Koncepční obraz silných myšlenek, ilustr. foto. (Shutterstock)

Emeritní profesor z Univerzity ve Stanfordu, William A. Tiller, prozkoumával úroveň fyzikální reality, která byla doposud konvenčními měřícími přístroji nezachytitelná.

Uvádí, že podle jeho výzkumu existují dva druhy látek:

1. Úroveň elektrického atomu/úroveň molekul:

Látky na této úrovni mohou být změřeny tradičními přístroji. Jsme schopni je změřit díky tomu, že jsou založeny na elektrickém náboji. Tyto prvky jsou obecně známé a jejich existence se považuje za obecně známý fakt.

2. Úroveň magnetických informačních vln:

„Tato nová úroveň látky, o které se zdá, že funguje ve fyzickém vakuu (prázdném místě mezi základními elektrickými částicemi, které tvoří naše obvyklé elektrické atomy a molekuly), je v současné době vůči nám i našim tradičním přístrojům neviditelná,“ vysvětluje Tiller v úvodu ke svému výzkumu na webové stránce.

Síla magnetických informačních vln

Tiller dává energii magnetických informačních vln do perspektivy v rozhovoru pro dokumentární film „Co my jen víme?“ (viz. rozhovory níže). Porovnává zde skrytou (latentní) energii celého známého vesmíru se skrytou energií ve vakuu uvnitř jediného atomu vodíku. Ta je podle Tillera bilionkrát větší než odhadovaná energie známého vesmíru. „Jen tato trocha vakua převažuje všechnu tu hmotu a ty planety a hvězdy,“ prohlašuje.

Jeho srovnání předpokládá, že je vesmír docela plochý, což tvrdí i astronomové.
Tillerovy počty sice nejsou 100procentně přesné, ale jsou přesné dostatečně na to, abychom si mohli vytvořit představu, jaké množství energie je ukryto v tomto druhém typu látky.

Tiller uvádí, že byl schopen tuto prozatím neviditelnou látku objevit, ale pouze nepřímo, jen když na sebe vzájemně působí s  typem látky úrovně elektrických molekul, či atomů, kterou můžeme obyčejně změřit.

Vztah mezi vědomím a hmotou

Podle Tillera popohání výše popsané vzájemné působení látek v lidském těle lidské vědomí. Zdá se, že úmysl vyslaný z mysli člověka zvyšuje mezi těmito dvěma úrovněmi látek vodivost. „Vědomí pozvedává vyšší termodynamický stav volné energie (úrovně vakua) a my poté získáme k  fyzice vakua přístup,“ říká Tiller. „Umožnění přístupu k  této nové fyzice umožňuje úmyslu přivodit účinky, které byste nepředpokládali.“

Podle Tillera může vědomí určitým způsobem ovlivnit nebo vzájemně působit na sílu větší, než jakou byly konvenční přístroje schopny doposud změřit. Lidské vědomí tak podle Tillera způsobuje změny na různých úrovních hmotné existence.

small United States Přeložil: Pavel Porubiak

Rozhovory v anglickém jazyce