20131114-zlato2
(Screenshot/Youtube)

Lidé ve starověku považovali zlato za symbol síly a nesmrtelnosti, protože nerezaví.

Díky jeho estetickým a vzácným kvalitám považovali vládci v minulosti zlato za ideální symbol nadřazenosti – božství, a zpracovávali ho do podoby náboženských symbolů a obětí.

Dříve obvykle lidé spojovali kov s bohy a věřili, že jde o materiál z nebes. Nedávné důkazy předkládají možnost, že to mohlo být míněno doslova, a nejen symbolicky. Zlato se k nám mohlo dostat následkem výbuchu v kosmu.

Vědci z Harvard-Smithsonian centra pro astrofyziku pozorovali výbuch gamma paprsků vzdálených 3,9 miliard let od Země. Šlo o jednu z nejbližších explozí, které byly dosud pozorovány.

Výbuch byl výsledkem kolize mrtvých hvězd či neutronových hvězd. Právě tato kolize by mohla být hlavní silou při vzniku zlata. „Odhadujeme, že produkované množství zlata, které je vyvrhnuto při sloučení dvou neutronových hvězd, může mít objem odpovídající deseti měsícům – to je hodně cinkrlátek!“ uvedl hlavní autor studie Edo Berger v tiskovém prohlášení. 
U jiných vzácných kovů, jako je platina, palladium a uran, se má za to, že vznikly z podobných kolizí.

Tato teorie tvrdí, že zlato bylo na Zemi přeneseno meteorickými dešti z vnějšího vesmíru po zformování Země před 4,5 miliardami let. Pokud by se zlato utvořilo ve stejný čas jako naše planeta, bylo by smícháno s roztavenými horninami a kleslo by do jádra planety společně s jinými materiály. Obyčejně se však nachází na povrchu naší planety.

Má se za to, že meteorické deště byly v raných dobách Země běžné a obdařily zemskou kůru naší planety různými vzácnými kovy, jak tomu věřili obyvatelé ve starověku.

 

Přeložil: Pavel Porubiak small United States