režimu již dávno, není tedy divu, že pokud se prohlubování obchodní spolupráce s tímto režimem staví na nadbíhání a pochlebování, doprovází tento proces také kritizování těchto režimu „nepohodlných“ hodnot.

Na dobročinné akci vystoupila řada osobností české umělecké scény jakým jsou například zpěvačka Marta Kubišová, virtuoska Jitka Hosprová, herec a zpěvák Jan Budař, kytarista Josef Štěpánek, sopranistka Hana Pecková, herečka a zpěvačka Olga Lounová, dámské vokální kvarteto Yellow Sisters nebo kapela Daniel and The Moravians.Přepis proslovu:

Tento koncert má být humanitárním gestem solidarity člověka vůči člověku a pokračováním ideálů listopadové sametové revoluce, kterou jsme prošli s myšlenkami „nejsme jako oni“, „nechceme násilí“, a uvědomovali jsme si, že „pravda a láska nakonec musejí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Dnes však někteří představitelé naší země prohlašují, že pravda a láska je sice skvělý slogan a morální krédo, ale podle jejich slov se jedná pouze o něco, čím dostanete lidi na náměstí, ale není možné na tom postavit politický program.

Pokud se nad tím zamyslíme, když se vedení země nedá založit na morálních principech, znamená to, že vládnutí je věcí ryze nemorální? Pokud by byla moc v rukou nemorálních lidí, jistě by to nepřineslo společnosti nic dobrého. Pokud ovšem zemi řídí lidé s morálními hodnotami a měřítky, potom se nutně jejich rozhodnutí zakládají na morálních a mravních principech. Pokud se představitelé zemí rozhodují a vydávají nařízení na základě svého svědomí a mravních hodnot, nezakládá se potom jejich vláda na morálních principech?

Významný český vladař Karel IV. řekl:„Nástupcům svým, kteří seděti budou po mně na mém trůně, kladu na srdce, aby poznali dvojí život tohoto světa a zvolili si lepší.“

Čtěte také:

Koncert Svědomí nelze koupit oživil ideály sametové revoluce a podpořil lidská práva v Číně (fotogalerie+video)