20131024-general
Čínský generál prohlásil, že nepřátelské západní síly využívají internet jako prostředek, skrze který vedou útoky na Čínu, a nastal čas proti nim bojovat. (Screenshot/Epoch Times)

 

Čínské komunistické úřady vedou již několik měsíců agresivní, ideologickou kampaň zaměřenou proti svobodě slova na internetu. Na stranu úřadů se nyní přidal i nejvyšší čínský generál, který kdysi studoval angličtinu, stal se spisovatelem románů a vyučoval na Stanford University.

„Internet se stal hlavním bojištěm. Západní nepřátelské síly se marně pokoušejí využít toto médium, aby Čínu svrhly," prohlásil generál Liou Ja-čou v článku, který byl nejprve publikován v Deníku lidové osvobozenecké armády. Zpráva byla následně umístěna na internet.

V minulosti se stal generál Liou známým díky svým relativně mírným a liberálně zaměřeným postojům vůči politickým reformám.

Útoky nepřátel

„Celkový stav dnešní ideologické sféry je takový, že „Západ" je silný a my slabí. Nepřátelé útočí a my se mu bráníme. Naši protivníci nastavili hranice diskursu (vnímání skutečnosti), vyvolali potíže a způsobili, že jsme polevili ve své ostražitosti," napsal generál k objasnění tématu „Proč členové strany musí posílit svou víru v komunismus".

Řešení? Převzít kontrolu nad internetem. „Tato ideologická bitva je bitvou o moc. Moc sdílet a informovat." A dodal: „V současné době platí, že ten, kdo ovládá internet, zejména pak Weibo [Čínská sociálně-mediální platforma podobná Twitteru], drží ve svých rukou nástroj, kterým je možné ovlivnit vnímání skutečnosti."

Dále zmínil, že internetová prohlášení a zvěsti, které režim kritizují, jsou pro lidi v Číně jakousi „osvěžující nadějí". Za účelem boje o moc je potřeba věnovat velkou pozornost vývoji veřejného mínění. Je nutné vytvořit nové metody, kterými ho bude možné ovlivňovat. Pokud se tak neuskuteční, dojde k tomu, že staré metody selžou a režim se ocitne v extrémním nebezpečí.

Snahy o znovuzavedení metod Mao Ce-tunga

„Čínská komunistická strana zatím nedisponuje žádným nástrojem, který by jí umožňoval plně ovládat veřejné mínění čínských občanů na internetu, a tak se režim navrací k „osvědčeným" postupům Mao Ce-tunga. Útočí se na jakékoliv názory týkající se ústavnosti nebo univerzálních hodnot," napsal Čchen Kchuej-te, editor čínského webového serveru.

„Ve snaze ubránit svou politickou moc a předejít rozpadu režimu, jako tomu bylo v případě Sovětského Svazu, se režim rozhodl uchýlit k těmto krokům. Avšak tato písnička už v Číně kolem roku 1980 zněla. Samotná strana a obecná veřejnost tento maoistický diskurs kritizovala. Lidé ho neschvalují a dokonce se mu vysmívají," dodal Čchen v telefonickém rozhovoru s Epoch Times.

Zenos_shiyin, jeden z uživatelů na stránkách Weibo, k tomu poznamenal: „Docela to vypadá, že strana je z toho celá nesvá a panikaří. Pokud jste tak vyděšení, můžete rovnou vypnout internet a jít si dát šlofíka."

Povinně v souladu se stranou

Bez ohledu na přesvědčivost poznámek generála Lioua ohledně současné internetové generace strana by i tak našla podporu u současného stranického vůdce Si Ťin-pchinga, který zastává v této věci jasný názor.

„Všechno, co je společnosti prezentováno, musí být v souladu s požadavky strany. Ať už jde o média, noviny nebo magazíny," sdílel jasně a rozhodně své přesvědčení na konferenci týkající se národní ideologie a propagandy.

Otázka horlivosti

V čínských novinách byl kromě prvního článku prezentujícího generálovy názory vydán další, tentokrát specifičtější článek, pojednávající o „konkrétnějších rolích médií v Číně". Například místo zpráv, které informují o negativních aspektech čínské společnosti a režimu, by se hlavní témata měla více zaměřovat na propagandistické zprávy typu - velký souboj se Západem či dojemné hrdinské příběhy lidí, jejichž chování je v souladu s režimem strany.

Sebedisciplína

Spolu s nařízeními ohledně médií a propagandy zřizují čínské úřady po celé zemi výbory, které budou na lokálních úrovních sledovat jejich dodržování.

Tyto nové výbory, které mají otázku nové „morálky" na starosti, se nyní nacházejí v pěti městech a provinciích. Jejich účelem je zabránit placeným zprávám, falešným reportážím a ujistit se, že vše bude probíhat v souladu s oficiální politikou. Každý výbor se bude skládat ze 20 členů. Třetina týmu bude z mediální branže, zbytek z přidružených orgánů strany.

Se svými pocity ohledně toho, že strana bude určovat, co je a co není „morální" zveřejňovat, se v rozhovoru pro rádio Sound of Hope podělil Ču Sin-sin, bývalý redaktor rádia Hebei's People Radio Station. „Není možné udržet morální hodnoty v médiích pod vládou komunistické strany!"

Dodal, že Strana ničí svědomí novinářů. „Novináři, kteří skutečně mají smysl pro morálku a svědomí, nemají šanci se v oficiálních médiích uchytit. Jsou potlačováni a pronásledováni. Současně také neexistuje žádný právní základ pro vymezení toho, co je klamné a co je fáma. Strana touto politikou rozhodně potlačuje média."

Přeložil: Petr Matějček small United States