Snaha vládnoucí čínské komunistické strany o rychlý ekonomický rozvoj vedla v uplynulých několika dekádách ke katastrofálnímu znečištění životního prostředí, městská prefektura Lien-jün-kang, východní Čína, ilustr. foto. (ChinaFotoPress/Getty Images)

Studie financovaná NASA došla k závěru, že v následujících desetiletích existuje možnost „nenávratného kolapsu“ vyvolaného zvýšeným čerpáním přírodních zdrojů a nerovnoměrným rozdělením bohatství.

„Pád říše římské a stejně (ne-li více) rozvinutých říší Chan, Mauryan a Gupta, jakož i mnoha dalších rozvinutých mezopotámských říší, jsou všechny důkazem skutečnosti, že rozvinuté, důmyslné, složité a kreativní civilizace mohou být křehké a pomíjivé,“ napsali tento týden podle deníku The Guardian vědci z Goddardova vesmírného leteckého střediska patřícího pod NASA.

Studii vypracoval Safa Motesharrei, odborník na aplikovanou matematiku z Národního sloučeného socio-ekologického centra. Podle něj moderní civilizace dlouho nepřečká.

Jak uvádí PolicyMic, studie zkoumala rizikové faktory, jako jsou počet obyvatel, podnebí, vodní zdroje, zemědělství a energii.

Zhroucení civilizací za posledních pět tisíc let má co do činění s nadměrným používáním zdrojů a souvisejícím ohrožením ekologického systému, jakož i s ekonomickým rozčleněním společnosti na elitu (bohaté) a na masy (chudé), poukazuje Motesharrei a dodává, že technologie a věda nemohou kolapsu zabránit.

„Technologická změna může zvýšit efektivitu využití zdroje, ale také mají tendenci zvyšovat jak spotřebu zdroje na obyvatele, tak rozsah získávání zdroje, takže pokud se nezavede účinná strategie, zvyšování spotřeby často kompenzuje zvýšenou efektivitu využívání zdroje,“ upozorňuje vědec.

K jakému závěru tedy Motesharrei a jeho tým došli? Ne příliš pozitivnímu. „Při pečlivém zvážení reality dnešního světa... zjišťujeme, že bude těžké se kolapsu vyhnout.“

Civilizace, jak píše, „je, zdá se, již docela dlouhou dobu na cestě udržitelnosti, ale i za použití optimálního stupně úbytku a při zahrnutí velmi malého počtu elit bude elita časem konzumovat příliš moc, a to vyústí do hladomoru mezi prostými lidmi, což nakonec způsobí kolaps společnosti. Je důležité poznamenat, že tento kolaps typu L je způsoben hladomorem vyvolaným nerovností. Ten má za následek ztrátu dělníků, ne kolaps přírody,“ uvádí se ve studii.

small United States