Celosvětová protestní akce k smutnému výročí zahájení pronásledování meditační praxe Falun Gong čínským režimem, Washington, DC, 17. července. (JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Co se mě hluboce dotklo, je to mlčení,“ - říká právník k 15. výročí pronásledování Falun Gongu v Číně

„Co se mě hluboce dotklo, je mlčení intelektuálů. To je velice, velice nestoudné. A někteří z nich se dokonce na pronásledování Falun Gongu[1] (Fa-lun Kungu) podíleli. To je velmi zavrženíhodné,“ řekl právník Tcheng Piao (Teng Biao) v Hongkongu pro Epoch Times.

Toto násilné pronásledování buddhistické kultivační školy Falun Gong (Fa-lun Kung) komunistickým systémem v Číně začalo 20. července 1999, tedy už před 15 lety. Rovněž tak dlouho trvá pokojný odpor praktikujících Falun Gongu proti tomuto pronásledování v Číně i ve světě.

20. července 1999 byli praktikující Falun Gongu násilně vyrváni ze svých postelí a odvlečeni do pracovních táborů. S výzvou: „Zničte jejich pověst, zruinujte je finančně a fyzicky zlikvidujte!“ přikázal tehdejší čínský prezident Ťiang Ce-min (Jiang Zemin), jakým způsobem má pronásledování probíhat, a také aby se před žádnou ukrutností nezastavilo.

Zkouška lidského charakteru

20140723-rozhovor
Právník Tcheng Piao. (Epoch Times)
Právník Tcheng Piao: „KS Číny má největší strach ze tří znaků Falun Gongu, které symbolizují Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a také z toho, že lidé o tom mluví.“ Tento čínský obhájce lidských práv se narodil v roce 1973 a v současné době působí jako docent na Čínské univerzitě v Hongkongu. Poskytl interview Epoch Times Hongkong, kde vyjádřil zcela jasně svůj postoj. Vyjádřil ho i přestože ví, do jakého nebezpečí se tak může dostat.

Tcheng Piao: „Podle mého názoru tato katastrofa lidských práv, jakou Falun Gong zažil a pořád ještě zažívá, vejde do učebnic dějepisu. Ať už se jedná o úředníky či tajné policisty úřadu 610, ten, kdo spáchal proti Falun Gongu zločin, neujde spravedlivému trestu.“

Mlčení intelektuálů je „nestoudné“

„Co se mě dotklo nejhlouběji, to je mlčení intelektuálů, to je velice, velice nestoudné. Je to jako při masové vraždě, když ti, kteří znají pravdu, nic neřeknou a dokonce ty zločiny ospravedlňují.“

Odvážný mladý muž

Tcheng Piao se poprvé zabýval Falun Gongem v roce 1999, když na počátku pronásledování o tomto duchovním hnutí uslyšel. Tehdy promoval na elitní univerzitě v Pekingu. Vzpomíná si, že pro všechny skupiny na univerzitě byla nasazena mimořádná diskuze o Falun Gongu. Účast byla povinná a každý musel s pronásledováním souhlasit a vyjádřit podporu režimu.

V průběhu diskuze Tcheng Piao odvážně konstatoval: „Je třeba jednat podle zákona. Toto jednání neodpovídá všeobecnému právnímu systému, to je všeobecně známo. Takhle se nesmí proti společnostem věřících postupovat.“ Poté nastalo v zasedací místnosti hrobové ticho.

Nikdo v komunistickém systému si netroufá říci pravdu

A jeho komentář dnes: „To, že si nikdo netroufá říci pravdu, je tragédií celého systému. To kruté pronásledování Falun Gongu je tak obrovskou katastrofou lidských práv. Avšak co se této katastrofy týče, nesou i občané velkou zodpovědnost. Tím míním především intelektuály, média a lidi se společenským vlivem.“

Po úspěšné promoci odstartoval Tcheng svou právnickou kariéru. V roce 2003 vzbudil pozornost případ, kdy byl v internačním táboře ve městě Kuang-čou (Guangzhou) umučen módní návrhář, protože neměl u sebe žádný průkaz. Podle systému „zatknout a dát do vazby“ bylo policii dovoleno osoby bez průkazu totožnosti zatknout a internovat.

Tcheng Piao a další dva advokáti napsali dopis, v němž označili toto jednání za protiústavní. Pět dalších právníků se také připojilo. Důsledkem byl velký rozruch na internetu a tehdejší ministerský předseda Wen Ťia-pao (Wen Jiabao) nakonec prohlásil, že k 1. srpnu 2003 bude vydán nový zákon. To byl pro situaci lidských práv v Číně alespoň malý pokrok

Falun Gong „nevinný“ – právníci zbiti

V roce 2005 obhajoval Tcheng známého obhájce lidských práv Kao Č'-šenga (Gao Zhisheng). A v roce 2007 krom toho obhajoval studentku hudby Wang Po, praktikující Falun Gongu a její rodiče. Byl to první případ v Číně, kdy se právníci postavili před soudem za Falun Gong a jejich konečná řeč zněla: „nevinný“. Když Tcheng se svými kolegy opustil soudní budovu, byli obklopeni policisty a zbiti. Advokátní licence mu byla na rok odebrána. V Číně si musí právníci každý rok svou licenci nechat obnovit.

Největší strach čínského režimu

Tcheng Piao sdělil pro Epoch Times: „Já vím, že problematika Falun Gongu je nejchoulostivějším tématem v čínské společnosti. Pro nás právníky je to také ta nejchoulostivější oblast. Někteří praktikující byli jednoduše posláni do pracovního tábora nebo do vězení jen proto, že stahovali informace z internetu nebo že rozdávali informační materiály. Někteří byli v pracovním táboře krutě mučeni nebo utýráni k smrti.“

Přestože vím, že je to nebezpečné…

„Přestože vím, že je to nebezpečné, když se člověk postaví za Falun Gong, neměl bych jako obhájce lidských práv a intelektuál mlčet. Právník Kao Č'-šeng je tím nejodvážnějším v celé Číně. Jeho příklad ale dodal odvahu i dalším právníkům v Číně, aby se vyslovili pro Falun Gong.

KS Číny má největší strach ze tří znaků Falun Gongu, které symbolizují Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a z toho, že lidé o tom vůbec mluví. Komunisté se snaží o to, aby se na Falun Gong zcela zapomnělo – tak jako na masakr 4. června 1989 na náměstí Nebeského klidu v Pekingu.

Víra ve svobodnou Čínu

„Obdivuji ten pokojný boj Falun Gongu, který trvá už 15 let. Ti, kteří se na pronásledování podíleli, se obávají odplaty. Je dobře, že jsou na tyto zločince podávána v cizině trestní oznámení. Myslím si, že čím dál více lidí na celém světě se o tomto pronásledování dozvídá. Lidé se zároveň dozvědí, že toto pronásledování už dosáhlo tak hrozných rozměrů.

Toto pronásledování nemůže přetrvávat, protože víra nezmizí ani kvůli pronásledování. Doufám, že Čína se stane brzy demokratickou, svobodnou a otevřenou společností, kde bude mít každý právo otevřeně říci svůj názor a ponechat si svou víru. Jsem si jistý, že tento den přijde.“

Zdroj: DJY/(rls)

small Germany Přeložila: Bohumila Chocholová 


[1] Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Falun Gong patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Falun Gongu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.


Čtěte také:

Věznění čínského obhájce lidských práv Kao-Č´šenga má skončit 7. srpna