Imigrantka z Číny pracující v oblasti hedgeových fondů zadržuje pláč na ceremoniálu získání státního občanství v USA 9. 4. 2013, New York. (John Moore/Getty Images)

Odliv vzdělanější populace je již po mnohá desetiletí problémem mnoha rozvojových zemí a Čína není v tomto ohledu výjimkou. Podle zprávy Čínské akademie společenských studií v letech 1978-2006 studovalo v zahraničí více než milion studentů, přičemž 70% z nich se po dokončení studií odmítlo vrátit do Číny.

Čínská vláda proto v posledních letech vyvíjí v mnoha směrech iniciativu pro vytvoření podmínek těm, kdo se po dokončení studií vrátí zpět do Číny. Ovšem přes všechny tyto snahy a rostoucí ekonomickou situaci v zemi se nepodařilo ze zámoří v posledním desetiletí přilákat mnoho vzdělaných lidí, aby se vzdali práce v některé z rozvinutých zemí a vrátili se do své vlasti.

Můj nový výzkum sleduje motivaci zahraničních studentů z Číny vrátit se po dokončení jejich studia zpět do ČLR a faktory, které toto jejich rozhodnutí ovlivňují.

Zkoumali jsme vzorek 90 studentů ze tří univerzit na východním pobřeží USA. Výsledky průzkumu potvrzují dlouhodobý trend v motivaci k návratu čínských studentů do země jejich původu. Méně než polovina respondentů uvedla možnost „pravděpodobně“ nebo „velmi pravděpodobně“ v otázce jejich návratu do pevninské Číny po promoci.

Většina z respondentů však také uvedla, že by nejraději nejprve zůstali po několik let v USA pro získání pracovních zkušeností, a až poté budou zvažovat návrat do Číny.

Naše zjištění také identifikovala, že akademické a ekonomické faktory mají v otázce návratu do Číny větší váhu než faktory politické a sociálně kulturní. Tato zjištění se shodují také s výsledky jiných studií provedených v této oblasti.

Společenské známosti a pracovní prostředí

Jedním z největších aspektů, který čínští studenti v zámoří sdílejí, je velký rozdíl mezi akademickými prostředími v Číně a ostatních zemích. Z toho vyplývá, že klíčem k větší motivaci talentů ze zahraničí vrátit se zpět je zkvalitnění akademického a výzkumného prostředí v Číně.

Dalším z faktorů, který nemotivuje k návratu zpět, je charakter samotného pracovního prostředí v Číně, kdy kariérní postup je v mnoha případech ovlivněn společenskými známostmi než zásluhami v práci.

Aby mohly být tyto obavy do budoucna rozptýleny, je potřeba zlepšit samotné vnitřní prostředí, založené na inovacích a profesionálním rozvoji spíše než na politickém podkladu. Ustanovení průhledného regulačního systému se spravedlivě nastavenými pracovními podmínkami je stěžejní záležitostí, která může přilákat ty z největších talentů, kteří se rozhodli zůstat v zámoří.

Nejvíce ovlivňujícím faktorem v otázce návratu studenta zpět jsou pracovní příležitosti v Číně. Poslední výzkum ukázal, že zahraniční studenti mají větší motivaci se vracet do zemí nově vznikajících ekonomik než do ekonomik již rozvinutých.

Výrazný ekonomický rozvoj v posledních dvou desetiletích nabídl studentům vracejícím se ze zahraničí mnohé pracovní příležitosti s možností budování kariéry. Mnoho z těchto studentů má zkušenosti z oblasti managementu nebo v oblasti mezinárodních styků, což jim často otvírá po návratu do Číny možnosti na pokročilých manažerských pozicích.

Mezi skupinami studentů podle jejich akademického zaměření jsme našli rozdíly v motivaci k návratu do pevninské Číny. Větší preference pro tuto variantu vykazují studenti z oblasti obchodu, kteří se domnívají, že jim toto zaměření přinese v samotné Číně více možností uplatnění než v USA. Tato skupina lidí je také velmi lukrativní pro mezinárodní společnosti, které rozšiřují svůj trh do Číny a obecně asijské oblasti.

V protikladu jsou studenti oborů se sociálním a přírodovědným zaměřením, jejichž motivace pro návrat je nízká. Pro studenty sociálních věd hraje nejvíce faktor nízkého příjmu v domácích podmínkách. Studenti přírodovědných oborů nemají velkou motivaci se vracet zpět hlavně z důvodů nekvalitních podmínek pro výzkum, kariéře odvislé od společenských konexí a korupci v oblasti vědy a výzkumu.

Vliv vzdělání dětí a znečištění životního prostředí

Jako jeden z hlavních klíčů pro návrat je podle našich zjištění vzdělání dětí, kdy tento faktor je řazen mezi nejdůležitější pro sezdané studenty a hlavně pro ty páry, které děti mají.

Někteří zmínili, že jeden z hlavních důvodů, proč hodlají zůstat v USA, je spíše kvůli budoucnosti jejich dětí než kvůli nim samotným. Jednou z výzev, které by tyto děti v Číně čelily, je čínský vzdělávací režim, který je nastaven velmi soutěživým způsobem, což u rodičů vzbuzuje obavy.

Rodiny s vyššími příjmy mohou v pevninské Číně poslat děti do mezinárodní školy, ale tato varianta není finančně dostupná pro všechny studenty, kteří by se vrátili zpět do vlasti. Proto se otázka finanční a vzdělávací pomoci pro děti studentů ze zámoří jeví jako velmi důležitá, aby měli tito lidé motivaci se vrátit zpět po ukončení studií.

Asi jeden z nejpřekvapivějších závěrů z naší studie je důležitost kvality životního prostředí jako klíčového faktoru, když studenti po ukončení univerzit zvažují svůj návrat. Mnoho z účastníků studie vyjádřilo velké znepokojení nad sestupující kvalitou životního prostředí v Číně v posledních desetiletích, což v důsledku vede ke zdravotním problémům a obecně nízké kvalitě života.

Ekonomický rozmach v posledních letech vedl právě k rozsáhlému úpadku kvality životního prostředí v Číně. Přestože v posledních letech rostou snahy o zlepšení životního prostředí, stále je potřeba udělat mnohem více. Je to zásadní faktor v otázce, zda-li se Čína stane pro studenty vytouženým místem jejich návratu.

Autor Alan C. K. Cheung je profesor na oddělení vzdělávací správy a politiky na čínské univerzitě v Hongkongu. Tento článek byl již dříve publikován na: theconversation.com.

Názory vyjádřené autorem v tomto článku jsou pouze jeho vlastní a nemusí se zcela ztotožňovat s postoji Epoch Times.

small United States