člověk hledající práci - ilustrační foto.  (John Moore/Getty Images)
člověk hledající práci - ilustrační foto. (John Moore/Getty Images)

Po dlouhodobém pobytu v zahraničí jsem se vrátil zpět do ČR. Po nějakém čase jsem si uvědomil, že Ostrava zažívá velké socio-ekonomické problémy, které tady ještě před šesti lety, kdy sem toto město opouštěl, nebyly.

Narazil jsem hned na několik tématických okruhů, o kterých by se dalo podrobněji napsat.

Vysoká nezaměstnanost

Moravskoslezský kraj se svými 10,9% nezaměstnanými je regionem s druhou nejvyšší nezaměstnaností hned po kraji Ústeckém. Na jedno volné pracovní místo připadá v Ostravě dvacet lidí. Největší „přetlak“ je v okresech Karviná (56,7), Bruntál (51,9) a Jeseník (44,7).
Drží se velké firmy, ale menší živnostníci nejčastěji musí ukončovat živnost z důvodů velké konkurence velkých firem, ale také kvůli tomu, že lidé v důsledku vysoké nezaměstnanosti nemají dost peněz na nakupování, aby se někteří živnostníci udrželi.

Tento problém je hlavně vidět u některých částí města, kde je polovina restaurací a hospod zavřena. Problémem je také velká byrokracie, kontroly úředníků a zbytečné vysoké pokuty za porušení nesmyslných směrnic.

Drogy

Tento problém je, řekl bych, novým problémem Ostravy posledních patnácti let, kdy mladí lidé nevidí lepší perspektivu budoucnosti a uchylují se k drogám, kde hledají útočiště. Drogy také pro některé slouží jako vysoký zdroj příjmů.

Když jsem se dozvěděl, že řada mých přátel a známých bere drogy, uvědomil jsem si, že mě od podobného osudu uchránilo to, že jsem ve svých dvaceti letech z  tohoto města odešel a nestýkal jsem se s  nimi. Nedávno jsem byl na brigádě ve větší ostravské firmě, kde nám školitel BOZP sdělil: „Při práci nefetujte, protože z  toho vznikají pracovní úrazy, fetujte si ve volném čase.“ Trochu mě tato konverzace zaskočila, ale i to je důkaz toho, kde všude drogy pronikly a jak je někteří lidé na Ostravsku berou jako samozřejmost.

S  vysokým počtem lidí závislých na drogách jsem se ve světě setkal také v  Irsku (Dublin) a ve Skotsku (Edinburgh, Glasgow), takže si myslím, že je to celosvětový problém, který už začíná přicházet i do menších českých měst.

Vysoká kriminalita

Když dohromady spojíme slova „vysoká nezaměstnanost“ a „užívání drog“, vzniká tím vražedná kombinace a začarovaný kruh, ze  kterého je těžké se dostat. Také policisté z Moravskoslezského kraje loni řešili o dva tisíce případů trestných činů více než v roce 2012. Náměstek krajského policejního ředitele Radim Wita uvedl, že vysoká kriminalita vyplývá i ze specifik kraje a složité sociální situace spojené s vysokou nezaměstnaností a dalšími negativní jevy.

Ředitel Tomáš Kužel dodal, že hodně lidí páchá zločiny kvůli drogám. Vedení policie rozhodlo, že policii v Moravskoslezském kraji posílí kvůli vysoké kriminalitě sto padesát nováčků. Jen v Ostravě policisté evidují za minulý rok sedmnáct tisíc trestných činů. V devíti regionech České republiky takového čísla nedosáhli ani za celý kraj.

Z celkového počtu téměř čtyřiceti tisíc trestných činů v Moravskoslezském kraji jich policisté objasnili téměř polovinu.

Ostrava se vylidňuje

Skončí Ostrava jako druhý Detroit, kde před šedesáti lety žilo 1 849 568 obyvatel a dnes jich tam žije jenom 681 090 tisíc? Zatímco v nejvyšším rozkvětu, v roce 1991, měla Ostrava 327  371 tisíc obyvatel, v  současnosti jich má pouhých 297 421 tisíc, což je úbytek o třicet tisíc obyvatel. Pro srovnání to je to samé, jako kdyby zmizeli všichni obyvatelé Znojma.

Pro Prahu by takový úbytek nebyl příliš znát, ale pro město, jakým je Ostrava, je tento úbytek na první pohled patrný, například při procházce vylidněnými ulicemi centra a okolí. Nejčastěji se z  Ostravy stěhují mladí lidé za prací do Prahy nebo jiných regionů s nižší nezaměstnaností. Lidé ve středním věku naopak opouštějí Ostravu na předměstí.

Hrozí situace, že v Ostravě zůstanou převážně starší lidé, což může mít vážný socio-ekonomický dopad na toto město. Díky velkému úbytku obyvatel je v Ostravě větší počet volných domů a bytů, které jsou téměř neprodejné, a proto můžete v Ostravě koupit byt 3+1 za 500 tisíc Kč.

Řešení?

Co se týče nezaměstnanosti, tak dát podnikatelům volnější ruku, snížit daně a administrativu. Přijde mi přitažené za vlasy, že některé parlamentní strany chtějí uměle vytvářet pracovní místa, což stojí zbytečné státní výdaje, místo toho, aby dali volnější ruku lidem, kteří chtějí poctivě podnikat.

I dealer drog je podnikatel. Ten si ale neláme hlavu s  administrativou, daněmi a směrnicemi. Proč by tedy poctiví živnostníci měli doplácet na to, že jsou poctiví? S  lepšími vyhlídkami na podnikání by se snížila nezaměstnanost a odpadla by potřeba některých lidí se nelegálně živit.

Díky lepším vyhlídkám do budoucna by také u některých lidí odpadla potřeba brát drogy, čímž by se snížila kriminalita a Ostrava by zaznamenala rozvoj.