Čínská komunistická strana pevně kontroluje čínský internet pomocí pěti hlavních přístupů. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Podle Čínské komunistické strany se média na internetu stala „hlavním bojištěm ideologie“. Údržba pevné cenzury myšlenek a informační války zahrnuje systematickou kontrolu informací a veřejného mínění, přičemž samotná ideologie již není ani tak o kontrole komunistických ideálů, jako udržováním absolutní moci. Samotný čínský režim se pohnul k formě kapitalismu, ale zanechal si veškeré represivní prvky komunismu.

„Nemůžete doufat, že se na internetu v Číně dozvíte pravdivé věci,“ napsal analytik Chung Jü-ning (Hong Yuning) v komentáři pro čínské vysílání televize New Tang Dynasty.

Jeho analýza popisuje pět ´černých triků´, které komunistická strana používá pro cenzuru internetu, které jsou shrnuty níže.

Mazání informací

První metoda je udržovat kontrolu nad útvary pověřenými řízením internetu. Jsou povinni sledovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnů jejich komentáře, zprávy, příspěvky a blogy, aby se zabránilo vypouštění „škodlivých informací“ do oběhu.

Příspěvky považované za „škodlivé“ se pak cenzurují (mažou).

K posílení tohoto procesu čínské úřady vytvořily v roce 2013 nový zákon upravující komunikaci na internetu – ten, kdo na internetu šíří „fámy“, které byly přeposlány více než 500krát nebo zhlédnuty více než 5 000 krát, může být shledán vinným z „hanobení“ a poslán do vězení. Co konkrétně je a není „fáma“, určí úřady dle libovůle vládnoucí strany.

Režim tento zákon uvedl do praxe. Nejznámější aplikací nového pravidla je případ Čchin Chuo-chua (Qin Huohua). Čchin (není jeho pravé jméno) byl poslán do vězení na tři roky za psaní příspěvků o korupci na sociálních médiích.

Padesáticentoví komentátoři

Zatímco čínští cenzoři mažou komentáře na internetu, najímá si čínský režim takzvané „padesáticentové“ komentátory, rovněž zvané jako „Wumao“, kteří na objednávku píší kladné komentáře adresované vládě.

Termín slova padesáticentoví komentátoři vznikl podle částky 50ti centů, která slouží jako finanční odměna za každý napsaný komentář (skutečná částka není známa a pravděpodobně se liší).

Padesáticentoví komentátoři často zaplní část komentářů pod kontroverzními novinovými články, pokouší se přebít ty s kritickými názory nebo manipulovat čtenáře pomocí skupinové psychologie. Důvodem je napomáhat k vytváření obrazu důvěryhodnosti režimu a jeho prohlášení, ať už jsou pravdivá nebo smyšlená.

Čínské úřady daly této funkci oficiální název: „Správce internetového veřejného mínění“. K dispozici jsou i pokročilé kurzy a vzdělávací programy, kde se tito komentátoři učí, jak nejlépe manipulovat s veřejným míněním a jak vytvořit příznivé veřejné mínění pro Komunistickou stranu.

Čínská média oznámila, že v loňském roce zaměstnávala více než 2 milióny „správců veřejného mínění“. Další budou najímat v letošním roce.

Kontrola horkých témat

Horké novinové zprávy jsou středem zájmu orgánů propagandy. Články, které by ukazovaly režim v příliš negativním světle, jsou na sítích zablokovány, zatímco nejlepší místa na hlavních internetových stránkách, jako je Baidu a Sina Weibo, jsou často vyhrazena pro vlastní stranickou propagandu.

Myšlenkou je zachovat „životní prostředí internetu“, které dodržuje pravidla Komunistické strany a vyvolává celkovou představu, že se strana těší široké podpoře veřejnosti. Analytik Chung Jü-ning uvádí, že účinnost tohoto projektu není příliš vysoká: „Je to jen klamání sebe samého a nikoho to nezajímá.“

Budovatelské stranické zprávy

Čínská komunistická strana je organizace leninská a podle této teorie platí, že se snaží v každém aspektu společnosti posílit svoji kontrolu. To také zahrnuje zajištění kontroly nad internetovými společnostmi.

Nejméně devět velkých internetových společností bylo založeno stranickými výbory, které udržují politickou a ideologickou kontrolu nad ostatními firmami. Výbory dodávají smluvním stranám čerstvé zprávy, mají nad nimi vliv a rozhodují o personálních otázkách, kde jim vybírají zaměstnance, aby bylo zajištěno, že nebudou zaměstnáváni lidé s negativními myšlenkami proti režimu.

Podle zpráv z Číny obsahují stranické buňky weby, jako jsou Baidu, Sina a Kaikxin.

Vůdci výborů kontrolujících internet jsou často vedoucími pracovníky, členové strany na vysoké úrovni, kteří vykonávají obchodní rozhodnutí. Tento systém je jeden z hlavních způsobů, jak komunistická strana může udržovat kontrolu nad technologickými společnostmi, které nejsou formálně propojené se státem.

Blokovaní zámořských webových stránek

Neznámý počet zahraničních internetových stránek – tisíce nebo možná i více - jsou v Číně blokovány tzv. „Velkým Internetovým Firewallem“. Mezi weby, které jsou běžně pro obyčejné Číňany blokovány, jsou sociální média, jako je Facebook, Twitter a YouTube. Dále také webové stránky spojené s lidskými právy v Číně, tibetským aktivismem, pronásledováním duchovní praxe Falun Gong (Fa-lun kung) a desítky jiných zpravodajských organizací.

Webové stránky The Epoch Times jsou samozřejmě blokovány také.


small United States Přeložil: 
Martin Kirschner