20131206-mumie
Mumie ze starověkého Egypta na výstavě „Poklady světových kultur: Britské muzeum po 250 letech“ v Muzeu hlavního města v čínském Pekingu; 15. března roku 2006. Vědci objevili, že mumie vládnoucí egyptské vrstvy obsahují výrazné množství nikotinu a kokainu, látek, které se tehdy nacházely pouze na amerických kontinentech. (Cris Bouroncle/AFP/GettyImages)

 

V některých vědeckých a historických kruzích se stále více prosazuje myšlenka, že před Kolumbem navštívily Ameriku jiné národy.

Přibývá důkazů, které podporují tvrzení, že Vikingové cestovali do Nového světa už přibližně před tisícem let. Jiné teorie dokonce datují výpravy Číňanů do Ameriky někdy okolo roku 1420. Ale vyskytují se také překvapující důkazy o tom, že staří Egypťané buď navštívili, anebo měli jiný kontakt s některou z Amerik už od roku 1000 př. n. l.

Jeden z nejvíce fascinujících nálezů učinila německá toxikoložka Dr. Svetla Balabanova, když v roce 1992 v několika egyptských mumiích objevila přítomnost nikotinu a kokainu. Tyto mumie patřily příslušníkům vládnoucí třídy a byly mezi nimi mumie paní Henut Taui, která zemřela před třemi tisíci lety.

V době objevu byla snaha o důkladné chemické analýzy u mumií a jejich součástí byly testy na drogy. Balabanova však rozhodně neočekávala nález značného množství substancí, které se tehdy nalézaly pouze v Americe – nikotin z tabáku a kokain z rostliny koka. Ani jedna z látek se nedostala do zámoří do 19. století.

O testech se nejprve myslelo, že jsou kontaminovány. Později se dokonce mělo za to, že mumie byly padělky už v době, kdy je bavorský král zakoupil. Ale po ověření, nespočtu dalších testů a podobných výsledcích u jiných exemplářů bylo určeno, že nevysvětlitelné musí být pravdou.

Původně byli starověcí Egypťané pouze považováni za cestovatele po řece Nilu 
s malými znalostmi o širém moři. Na základě Archaeology News Network nicméně přepravní bedny a plavidla obsahují důkazy, že Egypťané se uměli plavit na širém moři, včetně moře Rudého.

Jedinečná, ovšem zatím neověřená teorie umísťuje objevné výpravy starých Egypťanů až někam k americkému jihozápadu. Údajně v roce 1909 dva výzkumníci, S. A. Jordan a G. E. Kinkaid, sponzorovaní Smithsonovým institutem, objevili sérii jeskyní v Mramorové oblasti ve Velkém kaňonu. Jeskyně měly obsahovat několik artefaktů podobných těm egyptským, včetně desek s hieroglyfy. Průzkumníci svůj objev publikovali v Arizona Gazette 5. dubna 1909. Smithsonův institut bohužel žádné záznamy o objevu egyptských artefaktů v Americe nemá.

Rozsah kontaktu starověkých Egypťanů s oběma Amerikami zůstává dodnes nejistý. Dokud nebude objeveno více důkazů, historikové uložili toto téma k ledu.

 

small United States Přeložil: Pavel Porubiak