20131013-kalkulacka

Co obnáší montáž tepelného čerpadla?

Hledáte efektivní systém vytápění, chlazení a přípravy teplé užitkové vody? Tepelné čerpadlo je správným řešením pro vytápění -  zabezpečuje komfortní pocit tepla v zimním období a potřebné ochlazení v období léta.

Tepelné čerpadlo představuje ekonomický a efektivní systém „tři v jednom – chlazení, vytápění a přípravu teplé užitkové vody “ nejen pro rodinné domy a polyfunkční objekty, ale i pro průmyslové využití.

Na co se soustředit při výběru tepelného čerpadla?

  • Při výběru vhodného typu je potřebné zaměřit se na:
  • individuální vlastnosti, možnosti a potřeby nemovitosti, velikost pozemku,
  • celkovou energetickou bilanci objektu (roční spotřebu tepla a tepelnou ztrátu),
  • vliv klimatických podmínek regionu,
  • požadavky na vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody, spotřebu teplé vody (počet uživatelů objektu)
  • orientaci objektu (střechy),
  • spotřebu teplé vody – počet uživatelů objektu,
  • optimalizovanou montáž a instalaci tepelného čerpadla (při rekonstrukcích je nutné posoudit i stav stávajících rozvodů topení), apod.

Instalace a montáž tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch – voda Master Therm patří mezi nejpoužívanější tepelná čerpadla u nás. Jako primární zdroj energie slouží okolní vzduch. Z něho se odebírá nízko potencionální teplo, které pomocí tepelného čerpadla stoupá na vyšší teplotu a ta se přenáší do topné vody.;

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se nenavrhuje jako 100% zdroj tepla, ale navrhuje se jako hlavní zdroj, který nám pokryje tepelnou ztrátu domu do bodu bivalence. Bod bivalence je teplota, při které se připojuje přídavný zdroj tepla. 

Tepelná čerpadla  vzduch-voda využívají vnější vzduch (vnější jednotka) na získání tepelné energie (vnitřní jednotka). Jde o nejlevnější způsob odběru tepla. Výhodou tepelných čerpadel vzduch/voda je okamžitá přístupnost vzduchu, instalace nevyžaduje žádné zásahy do okolního prostředí (výkopové práce, vrty).

Vnější jednotka (výparník s ventilátorem) je umístněný venku a nasává vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a opětovně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do vnějšího prostoru. Vnitřní jednotka, umístněná v objektu, zabezpečuje výrobu vytápěné vody a TÚV.

Vnější jednotka čerpadla musí být umístěna ve volném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. Důležitým faktorem je, aby se ochlazený a vyfukovaný vzduch nevracel nazpět. Jeho optimální umístění je na jižní – sluneční straně nemovitosti a to buď na střeše, fasádě, nebo volně stojící mimo objekt. Vzdálenost vnější a vnitřní jednotky je max. 15 m.

Výhodou této montáže je jednoduchá a rychlá instalace bez potřeby zemních prací, velmi vhodné pro vytápění sezónních bazénů. Nedoporučuje se jejich využívání v horských oblastech – zde by měl systém díky nízkým teplotám vzduchu vysokou spotřebu elektřiny.

Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady, jako při tepelném čerpadle zem – voda, nízký výkon a výkonové číslo při zimních nízkých vnějších teplotách, kratší životnost.

Prodej tepelných čerpadel v ČR

V ČR působí na trhu s tepelnými čerpadly několik českých a zahraničních výrobců a dodavatelů. Množství z nich nabízí výrobky označené jako levné a s vynikajícím poměrem výkon/cena, přičemž poukazují na používání kvalitních japonských komponentů, z kterých odvozují vysokou spolehlivost, kvalitu a účinnost nabízených tepelných čerpadel.  Ve většině případech však až při samotné dodávce kupující zjistí, že většina komponentů je z nejasných čínských továren, které kvalitu, spolehlivost a účinnost nezaručují.

Pro každého uživatele by mělo být proto prioritou zvolit si dodavatele, který se prezentuje na trhu s výbornými výsledky a referencemi už několik let.

Neupřednostňujte cenu před kvalitou -  nikdo není taký bohatý, aby si mohl koupit levný produkt!

Tepelná čerpadla za mimořádně nízké ceny nejsou schopné plnit svůj účel -  mnohé jsou po několika sezonách mimo provoz, nezničitelné výměníky zkorodují, jejich majitele trápí vysoká poruchovost, hlučnost, kompresory ničí nedostatečná regulace, instalační firmy přestaly po skončení záruky poskytovat servis, …

Orientujte se na skutečnou kvalitu tepelných čerpadel, která dosahují maximální efektivitu a úspornost. Upřednostněte dodavatele s mnoholetými tradicemi a dobrými referencemi od spokojených zákazníků před nízkou cenou.