Hledání krátkodobých hodnot zkracuje a degraduje partnerské vztahy
20140128-vztahy
Ilustr. foto. (Fox Photos/Getty Images)

 

Podle eskymáckého příběhu nazvaného Žena kostra, který odhaluje úskalí vývoje partnerského vztahu mezi mužem a ženou, lze říci, že dnešní lidé se stále zmítají v opakovaném procházení prvního kroku partnerského vztahu a nesnadno dosahují hlubších sociálních vazeb.

Příběh vypráví o rybáři, který nahazuje prutem návnadu do moře, aby ulovil velkou rybu, což je zpodobněním hledání partnera. Každý rybář chce chytnout tu největší a nejkrásnější rybu. Jeden z rybářů najednou zasekne vlasec a jen s velikou silou přitahuje úlovek ke břehu.

Říká si, že to bude jistě veliký úlovek, už v dálce vidí, jak se velké tělo vzneslo nad hladinu a opět se potopilo. Když se ale začne úlovek přibližovat ke břehu, rybář najednou znejistí, když uvidí, jak se nad hladinou zalesknou bílé kosti. Přitahuje vlasec stále k sobě, když najednou na břeh vytáhne holou lidskou kostru. Okamžitě se vyděsí a uteče do svého iglú, kde sedí potmě, o samotě.

Rybář zapomněl, že v ruce stále drží prut a vlasec je zaseknutý v jeho úlovku. Náhle se vedle něho objeví „žena kostra", která ho následovala do jeho příbytku. Rybář se nejprve vyděsí a s hrůzou se ukryje v koutu svého iglú. Náhle však pocítí při pohledu na ni soucit, přiblíží se k ní, dívá se na její bílé kosti a z jeho oka ukápne na kostru slza. Kostra se náhle začne obalovat masem a rybářovo srdce začíná zářit láskou. Čím více lásky dává, tím více se kostra obaluje. Už má i srdce a narůstá jí kůže a vlasy, narůstají jí prsa a krásná tvář.

Krátkodobé partnerské vztahy se opakovaně pohybují v první fázi nahození a přitahování úlovku, ale když zahlédnou první záblesky kostry, už nemají zájem o hlubší zkoumání a vztah ukončí.

Samozřejmě ke krátkodobosti partnerských vztahů vede řada společenských jevů. Například nedávno uvedla kanadská socioložka závěry svojí studie, která říká, že pornografie narušuje zdravé společenské vztahy. V důsledku by se dalo říci, že se jedná o část rozsáhlého nešvaru celé moderní doby, která se v masovém měřítku vrhla na propagaci sexuality, vnějšího vzhledu a sexuální přitažlivosti dohnané do extrému. Reklamní a filmový průmysl denně chrlí stovky fotografií a filmových záběrů, které přímo povzbuzují lidské sexuální pudy.

Podle sociologů a expertů na partnerské vztahy je sexuální přitažlivost nejkrátkodobější hodnotou partnerského vztahu. Potom není divu, že pokud dnešní doba lidi učí vyhledávat a udržovat vzájemné partnerské vztahy na základě sexuální přitažlivosti, objevuje se velké množství rozpadů partnerských vztahů.

Poměrně dlouhodobější hodnotou je charakter člověka, jeho morální hodnoty a ctnosti, které si pěstuje nebo získává výchovou. Hlubší zájem o poznání druhého člověka, jeho světa a jeho zájmů může prohloubit sociální vztahy a zlepšit partnerské vztahy, které se nebudou pohybovat na úrovni sexuální přitažlivosti, ale budou sledovat dlouhodobější hodnoty.

Podobně jako je tomu v eskymáckém příběhu o „ženě kostře", kolik lásky do kostry člověk vloží, tolik z toho získá, kolik do vztahu člověk vloží, tolik z něho získá. V příběhu je klíčový soucit a láska, která způsobí, že se z ženy kostry stane „žena snů". Založení vztahu na dlouhodobých hodnotách prodlužuje jeho životnost, což je dobré, zejména když člověk čelí výzvě udržet partnerský vztah a rodinu po celý život.

Příběh o „ženě kostře" jsem poprvé četl v knize Ženy, které běhaly s vlky od Clarissy Pinkoli Estes, kterou vřele doporučuji, a která se ve své době stala bestselerem.