20130803 gmo
Tohle v Keni zatím platí. Podpoří to i vědecké závěry? (DIETER NAGL/AFP/Getty Images)

Když Keňa zakázala dovoz geneticky modifikovaných organismů, byl to jeden z nejvíce komplexních kroků proti geneticky modifikovaným potravinám vně Evropy. Keňa tak dosud nikdy nepovolila komerční pěstování těchto organismů.

Mnoho afrických zemí, včetně Keni, je názorově blíže spíše obezřetné Evropě, než Spojeným státům americkým, když přijde na celosvětově kontroverzní záležitost geneticky modifikovaných plodin a potravin.

Vláda v Keni během setkání, jemuž předsedal bývalý prezident Mwai Kibaki v prosinci 2012, nařídila zákaz do doby, dokud nebude země schopna potvrdit, že geneticky modifikované organismy (GMO) nemají žádné negativní dopady.

„Zákaz zůstane v platnosti, dokud nebudou shromážděny dostatečné informace, data a znalosti ukazující, že geneticky modifikované potraviny nejsou nebezpečím veřejnému zdraví,“ obsahuje stanovisko kabinetu vlády dle SciDev.Net.

Předcházejícím krokem v Keni, souvisejícím s GMO, byl Akt biobezpečnosti, který Keňa podepsala roku 2009, když se stala čtvrtou africkou zemí, jež Akt podepsala, a zároveň zřídila orgán na monitorování GMO v zemi a legalizaci komerčního pěstování geneticky modifikovaných plodin. Akt také připravil cestu širšímu rozvoji výzkumných sfér v této oblasti.

Zatímco komerční pěstování bylo povoleno, Autorita pro biobezpečnost nikdy nepovolila žádné uplatnění pro komerční růst – prosincový zákaz nakonec postavil komerční pěstování GMO mimo zákon.

Romano Kiome, stávající sekretář ministerstva zemědělství, řekl pro SciDev.Net, že zákaz z minulého roku je nezákonný, neboť Aurorita pro biobezpečnost musí takový zákaz nejprve odsouhlasit – a kabinet nemá potřebnou autoritu bez souhlasu k uskutečnění tohoto zákazu. Zákaz se přitom zdá být stále v platnosti.

Soudní procesy ohledně některých GMO – sladkých brambor, kukuřice, vakcín a bavlny – probíhaly v Keni již od roku 1998. Dále jsou výzkumníci připraveni začít soudní procesy týkající se druhu geneticky modifikovaných banánů v roce 2014 a v současné době studují maniok, nový typ kukuřice, a geneticky modifikovaný druh čiroku.

Jsou geneticky modifikované potraviny v Keni nezbytné?

Mimo Jižní Afriku byly africké země vůči zapojení do užívání GMO velmi nedůvěřivé.

Zákaz Keni přišel po zveřejnění kontroverzní studie od francouzského vědce Gilles-Eric Séralinima, který našel souvislost mezi rakovinou krys a konzumací GM potravin. Studie doporučuje, aby GMO vztahující se k pesticidům byly zvažovány v delším časovém měřítku pro změření toxických účinků.

Kabinet v Keni ve svém stanovisku prohlásil, že existuje nedostatek relevantních informací ohledně dopadu GM potravin na veřejné zdraví.

Předseda kabinetu a v ten samý čas také někteří členové byli nahrazeni, a zákaz tak mohl být zrušen. I Dr. Willy Kiprotich Tonui, CEO Národní autority pro bezpečnost (NBA), se k věci vyjádřil: „Doufáme, že nový kabinet zákaz zruší.“

Tato autorita již zodpověděla všechna projevená znepokojení ohledně bezpečnosti a tvrdí, že GMO potraviny jsou bezpečné, řekl Tonui pro The Star, médium se sídlem v Keni.

„Rádi bychom informovali národ, že jakékoli GM potraviny, které byly odsouhlaseny pro užití či převoz v Keni, jsou bezpečné a veřejnost si může oddychnout ubezpečena, že (NBA) existuje pro její ochranu a má na paměti zájmy spotřebitelů.”

Zákaz způsobil protichůdné reakce ve vědeckých komunitách a jiných vládních agenturách, zapojených do regulace užití GMO, řekl Dr. Gabriel Oluga Aboge, přednášející na Univerzitě v Nairobi, katedře Veřejného zdraví, emailovou zprávou. Do GMO byl zapojen již od roku 2003, a to několik let jako vyškolený regulátor v Keni, poté sedm let jako výzkumník v Japonsku a teď již zpět v Keni.

Aboge, podobně jako velký počet ostatních vědců v zemi, řekl, že zákaz se zakládá na nedostačujících informacích. „Myslím, že tento zákaz by měl být kryt solidními, domácími vědeckými daty jasně ukazujícími, že GMO nejsou bezpečné,“ řekl.

Všeobecný strach z GMO mezi obyvateli Keni ze zdravotních rizik s nimi spojených byl navozen navzájem si protiřečícími pozicemi, a to zaujmutých jak politiky, vědci, regulátory, tak i aktivisty, tvrdil Aboge. Stejně tak to bylo prý způsobeno nedostatkem vědomostí a vědeckých dat o zdravotních rizicích, jakož i rizik v oblasti životního prostředí souvisejících s užíváním GMO.

GMO jsou definitivně nezbytné, říká. „Jsem toho názoru, že Keňa a jiné africké země, které se plně nezapojily do GMO technologie, ji budou potřebovat.“

Prohlásil, že technologie by mohla zvýšit bezpečnost potravin a pomoci vyvinout vakcíny a léčiva.

Peter Hobs, pomocný profesor na Cornell Univerzitě, katedře Věd půdních a věd plodin (Crop and Soil Sciences), který pracoval v Keni a Zambii s konzervativním zemědělstvím a který vyučuje jak kurzy o tradičním a mezinárodním zemědělství, tak i o GMO, se v emailové zprávě vyjádřil, že zákazy v obou zemích jsou z čistě politických důvodů.

„Nikdy neslyšíte, co by chtěli samotní farmáři. Namísto toho ti lidé, kteří argumentují proti GMO pěstování, mají jednoduchý život – nemají žádné problémy s potravinami, žijí ve městech a nemají žádnou představu, jak únavné je produkovat potraviny rukou, plením ani jak je to s riziky přemnožení plevele,“ napsal. Ale ani jeden zákaz nepotrvá příliš do budoucnosti, řekl, jistý tím, že lidé přijdou na to, že jíst GMO je bezpečné – lidé se stanou více nápomocnými a celá záležitost se vyřeší. V tu samou dobu řekl, je zapotřebí regulace.

Zákaz bylo obtížné plně prosadit. Některé GMO lze v Keni stále nalézt v produktech jako je grilované kuře v restauracích rychlého občerstvení v Nairobi. Podle Univerzity v Nairobi, která tak poukazuje na jednu z obav některých obyvatel Keni – tedy že pokud by se GMO odsouhlasily pro komerční produkci v jakémkoli objemu, bude těžké pro zemi je regulovat a povšechně zvládnout.

„Pokud země jako, jsou Spojené státy, s nejmodernější biotechnologií a dobře vyškolenými zaměstnanci pořád mají potíže s geneticky modifikovanými potravinami, co s Keňou? Postrádáme technologii, a i kdybychom ji měli, bude spíše zastaralá,” nechal se slyšet Christopher Wanga, víceprezident Africké veterinářské asociace Standard Digital v roce 2011.

Dále se někteří obhájci zákazu zmiňují, že mezinárodní korporace, jako například Mosanto, by získaly velký podíl v zemědělském průmyslu, pokud růst GM plodin bude povolen, a potlačily by tak velké počty malých zemědělců v zemi.

„GM potraviny mají dlouhodobé dopady na potravinovou bezpečnost, vyváženost biodiverzity, a politické krajiny, protože země by se stala závislou na západní biotechnologii,“ uvedl Kavaka Mukonyi, vedoucí bioprůzkumu v Kenya Wildlife Service pro Standard Digital.

Například zavedení GM kukuřice „automaticky vytvoří trh pro semena geneticky modifikovaných potravin“, řekl. „Co by zastavilo firmy zemědělského průmyslu od požadování zavedení těchto semen v lokálním zemědělském průmyslu? Měli bychom zničit lidský genom kvůli GMO?“ ptá se Kavaka Mukonyi.

Státní úředníci v Keni jsou způsobilí k prosazení patřičných omezení a dohledu nad jakýmikoliv GM produkty, jakmile bude zákaz odvolán, řekl Touri. Zpráva od Spojených států, Ministerstva zemědělství (USDA), se spíše zákazu vysmívá (oddělení má kladný vztah ke GMO), a se zákazem nesouhlasí.

USDA prohlásila, že vláda v Keni má pro zhodnocení produktů omezenou kapacitu, od zaměstnanců až k testujícím zařízením. SciDev.Net oznámil, že co se týče pozdního roku 2012, Kenya má pouze tři referenty pro biobezpečnost, a nedostačující infrastruktura a lidská kapacita může způsobit realizaci zákazu velmi náročnou.

Průzkumy pohledu veřejnosti na GMO v Keni jsou zastaralé s tím, že žádný není realizován po roce 2005. Jeden z novějších, pocházející ze Spojeného království, Konsorcia zemědělství pro budoucnost z roku 2010, sestávající ze 140 obchodníků v zemědělství či prostředníků mezi společnosti se semeny a farmáři, ve dvou z okresů Keni našel obchodníky, kteří se sice zdráhali obchodovat s GM semeny, ale byli této možnosti otevřeni.

Tito obchodníci žili v okresech Machakos, nízkosrážkovém regionu, a Uasin Gishu, vysokosrážkovém regionu. Téměř 80 procent mělo za to, že GM semena by mohla zmírnit nedostatek potravin, a okolo 70 procent se nechalo slyšet, že semena by přinesla vyšší výnos. Na druhé straně, 46 procent řeklo, že jsou nebezpečná pro lidské zdraví, a 61 procent, že jsou dražší.

Zatímco komerční produkce geneticky modifikovaných plodin v Keni nezačala, několik soudních sporů ohledně rozdílných GM plodin bylo v plném proudu již od roku 1998, včetně čiroku, kukuřice a bavlny. Tonui, CEO Autority pro biobezpečnost, prohlásil, že autorita nedostala žádné žádosti pro komercionalizaci ani jedné z testovaných plodin, i když Institut pro zemědělský výzkum v Keni plánuje zaslání žádosti během tohoto roku pro typ GM bavlny, kterou testoval.

Konečně, geneticky modifikované plodiny byly dováženy do Keni během období sucha, a to včetně října 2011. Udělený souhlas o těchto GM plodinách po posouzení bezpečnosti potravin dle expertních kritiků došel k závěru, že potravinové produkty jsou tak bezpečné, jako jejich tradiční protějšky, řekl Touri. Dovážené plodiny jsou rozemleté, a nemohou být zasazeny.

Dovoz vzbudil protesty stovek lidí v Nairobi, kde farmáři Gacheke a Gachihi řekli pro BBC, že „dovoz GM kukuřice je lest velkých mlynářů, jejímž cílem je naše zničení – farmářů malého rozsahu”.

John Mutuho, předseda zemědělského výboru parlamentu v Keni, řekl že Keňané jsou „naprosto proti tomuto jedovatému produktu“.

Studie v Keni o dopadech GMO potravin na zdraví

I když se terénní studie děly již od roku 2003, experiment Gillese-Erica Séraliniho spojující konzumaci GMO u krys s vývojem rakoviny získal precedent oproti jakémukoli jinému výzkumu, i přes jiné procesy v zemi, ze kterých žádný není přístupný on-line.

Autorita pro biobezpečnost a současná prezidentská administrace v Keni neodpovídala na emaily Epoch Times dotazující se na GMO výzkum a GMO politiku v Keni.

Aboge, přednášející na Univerzitě v Nairobi, katedře Veřejného zdraví, prohlásil, že vládní agentury by měly pracovat s univerzitami a výzkumnými instituty pro získání dat o bezpečnosti GM potravin, aby mohly činit informovaná rozhodnutí.

Když byl zákaz oznámen závěrem roku 2012, Miriam Kinyua, bývalá předsedkyně Autority pro biobezpečnost, řekla pro SciDev.Net, že biotechnologický výzkum v zemi bude pokračovat a že zákaz by mohl pomoci zintenzivnit výzkum, neboť zákaz by mohl být dostačujícími informacemi o GMO vyvrácen.

 

small United Kingdom