Ilustr. foto. (JOEL RODRIGUES/AFP/Getty Images)
Ilustr. foto. (JOEL RODRIGUES/AFP/Getty Images)

Poradní orgán Evropské unie doporučil orgánům Unie a jednotlivým členským zemím, aby zakázaly klonování hospodářských zvířat i obchodování s potravinami z nich.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se na tomto stanovisku usnesl již koncem dubna 2014, ale zveřejnil jej až ve svém věstníku z 12. září. O stanovisko výbor požádaly Evropský parlament a Rada EU.

Výbor „s ohledem na nesouhlas občanů a organizací spotřebitelů a na nedostatečné znalosti této techniky podporuje dočasné pozastavení klonování zvířat a dovozu zvířecích klonů pro hospodářské účely,“ praví dokument a dodává, že doporučení výboru se opírá o etické otázky a zajištění životních podmínek zvířat.

EHSV je poradním orgánem EU vytvořeným, aby pomohl sblížit názory různých skupin ohledně společného trhu. Je jakýmsi „mostem“ mezi občanskými organizacemi a rozhodovacími orgány EU.

Zákaz by se podle výboru měl týkat pouze klonování za účelem komerčního využití, ne vědeckého výzkumu. Poradci navrhují, aby se zákaz vztahoval i na dovážená klonovaná zvířata a produkty z nich, jako maso či mléko. Klonování by podle nich mohlo ohrozit budoucnost evropského zemědělství.

„EHSV se domnívá, že klonování může představovat hrozbu pro kvalitní produkci a pro udržitelnost evropského hospodářství a zemědělsko-potravinového řetězce. Kromě toho by rozšíření klonování pro hospodářské účely mohlo způsobit přesun bohatství od těch, kdo pracují a produkují, do výzkumných středisek, které jsou držiteli patentů“.

Další věci, před kterou výbor varuje, je neexistence systémů a metod na zjištění klonovaných zvířat a potravin z nich, a vyzývá proto k právní úpravě klonování.

Členské státy mají v duchu návrhu přijmout patřičné kroky, aby využití klonovaných hospodářských zvířat a potravin z nich zakázaly, říká stanovisko výboru a doplňuje, že jednotlivé státy jsou zodpovědné také za stanovení příslušných sankcí.