Evropský parlament - ilustrační foto. (Moshe Milner/GPO via Getty Images)
Evropský parlament - ilustrační foto. (Moshe Milner/GPO via Getty Images)

Parlament ve středu v akčním plánu Evropské unie (EU) na období 2014 - 2019 navrhl opatření na boj proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz. Čelní postavení v něm zaujímá zabavení finančních aktiv organizovaného zločinu a zakročení proti jeho zdrojům příjmů. Odhaduje se, že v EU operuje na 4 000 mezinárodních zločineckých organizací.

„Náklady mafií, které se těžko odhadují, se pohybují mezi 4 a 5 procentními body HDP pro samotnou EU,‟ uvedl zpravodaj EP Salvatore Iacolino (ELS, IT). Usnesení představuje podle něj „seznam konkrétních kroků, které by měly být realizovány v průběhu následujícího volebního období. Jde o společný problém pro trestní systémy,‟ dodal.

Pro text usnesení hlasovalo 526 poslanců, 25 bylo proti a 87 se zdrželo hlasování.

Dle údajů Europolu se počet mezinárodních zločineckých organizací působících v EU v roce 2013 odhaduje na 3 600, přičemž 70 % z nich má členy z různých zemí.

Ochrana financí EU

Dle poslanců by hospodářské subjekty pravomocně odsouzené za organizovanou trestnou činnost, korupci nebo praní peněz měly být v celé Evropské unii vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách. Pravomocně odsouzené osoby by se neměly moci ucházet o veřejnou funkci nebo ji zastávat.

Poslanci v usnesení zopakovali svůj dlouhodobý požadavek na zřízení úřadu evropského veřejného žalobce, který by koordinoval vyšetřování národních orgánů a bojoval proti zločinům proti finančním zájmům EU. Úřad by měl být vybaven nezbytnými lidskými a finančními zdroji, zdůraznili poslanci.

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) představují příjmy z nezákonné činnosti na celosvětové úrovni přibližně 3,6 % celosvětového HDP. Komise odhaduje, že náklady korupce představují jen v Unii přibližně 120 miliard EUR ročně, tedy 1,1 % HDP EU.

Zakročit proti aktivům zločinu

Za účelem ochrany finančních zájmů EU je klíčové zakročit účinněji proti aktivům organizovaného zločinu, uvádějí poslanci a vyzývají ke zrušení bankovního tajemství a odstranění daňových rájů v EU. Navrhují také, aby byl zabavený majetek z trestné činnosti opětovně využíván k sociálním účelům.

Vymýtit obchodování s lidmi

Poslanci s cílem vymýtit obchodování s lidmi a nucenou práci požadují přísnější tresty pro osoby provozující obchod s lidmi a lepší ochranu jejich obětí. Boj proti nucené práci by se měl podle nich zaměřit na místa, kde se využívá levná pracovní síla.

Obchodování s lidmi přináší každoročně zisky v odhadované výši 25 miliard EUR a týká se všech členských zemí EU. Mezinárodní organizace práce odhaduje celkový počet osob nucených k práci v EU na 880 000, z nichž 270 000 jsou oběti sexuálního vykořisťování.

Trestné činy související s mafií

Dle Parlamentu je klíčové přijmout rozhodnutí o jednotné právní definici organizované trestné činnosti, včetně trestného činu účasti v organizaci mafiánského typu.

Manipulace s výsledky zápasů a kupování hlasů

Poslanci požadují, aby se manipulace sportovních utkání stala trestným činem s odpovídajícím postihem. Obdobně by se trestným činem mělo stát také kupování hlasů, a to i v případě, že prospěch z něj je nehmotný.

Doplňující informace

Ve středu schválené usnesení stanoví akční plán pro příští Parlament, Komisi a Radu, jehož naplnění by EU umožnilo bojovat proti organizovanému zločinu na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Usnesení bylo připraveno Zvláštním výborem pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, který byl zřízen v březnu 2012, aby posoudil dopad mafiánských aktivit na ekonomiku a společnost EU a doporučil právní předpisy a další opatření.

 

Zdroj: Tisková zpráva Evropského parlamentu