20140409-hamerov-penrose-a
Stuart Hameroff a Sir Roger Penrose na konferenci Quantum Mind 2003. (quantumconsciousness.org)
Světoznámí vědci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autoři kvantové teorie vědomí, přišli s přelomovým objevem. Součástí našich mozkových buněk jsou mikrotubuly. V okamžiku, kdy umíráme, ztrácejí mikrotubuly kvantový stav, ale ne informace v nich uložené.

„Řekněme, že srdce přestane bít, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotubulách nejsou zničeny. Ty se rozptylují ve vesmíru," takto popsal Stuart Hameroff jev, který náboženství popisuje jako vystoupení duše z těla.

„Pokud je pacient resuscitován, pokud ho oživí, kvantová informace se vrací do mikrotubulů, a tedy do těla, a pacient má známé zážitky se smrtí,"  dodal Hameroff.

Tento proces vysvětlují vzpomínky lidí, kteří již byli jednou nohou na druhém břehu. V opačném případě, když zemřeme, tyto kvantové informace zůstávají žít mimo tělo a stanou se součástí další formy. Jinak řečeno, duše opustí tělo a je připravena k reinkarnaci.

Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky.

Stuart Hameroff a Roger Penrose se pomocí svého výzkumu snaží vědecky vysvětlit a popsat existenci vědomí, které by přebývalo v lidském těle a po smrti fyzického těla se mohlo odloučit a žít samostatně, případně se přemístit do jiného těla.

Více o svojí práci Stuart Hameroff publikuje na stránkách quantumconsciousness.org.

Roger Penrose hojně publikuje ve svých knihách.