Specializovaná infekční nemocnice. (Pavel Lang/Ministerstvo obrany ČR)

Slovo ebola se poslední dobou skloňuje ve všech pádech. V ČR existuje útočiště ve specializované infekční nemocnici v Těchoníně.

Tam v pondělí 11. srpna proběhl nácvik, při kterém byli potenciální pacienti s podezřením na zvlášť nebezpečnou nákazu postupně umísťováni do přepravních boxů. Poté byli evakuováni do této specializované infekční nemocnice. Zde je přebíral zdravotnický tým v přetlakových ochranných oblecích. Po pár minutách jsou již izolováni na lůžku intenzivní péče.

Demonstraci připravili specialisté těchonínského odboru biologické ochrany. Zastupujícím médiím ukázali svoji nepřetržitou připravenost na izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi.

Vzhledem ke krizové situaci v západní Africe se jedná o problematiku nanejvýš aktuální. Vypovídají o tom i poslední čísla související s ebolou – 1 779 případů nákazy, 961 úmrtí.

„Disponujeme unikátním špičkovým zařízením zajišťujícím jako jediné v České republice nejvyšší stupně biologické bezpečnosti (Biological Safety Level – BSL). V reálu se jedná o tzv. čtvrtou úroveň technického zabezpečení pro práci s vysoce rizikovými mikroorganismy,“ řekl ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Božetěch Jurenka. Argumentoval proaktivními opatřeními, aby funkčnost těchonínského pracoviště, které převyšuje kapacitní a technické možnosti civilních zařízení v tuzemsku, například v pražské nemocnici Bulovka, byla zachována i nadále.

Součást Integrovaného záchranného systému ČR

V této souvislosti je třeba vědět, že odbor biologické ochrany je součástí Integrovaného záchranného systému ČR a je zapojen do spojeneckého systému biologické ochrany v rámci NATO.

Lůžkovou kapacitu těchonínského zařízení upřesňuje jeho ředitel, podplukovník Michal Kroča: „Ve specializované infekční nemocnici se nachází osm lůžek intenzivní péče a dvacet standardních lůžek. V případě akutní potřeby můžeme na nemocniční pokoje instalovat další lůžka a tím zvýšit kapacitu na padesát míst. K tomu lze navíc přičíst dalších sto lůžek v případě karanténních opatření pro izolaci osob podezřelých z nákazy.“

Ani výše uvedená čísla nejsou konečná. Svým dílem ke zvýšení kapacity přispívá také mobilní hospitalizační jednotka nasaditelná i mimo území České republiky.

„Zdejší know-how je pro řešení případných krizových situací tohoto charakteru naprosto klíčové. Těchonínské resortní zařízení je pro izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými infekčními nemocemi tou nejefektivnější alternativou,“ dodal ředitel Vojenského zdravotního ústavu plukovník Jan Österreicher.

 

20140812-nemocnice
Centrum biologické ochrany se specializovanou infekční nemocnicí a heliportem. (Pavel Lang/Ministerstvo obrany ČR)